AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Danuta Butkiewicz-Gołąb
Ekologia, Projekty edukacyjne

Problem odpadów komunalnych w Tarnowskich Górach?Rybnej. Instrukcja do projektu edukacyjnego

- n +

Instrukcja do projektu edukacyjnego
Problem odpadów komunalnych
w Tarnowskich Górach - Rybnej

REALIZACJA ŚCIEŻKI EKOLOGICZNEJ W GIMNAZJUM METODĄ PROJEKTU


Dotyczy treści z podstawy programowej: "Przyczyny i skutki niepożądanych zmian w atmosferze, biosferze, hydrosferze i litosferze".

1. Temat projektu: PROBLEM ODPADÓW KOMUNALNYCH W TARNOWSKICH GÓRACH - RYBNEJ.

2. Cele projektu:
 • poznanie źródeł i rodzajów odpadów komunalnych
 • uświadomienie uczniom wpływu odpadów z każdego gospodarstwa domowego na stan litosfery, hydrosfery, atmosfery i biosfery
 • uświadomienie uczniom konieczności segregacji odpadów
 • uświadomienie uczniom szkodliwości dzikich wysypisk śmieci
 • poznanie budowy i funkcjonowania wysypiska śmieci Rethmann w Tarnowskich Górach - Rybnej
 • poznanie opinii mieszkańców na temat sąsiedztwa wysypiska śmieci
 • umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji
 • wyrabianie współodpowiedzialności za zespołowe wykonanie zadania
 • rozwijanie systemowego myślenia
 • rozwijanie aktywności i kreatywności uczniów
 • kształtowanie umiejętności szukania odpowiedzi, dokonywania wyborów i podejmowania decyzji

  3. Zadania, które trzeba wykonać aby zrealizować cele projektu:
 • przygotowanie uczniów do realizacji projektu
 • wykonanie planu pracy w grupach
 • gromadzenie informacji, literatury i innych materiałów
 • przygotowanie pytań i przeprowadzenie wywiadów
 • wykonanie zdjęć lub filmów video
 • analiza i opracowanie uzyskanych wyników
 • konsultacje z nauczycielem i wprowadzanie poprawek
 • prezentacja wyników pracy grupy

  4. Źródła, z których można korzystać przy realizacji projektu:
  Ludzie i instytucje: wywiady z pracownikami wysypiska śmieci oraz z mieszkańcami miejscowości, rozmowy z nauczycielami: biologii, geografii, chemii, plastyki i informatyki. Internet.

  Literatura:
  1. Braun C., Papst S. Wychowanie ekologiczne w szkole i poza nią.
  2. Cichy D., Michajłow W., Sandner H. 1988 Ochrona i kształtowanie środowiska. WSIP. W-wa.
  3. Drągowski A. Podstawy ochrony środowiska 3. Antropogeniczne przemiany środowiska. WSiP, W-wa 1994.
  4. Główny Urząd Statystyczny, 2000,2001,Ochrona Środowiska, Materiały i opracowania statystyczne, W-wa.
  5. Gołębiewska A., Metera P., Ochrona środowiska z perspektywy gospodarstwa domowego. Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. W-wa.
  6. Hafner M. Ochrona Środowiska. Polski Klub Ekologiczny. Kraków.
  7. Kalinowska A. Ekologia - wybór przyszłości. Editions spotkania. W-wa.
  8. Kulig A. Techniczne aspekty ochrony środowiska a gospodarstwa domowe. Gospodarstwo domowe 4/92.
  9. Morsztyn D. 1999 Edukacja ekologiczna w szkole. Zakład Usług Ekologicznych Zielone Płuca Polski. Suwałki.
  10. Przybył - Prange A., Ratajszczak J. 2000 Natura - ekologia dla gimnazjum. Wydawnictwo Lektorklett. Poznań.
  11. Stankiewicz M., Wawrzyniak-Kulczyk M. Poznaj, zbadaj, chroń środowisko, w którym żyjesz. WSiP, W-wa 1997.

  5. Czas trwania projektu: luty - kwiecień.

  6. Terminy konsultacji z nauczycielami: jeden raz w tygodniu.

  7. Termin prezentacji: koniec kwietnia (Dni Ziemi).

  8. Formy prezentacji:
  - odczytanie pracy pisemnej
  - mini wykład, referat, pogadanka, dyskusja
  - ekspozycja fotograficzna lub projekcja filmu video
  - prezentacja nagrań wywiadów z mieszkańcami

  W prezentacji wezmą udział nauczyciele, pani dyrektor, rodzice, przedstawiciele pracowników wysypiska śmieci Rethmann w Tarnowskich Górach - Rybnej.

  Uczniowie mogą przesłać swoją pracę do Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego lub opublikować jej fragmenty w lokalnych gazetach i czasopismach o tematyce ekologicznej.

