AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Majerowska
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Innowacja dydaktyczna w zakresie uzupełnienia programu nauczania zintegrowanego o poszerzone treści wychowania fizycznego z zakresu gier i zabaw sportowo-rekreacyjnych

- n +

INNOWACJA DYDAKTYCZNA W ZAKRESIE UZUPEŁNIENIA PROGRAMU NAUCZANIA ZINTEGROWANEGO O POSZERZONE TREŚCI WYCHOWANIA FIZYCZNEGO Z ZAKRESU GIER I ZABAW SPORTOWO - REKREACYJNYCH

Zajęcia realizowane będą w wymiarze 2 godzin tygodniowo w powiązaniu z realizowanym przez wychowawcę klasy w ramach programu "WESOŁA SZKOŁA" wychowaniem fizycznym.

Założeniem moim jest wyeksponowanie rangi aktywności zdrowotno-rekreacyjnej przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu sportowego już w edukacji wczesnoszkolnej. Zajęcia ruchowe podobnie jak nauczanie zintegrowane należy traktować jako pomóc dzieciom w nieuchronnym dorastaniu samodzielności. Także związki aktywności i sprawności fizycznej ze zdrowiem oraz potrzeby współczesnego człowieka dotyczące aktywnego wypoczynku uświadomienie i wpajane od najmłodszych lat mają szansą stać się nawykiem w dorosłym życiu.

Powyższe założenia najszerzej ujmuje program wychowania fizycznego dla szkoły podstawowej: "MOJA SPRAWNOŚĆ I ZDROWIE" nr DKW-4014-102/00 autorstwa TOMASZA FROŁOWICZA i BOGUMIŁY PRZYSIĘŻNEJ z AWF Gdańsk.

W oparciu o powyższe źródło, tematykę mojej pracy magisterskiej "AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA A ZDROWIE CZŁOWIEKA" przygotowanej pod kierunkiem prof. J. Drabika oraz umiejętności instruktora gier i zabaw rekreacyjno-sportowych pragnę wspomóc rozwój fizyczny i społeczny wybranej grupy dzieci z klasy I w roku szkolnym 2001/2002 z możliwością kontynuacji w kolejnych latach nauki.

CELE EDUKACJI.
Celem wychowania fizycznego w pierwszym etapie nauki jest wspomaganie rozwoju dziecka na wszystkich płaszczyznach, które w okresie nauki szkolnej decydują o rozwoju zasobów zdrowotnych, wspierają rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny, a po zakończeniu nauki wpływają na wybór stylu życia sprzyjającego zdrowiu i aktywnemu wypoczynkowi.

W dziedzinie aktywności zdrowotno-rekreacyjnej:
1. Wzrost zdolności wysiłkowej organizmu dzięki rozwojowi wytrzymałości krążeniowo oddechowej, wytrzymałości i siły mięśniowej oraz gibkości, a także zwiększenie odporności dzięki zahartowaniu organizmu.
2. Akceptacja siebie (swojej sprawności i wyglądu) jako uczestnika różnych form aktywności ruchowej oraz poszerzanie wiadomości i umiejętności pozwalających na udział w nich.
3. Poznanie własnego organizmu (części ciała, układu krążenia i oddychania oraz aparat ruchu), rozwój wiadomości pozwalających unikać sytuacji groźnych dla zdrowia. Prawidłowe odżywianie.
4. Wyrobienie nawyku prawidłowej postawy.
5. Higiena osobista i higiena wysiłku fizycznego.

W dziedzinie aktywności sportowej:
1. Rozwój wiadomości i umiejętności przygotowujących w sportowych formach aktywności z poszanowaniem ustanowionych reguł.
2. Rozwój wiadomości o własnych osiągnięciach sportowych oraz o najważniejszych osiągnięciach swojej klasy i szkoły.
3. Rozwijanie umiejętności kibicowania. Doping pozytywny.
W dziedzinie aktywności estetyczno- tanecznej:

1. Rozwój umiejętności i wiadomości pozwalających na udział w prostych układach tanecznych.
2. Kształcenie umiejętności rozpoznawania tańców ludowych (szczególnie regionu kaszubskiego), tańców nowoczesnych i klasycznych. Nauka kroków jednego z tańców.

Wspierając kształcenie zintegrowane w sferze edukacji motoryczno-ruchowej proponuję podział na następujące płaszczyzny:
1. Gry i zabawy ruchowe oraz tematyczne, utrwalające nowe wiadomości, a także uproszczone mini gry sportowe.
2. Gimnastykę podstawową z elementami korekcyjno-kompensacyjnymi.
3. Zasady bezpieczeństwa na drodze (podstawowe przepisy ruchu drogowego) oraz w czasie zajęć sportowych i w czasie wolnym.
4. Lekkoatletyczne formy ruchu.
5. Formy ruchu doskonalące poszczególne cechy motoryczne (szybkość, wytrzymałość, siłę, gibkość, skoczność). Zabawy bieżne, rzutne, skocznościowe.
6. Praktyczne zastosowanie sprawności fizycznej.

