Katalog

Marzanna Gromotowicz
Język angielski, Różne

V Konkurs Angielskiej Ortografii

- n +

V Konkurs Angielskiej Ortografii
SPELLING QUIZ


REGULAMIN V KONKURSU ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII - V "SPELLING QUIZ" 2003


 1. Autorem Konkursu jest Marzanna Gromotowicz.
 2. Organizatorem V edycji Konkursu "SPELLING QUIZ" są Szkoła Podstawowa w Mykanowie przy merytorycznej współpracy Kuratorium Śląskiego Delegatura w Częstochowie.
 3. III i IV edycja Konkursu odbyła się pod honorowym patronatem Ambasadora Wielkiej Brytanii w Polsce. Czynione są starania o objęcie stałego patronatu Ambasady nad Konkursem.
 4. Konkurs odbywa się pod patronatem wydawnictw językowych.
 5. Organizatorzy Konkursu stale poszukują darczyńców w celu zwiększenia puli nagród i ich uatrakcyjnienia.
 6. Konkurs Angielskiej Ortografii skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów.
 7. Uczestnictwo w Konkursie odbywa się na zasadzie dobrowolności.
 8. Głównym celem Konkursu jest popularyzacja języka angielskiego wśród polskiej młodzieży i mobilizowanie jej chęci twórczych i motywacji do nauki języka angielskiego oraz nabycie umiejętności pozytywnej rywalizacji.
 9. Realizacja celu odbywa się poprzez sprawdzenie umiejętności dokładnej wymowy, znajomości angielskiej ortografii i ogólnej umiejętności wypowiadania się w języku angielskim /praca pisemna/.
 10. Konkurs obejmuje dwa etapy. Pierwszy etap składa się z pracy pisemnej na jeden z pięciu proponowanych tematów /zał. 1/. Uczestnik przesyła pracę w oznaczonej kopercie na adres: Marzanna Gromotowicz, Szkoła Podstawowa w Mykanowie, ul. Słoneczna 114, 42-233 Mykanów, z dopiskiem: PRACA KONKURSOWA - V KONKURS ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII. do 20 stycznia 2003 /liczy się data stempla pocztowego/. Prace można składać osobiście u autora Konkursu lub dyrektora Szkoły Podstawowej.
 11. Do drugiego etapu zakwalifikuje się 25 autorów najlepszych prac pisemnych.
 12. O zakwalifikowaniu się do II etapu zwanego Finałem - uczestnicy zostaną powiadomieni listownie do 24 lutego 2003.
 13. O dokładnym terminie i miejscu rywalizacji Finałowej V Konkursu Angielskiej Ortografii uczestnicy Finału zostaną powiadomieni wraz z decyzją o zakwalifikowaniu.
 14. Kolejność odpowiedzi w Finale ustalona jest w drodze losowania. Zadaniem uczestnika w Finale jest poprawne przeliterowanie za pomocą alfabetu angielskiego - ośmiu wyrazów począwszy od trzyliterowych do dziesięcioliterowych - uczestnik ma za zadanie przeliterować wyraz z każdej kategorii. Uczestnik Konkursu za prawidłowe przeliterowanie wyrazu otrzymuje tyle punktów z ilu liter składał się dany wyraz. Maksymalnie w Finale można otrzymać 52 punkty. W przypadku jednakowej ilości punktów o kolejności w Finale decyduje liczba punktów uzyskanych za pracę pisemną. Jeżeli i to nie da rozstrzygnięcia - Komisja przeprowadza dogrywkę, polegającą na poprawnym przeliterowaniu wyrazów więcej niż 10-literowych.
 15. Nagrody - uczestnicy Konkursu rywalizują o miano Mistrza Angielskiej Ortografii i nagrody ufundowane przez Organizatorów i patronów Konkursu. Organizatorzy konkursu stale poszukują sponsorów w celu zwiększenia puli nagród.
 16. Uczestnicy Finału przyjeżdżają na koszt własny.
 17. Doświadczenia zdobyte po minionych edycjach Konkursu wskazują, że ta forma zdrowej rywalizacji, traktowana przez uczestników jako zabawa, pozwala mieć nadzieję, że i tym razem uczestnicy będą zadowoleni, a Autor i Organizatorzy Konkursu mieć będą satysfakcję z osiągnięcia celu. Zapraszamy do udziału w V KONKURSIE ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII - SPELLING QUIZ - 2003.
 18. W skład jury wchodzą autor Konkursu, przedstawiciele Kuratorium Śląskiego i Organizatorów.
 19. Autor Konkursu - Marzanna Gromotowicz zastrzega sobie prawa autorskie z nim związane.
 20. Wszelkie zapytania związane z przebiegiem i organizacją Konkursu prosimy kierować do Autora Konkursu - Marzanny Gromotowicz.


ŻYCZYMY POWODZENIA!!!


ZAŁĄCZNIK NR 1 - DO REGULAMINU KONKURSU

I. Pierwszy etap V Konkursu Angielskiej Ortografii "SPELLING QUIZ" składa się z pracy pisemnej na jeden z pięciu tematów:
1. What would you do if you were the President of your town/ city?
2. What to do to be good at English?
3. Your favourite book.
4. Europe should have no boundaries. Do you agree to the statement?
5. "The world is a book, and those who do not travel, read only a page." St. Augustine. What is your opinion?

II. Praca nie powinna przekraczać jednej strony maszynopisu.

III. Oznakowanie pracy zawarte na osobnej kartce dołączonej do pracy powinno zawierać:
 • temat pracy
 • imię i nazwisko autora pracy
 • wiek autora pracy - klasa
 • nazwę i adres szkoły, telefon kontaktowy
 • pieczątkę szkoły
 • nazwę powiatu, w którym w/w szkoła się znajduje oraz nazwisko nauczyciela promującego pracę.

  IV. Uczestnik przesyła pracę w oznaczonej kopercie na adres: Marzanna Gromotowicz, Szkoła Podstawowa im. S. Okrzei w Mykanowie, ul. Słoneczna 114, 42-233 Mykanów; z dopiskiem: PRACA KONKURSOWA - V KONKURS ANGIELSKIEJ ORTOGRAFII do 20 stycznia 2003 /liczy się data stempla pocztowego/. Prace można przekazywać osobiście do autora Konkursu - pani Marzanny Gromotowicz lub dyrektora Szkoły Podstawowej w Mykanowie - pani Teresy Klekowskiej.

  V. Jeden nauczyciel języka angielskiego, którego uczniowie wyrażają chęć uczestniczenia w Konkursie może wytypować do 5 prac jego zdaniem najlepszych i przedłożyć je Komisji Konkursowej.

  VI. Wszelkie zapytania związane z przebiegiem i organizacją Konkursu prosimy kierować do Autora Konkursu - Marzanny Gromotowicz, e-mail: marzanna.g@wp.pl

  Opracowanie: Marzanna Gromotowicz

 • Wyświetleń: 3284


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.