  9. Instrukcje dla grup:
  GRUPA PIERWSZA - Rodzaje odpadów komunalnych i ich wpływ na stan atmosfery, litosfery i hydrosfery oraz biosfery.
  - definicja odpadów komunalnych
  - główne rodzaje odpadów komunalnych
  - pojęcie atmosfery i wpływ odpadów komunalnych na stan jej czystości
  - pojęcie hydrosfery i jej zagrożenia ze strony odpadów komunalnych
  - pojęcie litosfery i jej zanieczyszczenia wynikające z niewłaściwego składowania odpadów
  - wpływ odpadów na stan biosfery

  GRUPA DRUGA - Sposoby i cele segregacji odpadów.
  - zasady segregacji odpadów
  - pojęcie recyklingu i utylizacji
  - podział odpadów ze względu na możliwość ich utylizacji
  - cele segregacji odpadów
  - jak wygląda problem segregacji odpadów w naszej miejscowości: ilość i rodzaje pojemników na różnego typu odpady, ankiety wśród mieszkańców na temat segregacji "u źródeł"

  GRUPA TRZECIA - Dzikie wysypiska śmieci w naszej miejscowości.
  - lokalizacja dzikich wysypisk śmieci
  - określenie wielkości zajmowanych powierzchni lub ilości śmieci np. w metrach sześciennych
  - dokumentacja fotograficzna lub filmowa
  - określenie szkodliwości tych wysypisk dla środowiska naturalnego
  - propozycje likwidacji dzikich wysypisk śmieci

  GRUPA CZWARTA - Budowa i funkcjonowanie wysypiska śmieci Rethmann w Tarnowskich Górach - Rybnej.
  - lokalizacja
  - budowa
  - dokumentacja fotograficzna lub filmowa
  - zasady funkcjonowania: ilość przyjmowanych śmieci dziennie, segregacja śmieci, zabezpieczanie wydzielających się gazów, zamknięty obieg wody itd.
  - plany rozwoju

  GRUPA PIĄTA - Plusy i minusy wysypiska śmieci.
  - pozytywne strony wysypiska śmieci
  - negatywny wpływ wysypiska na najbliższe środowisko: czy istnieje możliwość zanieczyszczenia wód gruntowych?, nieprzyjemny zapach, roznoszenie śmieci przez wiatr itd.
  - wywiady z mieszkańcami sąsiadującymi z wysypiskiem

  10. Co będziemy brali pod uwagę przy ocenie projektu?

  ETAP REALIZACJI PROJEKTU UMIEJĘTNOŚCI OCENA
  Zbieranie i opracowy-wanie materiałów - korzystanie z różnych źródeł informacji
  - właściwa selekcja informacji
  - przetwarzanie informacji
  - ciekawa dokumentacja
  1-6
  Praca w grupie - właściwy podział obowiązków
  - słuchanie się nawzajem
  - dzielenie się wiadomościami
  - konstruktywne rozwiązywanie konfliktów
  - zaangażowanie w pracę grupy
  - samoocena
  1-6
  Prezentacja - właściwy dobór środków i pomocy dydaktycznych
  - jasność i precyzja wypowiedzi
  - właściwe wykorzystanie czasu prezentacji
  - zaangażowanie członków grupy w pokaz
  - oryginalność prezentacji
  1-6


  11. Ankieta ewaluacji projektu dla uczniów.
  Podkreśl wybraną odpowiedź w każdym punkcie.

  1. Czy przeprowadzone zajęcia były:
  a) bardzo atrakcyjne,
  b) ciekawe,
  c) nudne.

  2. Czy zdobyte przez ciebie umiejętności i wiedza będą przydatne w życiu codziennym?
  a) tak,
  b) nie.

  3. Czy potrafisz przekazać zdobyte wiadomości kolegom?
  a) tak,
  b) nie,
  c) nie wiem.

  4. Czy potrafisz podzielić się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami z rodzicami?
  a) tak,
  b) nie,
  c) nie wiem.

  5. Czy uważasz, że przeprowadzone zajęcia były dla ciebie:
  a) przydatne,
  b) nieprzydatne,
  c) nie mam zdania.

  6. Czy byłbyś (byłabyś) zainteresowany(-a) dalszym poszerzaniem wiedzy z zakresu ochrony środowiska?
  a) tak,
  b) nie,
  c) nie wiem.

  7. Czy masz pomysły na ograniczenie zanieczyszczeń:
  a) w swoim otoczeniu,
  b) w swojej miejscowości.

  Jakie?......................................................................................................................................

  Opracowanie:
  mgr Danuta Butkiewicz-Gołąb
  Publiczne Gimnazjum nr 5
  w Tarnowskich Górach

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2333


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 3.5  Ilość głosów: 6

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.