AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jacek Osiński
Wychowanie fizyczne, Program nauczania

Program zajęć pozalekcyjnych z piłki wodnej dla klas IV-VI

- n +

Program zajęć pozalekcyjnych z piłki wodnej dla klas IV - VI

ZAŁOŻENIA OGÓLNE:

Piłka wodna w naszym kraju jest jedną z najtrudniejszych i mniej znanych gier zespołowych. Wymaga od każdego gracza nie tylko umiejętności pływania kilkoma stylami, a w szczególności kraulem na piersiach, lecz także opanowania różnorodnej techniki gry. W pojęciu sportowym, gra w piłkę wodną jest najbardziej skomplikowanym, złożonym ruchem, bo nie tylko sama technika opanowania piłki jest bardzo różnorodna, ale same podstawy gry oraz pływanie tworzy wiele elementów. Dlatego też najistotniejszym będzie w piłce wodnej planowe i systematyczne, prowadzące do pełnego zautomatyzowania, opanowanie pojedynczych elementów ruchu (sposobów pływania, techniki opanowania piłki i strzałów). Wobec tak dużej złożoności problematyki związanej ze szkoleniem piłkarzy wodnych należy jak najwcześniej rozpocząć szkolenie. Sądzę, że w naszych warunkach rozpoczęcie szkolenia od klasy IV jest jak najbardziej zasadne.
Szkolenie piłkarzy wodnych rozbiłem na trzy etapy:

I etap - klasa IV
Nauka pływania trzema stylami oraz nauka podstawowych trzech elementów z zakresu piłki wodnej.

II etap - klasa V
Nauka pływania czwartym stylem oraz nauka specjalistycznych technik pływania waterpolowego jak również nauka elementów techniki indywidualnej.

III etap - klasa VI
Doskonalenie poznanych elementów z klasy V oraz nauka indywidualnej techniki ucznia z wykorzystaniem w zespole (atak, obrona).

GŁÓWNE CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA

1. Systematyczne podnoszenie na wyższy poziom cech morfofunkcjonalnych uczniów poprzez stosowanie ćwiczeń fizycznych wpływających na wszechstronny rozwój organizmu.
2. Wyposażenie uczniów w umiejętność dbania o zdrowie swoje i innych oraz zapobieganie urazom i wypadkom.
3. Zapoznanie uczniów z umiejętnościami organizacji wolnego czasu.
4. Przekazanie podstawowych wiadomości o budowie człowieka, przemianach fizjologicznych zachodzących w organizmie pod wpływem wykonywania ćwiczeń fizycznych oraz pod wpływem treningu sportowego.
5. Wprowadzanie zasad współzawodnictwa i rywalizacji sportowej - podporządkowywanie się interesom zespołu, przepisom gry, przestrzeganie przyjętych zwyczajów nakazujących określone sposoby zachowania się zarówno wygrywającym jak i pokonanym. Zasada fair-play.
6. Przekazywanie wiadomości umożliwiających uczniom dokonanie samokontroli i samooceny sprawności fizycznej.
7. Nauka cierpliwości, panowania nad sobą i kierowania sobą.
8. Stwarzanie warunków do osiągania mistrzostwa sportowego.

KL. IV

Umiejętności:
- pływanie trzema stylami:
grzbietowym
dowolnym
klasycznym
- pływanie kraulem piłkarskim
- chwyty piłki odbijanej o ścianę
- nauka pracy nóg naprzemianstronnych

Wiadomości:
- podstawowe wiadomości z zakresu techniki pływania stylem grzbietowym, dowolnym oraz kraulem piłkarskim
- omówienie prawidłowej pozycji (sylwetki) w przyjmowaniu piłki odbijanej od ściany

Zadania kontrolno oceniające:
- okresowa, wizualna ocena stopnia opanowania techniki pływania trzema stylami oraz kraulem piłkarskim
- ocena techniki i prawidłowej sylwetki przyjmowania piłki odbijanej od ściany (10 powtórzeń)

Zadania szkoleniowe:
- ćwiczenia doskonalające pływanie stylem grzbietowym
- nauka leżenia na piersiach
- nauka poślizgu na piersiach
- nauka kraulowych ruchów nóg na piersiach
- j.w. w połączeniu z oddychaniem
- nauka kraulowych ruchów ramion w położeniu na piersiach z przyborem
- j.w. w różnych kombinacjach z oddychaniem
- j.w. bez przyboru
- pływanie kraulem na piersiach w pełnej koordynacji
- ruchy nóg imitujące ruchy nóg do stylu klasycznego w leżeniu na ławeczce i w siadzie na brzegu basenu
- j.w. leżąc na wodzie
- j.w. w poślizgu na piersiach
- pływanie nogami do stylu klasycznego z przyborem z wydechami do wody
- ruchy ramion do stylu klasycznego w miejscu i w ruchu poruszając się po dnie basenu
- j.w. w połączeniu z oddychaniem
- pływanie ramionami do stylu klasycznego z przyborem podtrzymującym nogi
- nauka koordynacji pracy nóg i ramion w połączeniu z oddychaniem w stylu klasycznym
- pływanie stylem klasycznym w pełnej koordynacji ruchowo-oddechowej
- nauka pracy nóg naprzemianstronnych
- utrzymanie się na wodzie przy pomocy ruchów samych rąk (podobnie jak w stylu klasycznym, ale w mniejszym zakresie)
- j.w. przy pomocy "żabkowych" ruchów nóg
- j.w. z naprzemianstronnymi ruchami nóg
- pływanie kraulem z podniesioną głową i obserwacją przeciwległego brzegu
- pływanie kraulem ze stałą obserwacją partnera
- stojąc blisko ściany w lekkim rozkroku trzymamy piłkę w jednej, wyprostowanej w stawie łokciowym ręce i odbijamy piłkę o ścianę ponownie ją łapiąc
- j.w. zwiększając odległość
- j.w. zwiększając siłę rzutu, ale do tego stopnia, aby ponownie piłkę złapać

