Katalog

Danuta Pobożan
Muzyka, Konspekty

Barwa w muzyce i plastyce na podstawie Koncertu E -dur "Wiosna" z cyklu "Cztery pory roku" Antonio Vivaldiego.

- n +

Barwa w muzyce i plastyce na podstawie Koncertu E-dur "Wiosna" z cyklu "Cztery pory roku" Antonio Vivaldiego

Cele ogólne lekcji:
 • Wypracowywanie umiejętności słuchania muzyki.
 • Rozwijanie wyobraźni muzycznej.
 • Doskonalenie odróżniania elementów muzyki.
 • Ukazanie otaczającego nas piękna przyrody, które odbieramy słuchem i wzrokiem.
 • Wskazać - pokierować, aby barwę dźwięku odzwierciedlić w kolorze na papierze.
 • Utrwalać prawidłową pracę w grupach.
 • Uczyć dostrzegania otaczającego nas piękna

  Metody pracy:
 • analityczno - percepcyjna
 • problemowo - analityczna

  Formy pracy:
 • słuchanie muzyki
 • praca w grupach
  Środki dydaktyczne: odtwarzacz płyt CD, papier, kolorowe flamastry, kredki.


  Przebieg lekcji:

  I Faza wstępna
  1. Sprawy organizacyjne
  2. Powtórzenie wiadomości o elementach muzyki, z których zbudowane jest dzieło: rytm, melodia, harmonia, dynamika, agogika, barwa dźwięku.
  3. Przypomnienie, w jaki sposób powstaje dzieło plastyczne, barwa, plama, linia prosta, łamana, itd.

  II Faza główna
  1. Wyjaśnienie celu bieżącej lekcji i zapisanie tematu na tablicy.
  2. Realizacja zamierzonych celów.
  Czynności nauczycielaCzynności ucznia
  • Zadaję pytanie: Który element jest wspólny dla muzyki i plastyki?
  • w jaki sposób odbieramy barwy:
   - w muzyce
   - w plastyce
  • "przechodzimy"
   - do parku
   - do lasu
  • odtwarza z płyty brzmienie instrumentów strunowych -smyczkowych i klawesynu
  • określa na co uczniowie mają zwrócić uwagę podczas słuchania utworu
  • dzieli klasę na cztery grupy
  • rozdaje materiał do pracy
  • zapowiada wysłuchanie utworu:
   - informuje że jest to utwór zbudowany z trzech części
   - przypomina, że podczas słuchania tego typu utworów w sali koncertowej wykonawców nagradzamy po wysłuchaniu całego dzieła
   - podaje epokę z której utwór pochodzi
  • odtwarza Koncert E -dur "Wiosna" z cyklu "Cztery pory roku" Antonio Vivaldiego
  • ponownie odtwarza utwór
  • uczniowie analizują poszczególne elementy - odpowiedź zapisują na tablicy
  • odpowiedź uczniów:
   - słuch
   - wzrok
  • opowiadają o przyrodzie
   - w parku
   - w lesie
  • określają barwę poszczególnych instrumentów
  • dzielą się pracą w grupach
   - wybierają najzdolniejszego plastycznie (1 - 2 uczniów)
   - reszta po omówieniu proponuje rodzaj rysunku
  • odbierają: papier, flamastry, kredki
  • przygotowują się do wysłuchania utworu - spostrzeżenia mogą odnotować na papierze w formie notatki
  • określają usłyszane instrumenty
  • praca w grupach
  III Faza podsumowująca
  1. Wspólne omówienie prac.
  2. Wybranie najlepszej pracy przez głosowanie.
  3. Odnotowanie głosowania na tablicy.
  4. Ocena pracy uczniów.

  Praca domowa: Co możemy powiedzieć o barwie w muzyce i plastyce.

  Praca domowa dla chętnych: Do poznanego utworu wykonaj pracę samodzielnie.

  Opracowanie: Danuta Pobożan

 • Wyświetleń: 3967


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.