AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Beata Miętus
Zajęcia zintegrowane, Plany pracy

Plan pracy koła ekologicznego dla klas I-III nauczania zintegrowanego

- n +

Plan pracy koła ekologicznego klas I-III nauczania zintegrowanego

W dobie ogromnych zagrożeń środowiska palącym problemem jest edukacja ekologiczna dzieci .Już od najmłodszych lat należy przygotować dzieci intelektualnie i emocjonalnie do ochrony środowiska .Młodzi ekolodzy mogą pozytywnie wpłynąć na losy naszej planety.

W swojej pracy chcę za pomocą różnorodnych form zachęcić dzieci do ochrony naszego środowiska i poznania piękna przyrody. Jedną z takich form jest działalność koła ekologicznego dla klas I-III.

Program koła dotyczy tzw. "ekologii stosowanej", która jest w zasięgu szkoły i domu rodzinnego.


Przedstawię zagadnienia programowe i sposoby realizacji programu koła ekologicznego:

1. Zapoznanie z podstawowymi pojęciami ekologicznymi i ochrony środowiska.
Ćwiczenia:
- poznanie literatury i czasopism o tematyce ekologicznej i ochronie środowiska
- założenie biblioteczki ekologicznej
- prenumerata czasopism o tematyce ekologicznej i ochronie środowiska

2. Poznajemy środowisko domu i szkoły.
Ćwiczenia:
- wycieczki terenowe, obserwacje w terenie

3. Środowisko jako miejsce życia człowieka, elementy środowiska (zwierzęta, roślinność, woda, powietrze, gleba, skały).
Ćwiczenia:
- założenie teczek tematycznych celem gromadzenia informacji i ilustracji
- gazetki ścienne o tematyce przyrodniczej i ekologicznej
- wykonywanie albumów przyrodniczych i zielników
- wystawy okazów przyrodniczych

4. Zanieczyszczenia powietrza w najbliższej okolicy.
Ćwiczenia:
- analiza najbliższej okolicy pod kątem wykrywania źródła zanieczyszczeń

5. Zanieczyszczenia wód i sposoby oczyszczania .
Ćwiczenia:
- badanie czystości wody
- jak filtrować wodę?
- w jaki sposób dzieci mogą przyczynić się do czynnej ochrony wody?

6. Odpady i śmieci. Sposoby zmniejszania odpadów.
Ćwiczenia:
- segregacja śmieci
- porządkowanie najbliższej okolicy, udział w akcji "Sprzątanie Świata"
- zbiór surowców wtórnych
- wykorzystywanie odpadów do prac plastycznych

7. Jak dbać o własne zdrowie (gimnastyka, odżywianie, sen, higiena).
Ćwiczenia:
- pokarmy zdrowe i niezdrowe (oznakowanie, etykiety)
- jak walczyć z hałasem?
- zbiór i prezentacja opakowań ze znakami ekologicznymi
- wykonanie plakatów "Jak dbać o własne zdrowie"
- układanie fraszek o zdrowiu

8. Ekologia w domu.
Ćwiczenia:
- Test: Czy twój dom jest ekologiczny?

9. Ochrona roślin i zwierząt. Prawa zwierząt. Parki i rezerwaty przyrody.
Ćwiczenia:
- wycieczki terenowe
- warsztaty ekologiczne
- opieka nad zwierzętami (dokarmianie ptaków)
- gazetki ścienne
- albumy przyrodnicze

10. Ekologia w szkole - praktyczne prace ekologiczne.
Ćwiczenia:
- opieka nad zwierzętami (dokarmianie ptaków)
- opieka nad kwiatami
- redagowanie pisemka ekologicznego "GAZETKA MŁODEGO EKOLOGA"

11. Obchody Dnia Ziemi.
Ćwiczenia:
- zorganizowanie EKOLIADY
- konkurs na wykonanie plakatu pt. "Jak ratować naszą Ziemię"?
- oglądanie filmów przyrodniczych
- wystawy przyrodnicze
- porządkowanie terenów zielonych wokół szkoły

12. Nawiązanie współpracy z organizacjami ekologicznymi.
- współpraca z Ośrodkiem Działań Ekologicznych "Źródła"
- współpraca z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Opracowanie: mgr Beata Miętus

Wyświetleń: 7108


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.