KL. V

Umiejętności:
-opanowanie techniki pływania trzema stylami:
grzbietowym
dowolnym
klasycznym
- nauka pływania stylem motylkowym
- opanowanie w stopniu podstawowym specjalistycznych technik pływania waterpolowego
- opanowanie poprawnej techniki chwytu i podania piłki na lądzie i w wodzie głębokiej
- praca nóg naprzemianstronnych

Wiadomości:
- wpływ ćwiczeń pływackich na harmonijny rozwój młodego organizmu
- uświadomienie uczniom zasadności podań piłki prawą i lewą ręką ze względu na prawidłową symetrię budowy ciała

Zadania kontrolno-oceniające:
- cykliczna, wizualna ocena techniki pływania wszystkimi stylami
- sprawdzian na 25m każdym stylem
- sprawdzian na 50m stylem dowolnym
- sprawdzian na 20m "drybling"
- ocena wyskoku z wody
- ocena techniki podań i chwytów na głębokiej wodzie

Zadania szkoleniowe:
- doskonalenie pływania trzema stylami:
grzbietowym
dowolnym
klasycznym
- nauka pracy nóg stylem motylkowym
- nauka pracy ramion stylem motylkowym
- nauka koordynacji pracy nóg i ramion w połączeniu z oddychaniem w stylu motylkowym
- doskonalenie kraula piłkarskiego
- nauka pływania na boku
- nauka pływania "trudgenem" na piersiach (ramiona do kraula, nogi do żabki, głowa nad powierzchnią wody)
- nauka pływania "trudgenem" na grzbiecie (ramiona do grzbietu, nogi do żabki, głowa lekko uniesiona do góry)
- doskonalenie pracy nóg naprzemianstronnych
- "chód" w wodzie
- "wyskoki" dosiężne w górę, w bok
- doskonalenie podań i chwytów piłki na lądzie
- podania i chwyty piłki na wodzie płytkiej
- to samo przy zanurzeniu po szyję
- stojąc na dnie, różnego rodzaju podnoszenia piłki z wody prawą i lewą ręką na zmianę
- to samo przy zanurzeniu po szyję
- to samo na głębokiej wodzie
- podania piłki do partnera na głębokiej wodzie

KL. VI

Umiejętności:
- opanowanie sportowej techniki pływania czterema stylami
- umiejętność poprawnych podań i chwytów piłki na głębokiej wodzie
- nauka dryblingu piłki (pływanie kraulem z piłką)
- opanowanie w stopniu podstawowym strzału prostego na bramkę (z miejsca i z napłynięcia)

Wiadomości:
- uświadamianie wpływu samokontroli na dokładność wykonywanych ćwiczeń
- nauka współdziałania z partnerami, dostosowanie swoich czynności do tych, które wykonują inni
- wpływ treningu sportowego na rozwój organizmu oraz na wynik sportowy

Zadania kontrolno-oceniające:
- sprawdzian wytrzymałości ogólnej na 400m stylem dowolnym
- ocena techniki podań i chwytów piłki (podania w parach - 20 podań)
- sprawdzian - drybling na 25m
- ocena techniki strzału na bramkę z miejsca i z napłynięcia
- ocena poziomu wyszkolenia podczas gry szkolnej w piłkę wodną

Zadania szkoleniowe:
- doskonalenie pływania wszystkimi stylami na dłuższych odcinkach
- pływanie "trudgenem" na piersiach i grzbiecie w różnym tempie i rytmie
- ćwiczenia doskonalające chodu "deptania wody"
- "wyskoki" z wody
- doskonalenie podań i chwytów piłki na głębokiej wodzie
- "drybling" w parach i w trójkach
- podnoszenie piłki z wody różnymi technikami
- nauka strzału na bramkę z miejsca i z napłynięcia
- atak zespołu na bramkę przeciwnika
- nauka krycia "każdy swego"
- gra do dziesięciu podań
- gra szkolna w piłkę wodną
- zapoznanie z podstawowymi przepisami gry w piłkę wodną

Uwagi końcowe:
Program z piłki wodnej dla klas IV - VI realizowany jest na zajęciach pozalekcyjnych. Program ten przygotowuje uczniów do podjęcia treningu specjalistycznego. Oczywiście nie można pominąć przygotowania ogólnego uczniów, które na tym etapie rozwoju jest bardzo istotne.


PIŚMIENNICTWO:

1. E. Bartkowiak - "Nauczanie pływania"
2. E. Bartkowiak - "Pływanie sportowe"
3. E. Bartkowiak - "Pływanie"
4. E. Bartkowiak - "Trening pływacki w świetle najnowszych poglądów i badań własnych"
5. E. Bartkowiak - "Trening pływacki"
6. W.N. Płatonow - "Adaptacje w sporcie"
7. K. Perkowski - "Metodyczne podstawy treningu sportowego" D. Śledziewski
8. B. Pawełko - "Piłka wodna" - Nauczanie i trening sportowy.
9. B. Rajki - "Piłka wodna"

Opracowanie: mgr Jacek Osiński

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 2819


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.