W klasach I-III, w ramach dodatkowych lekcji wychowania fizycznego planowana jest realizacja w trzech płaszczyznach następujących treści:

I. Płaszczyzna związana z rozwijaniem sprawności powiązanej ze zdrowiem oraz przygotowaniem do uczestnictwa w aktywności zdrowotno-rekreacyjnej, np.:
1. Składowe zdrowego stylu życia: aktywność ruchowa, właściwe odżywianie, rezygnacja z substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, nikotyna), odporność na stres, wystarczająca długość snu.
2. Funkcjonowanie organizmu w czasie wysiłku fizycznego; funkcje układów: krążenia i oddychania oraz aparatu ruchu.
3. Sprawność powiązana ze zdrowiem: wytrzymałość krążeniowo-oddechowa, wytrzymałość i siła mięśniowa oraz gibkość.
4. Zasady czystości na co dzień oraz zasady higieny związanej z aktywnością ruchową.
5. Budowa i postawa ciała.
6. Ćwiczenia kształtujące prawidłową postawę ciała.
7. Sposoby oceny sprawności fizycznej powiązanej ze zdrowiem; ocena i samoocena wytrzymałości, siły i gibkości.
8. Zabawy i gry ruchowe, ze szczególnym uwzględnieniem zabaw i gier rozpowszechnionych w naszym regionie oraz najchętniej podejmowanych przez dzieci w ramach aktywności samorzutnej.
9. Marsze, marszobiegi, biegi rozwijające wytrzymałość krążeniowo-oddechową, a także inne dostępne i długotrwałe i cykliczne formy ruchu, bez rywalizacji.
10. Ćwiczenia rozwijające wytrzymałość i siłę mięśniową.
11. Ćwiczenia rozwijające gibkość: zamachowe i stretching.
12. Ćwiczenia rozwijające umiejętność bezpiecznego upadania, prawidłowego podnoszenia i noszenia różnych przedmiotów.
13. Pozycje wyjściowe do ćwiczeń.
14. Ćwiczenia gimnastyczne: zwinnościowo-akrobatyczne, równoważne, skoki, w podporze i zwisie.
15. Układy ćwiczeń kształtujących i gimnastycznych.
16. Tory przeszkód naturalne lub budowane według pomysłów nauczyciela i uczniów.
17. Proste techniki relaksacji.
18. Sposoby zapobiegania urazom oraz udzielania pierwszej pomocy,
19 Zasady bezpieczeństwa związane z udziałem pieszych i rowerzystów w ruchu drogowym.
20. Zasady bezpieczeństwa związane z kąpielami na pływalniach i w otwartych zbiornikach wodnych.
21. Zasady bezpieczeństwa związane z zabawami na śniegu i lodzie.
22. Zasady bezpieczeństwa związane z zabawami i grami z użyciem piłki.
23. Znaczenie stanu środowiska naturalnego dla zdrowia człowieka.
24. Ćwiczenia rozwijające umiejętności potrzebne do udziału w grach o walorach rekreacyjnych.
25. Gry o walorach rekreacyjnych, np.: kometka, kwadrant, indiaca, ringo.
26. Ćwiczenia rozwijające umiejętności potrzebne do udziału w mini-grach sportowych: mini-piłce siatkowej, mini-piłce nożnej oraz w zespołowych grach sportowych: piłce siatkowej, koszykówce, piłce nożnej, unihokeju.
27. Gry szkolne i uproszczone, gry w mini-gry sportowe.
28. Ćwiczenia orientacji w terenie oraz marsze i biegi na orientację.
29. Ćwiczenia rozwijające umiejętność jazdy na rowerze.
30. Ćwiczenia oswajające z wodą i rozwijające umiejętności pływackie.
31. Ćwiczenia rozwijające umiejętności z różnych form aktywności na śniegu i lodzie: lepienie figur, jazda na sankach, łyżwach, nartach, snowboardzie.
32. Ćwiczenia rozwijające umiejętności jazdy na rolkach.
33. Turystyczne formy aktywnego wypoczynku: wycieczki, rajdy, biwaki.

II. Treści z przygotowaniem do uczestnictwa w aktywności sportowej, np.:
1. Zabawy i gry ruchowe z wyeksponowaną rywalizacją.
2. Zasady czystej gry.
3. Różne formy aktywności wzorowane na rywalizacji sportowej z wyeksponowaniem zasad czystej gry.
4. Symbolika olimpijska.
5. Klasowe mini-turnieje gier sportowych.
6. Klub kibica - kultura odbioru imprez sportowych

III. Treści związane z przygotowaniem do uczestnictwa w różnych formach aktywności estetyczno-tanecznej, np.:
1. Zabawy naśladowcze.
2. Ćwiczenia rytmiczne.
3. Improwizacje ruchowe na zadany temat.
4. Improwizacje ruchowe przy muzyce.
5. Kroki i figury tańców ludowych, towarzyskich i dyskotekowych.
6. Układy taneczne według pomysłów nauczyciela i uczniów.
7. Zasady zachowania się na zabawach tanecznych.
8. Mowa ciała - wrażenie uczuć i emocji mimiką, gestem i postawą ciałą.
9. Pantomima - przekazywanie informacji ruchem.

Opracowanie: mgr Elżbieta Majerowska
nauczyciel wychowania
fizycznego Szkoły Podstawowej
nr 6 w Wejherowie

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 5373


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.