Katalog

Maria Elżbieta Mańska
Chemia, Sprawdziany i testy

Podstawowe obliczenia chemiczne - test wyboru

- n +

PODSTAWOWE OBLICZENIA CHEMICZNE

Wariant A

1. Masa molowa H2SO4 wynosi:
A 98 u/mol
B 98 g/mol
C 98 g
D 98

2. Masa cząsteczkowa związku PbOx wynosi 239 u. Ile wynosi x?
A 1
B 2
C 3
D 4

3. Ile moli stanowi 46 g sodu?
A 2,5 mol
B 2 mol
C 5,2 mol
D 1,5 mol

4. Ile atomów magnezu znajduje się w 48 g magnezu?
A 1 3
B 6,02 * 1023
C 1,204 * 102
D 12,04 * 1023

5. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmie 3,4 g amoniaku NH3?
A 4,48 dm3
B 4,48 m3
C 22,4 dm3
D 44,8 m3

6. W której próbce znajduje się największa liczba atomów?
A 1 dm3 tlenu
B 1 dm3 ozonu
C 1 molu tlenu
D 1 molu ozonu

7. Ile moli azotu i wodoru należy użyć w reakcji, aby powstało 6 moli NH3 ?
A 1 mol N2 i 3 mole H2
B 2 mole N2 i 6 moli H2
C 3 mo1e mol N2 i 9 moli H2
D 3 mole N2 i 6 moli H2

8. Podczas redukcji 8 g CuO wodorem powstaje następująca ilość pary wodnej:
A 1,8 g
B 18 g
C 180 g
D 0.5 mol

9. Ile gramów chlorowodoru powstanie w reakcji 44,8 dm3 chloru z wodorem?
A 7,3
B 73
C 14,6
D 146

10. Ile moli Al.(OH)3 należy użyć do reakcji z H2SO4 , by powstało 0.5 mola AL2(SO4)3?
A 0,1
B 1
C 0,5
D 2

11. Która substancja i w jakiej ilości pozostała w nadmiarze, jeśli do reakcji użyto 15 g KOH i 9,8 g H2SO4?
A 5,2 g H2SO4 C 3,8 g KOH
B 5,2 g KOH D 3,8 g KOH

PODSTAWOWE OBLICZENIA CHEMICZNE
Wariant B

1. Masa molowa Ca(OH)2 wynosi:
A 74 u/mol
B 74 g/mol
C 57 g
D 74

2. Masa cząsteczkowa związku Fe2Ox wynosi 160 u. Ile wynosi x?
A 1
B 2
C 3
D 4

3. Ile moli stanowi 4,8 g węgla?
A 0,5 mol
B 0,4 mol
C 0,2 mol
D 1,5 mol

4. Ile atomów węgla znajduje się w 3 g węgla?
A 1
B 6,02 * 1023
C 1,505 * 1023
D 12,04 * 1023

5. Jaką objętość w warunkach normalnych zajmą 73 g chlorowodoru HCl?
A 4,48 dm3
B 4,48 m3
C 22,4 dm3
D 44,8 dm3

6. Ile gramów siarki znajduje się w 196 g H2SO4?
A 1
B 32
C 64
D 6,4

7. Ile moli azotu i wodoru należy użyć w reakcji, aby powstało 8 moli NH3?
A 1 mol N2 i 3 mole H2
B 2 mole N2 i 6 moli H2
C 3 mo1e mol N2 i 9 moli H2
D 4 mole N2i 12 moli H2

8. ile moli glinu potrzeba do otrzymania 14,4 g Al4C3?
A 4
B 2
C 0,4
D 0.2

9. Wydzielony w reakcji 13 g cynku z kwasem solnym wodór zajmie w warunkach normalnych objętość:
A 1 dm3
B 4,48 dm3
C 22,4 dm3
D 44,8 dm3

10. Ile moli Ca3(PO4)2 powstanie w reakcji 0.3 mola Ca(OH)2 z H3PO4?
A 0,1
B 1
C 0,5
D 2

11. Która substancja i w jakiej ilości pozostała w nadmiarze, jeśli do reakcji użyto 8 g NaOH i 10 g HCl?
A 2 g NaOH
B 2,7 g NaOH
C 2 g HCl
D 2,7 g HCl

Opracowanie: Maria Mańska

Wyświetleń: 7774


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.