Katalog

Bożena Tomkowiak
Geografia, Artykuły

Z doświadczeń opiekuna Koła Geograficznego

- n +

Z doświadczeń opiekuna Koła geograficznego.

Koło Geograficzne jest jedną z dodatkowych form poznawania geografii przez zainteresowanych uczniów. Z wieloletniego doświadczenia opiekuna Koła mogę wyciągnąć wniosek, że w zajęciach biorą udział uczniowie, którzy pasjonują się geografią.

Podstawowym zadaniem Szkolnego koła Geograficznego jest dążenia do wzmożenia zainteresowań geografią nie tylko jako przedmiotem nauczania, ale także jako dziedziną nauki. Pogłębiając i rozszerzając wiedzę uczniów umożliwia się im zdobycie nowych i cennych informacji, kształcąc przy tym praktyczne umiejętności operowania zdobytą wiedzą.

W latach 1997 - 2001 prowadziłam zajęcia Koła Geograficznego pod hasłem: "Polacy na szlakach świata". Cykl zajęć rozpoczęłam od przydziału zespołom poszczególnych zadań. Na podstawie literatury uczniowie zapoznają się z najważniejszymi wyprawami Polaków lub z takimi, w których oni uczestniczyli. Przydział zadań był następujący:
zespół I: polskie wyprawy i badania w obu Amerykach, Arktyce i Antarktyce;
zespół II: polskie wyprawy w Europie i Afryce;
zespół III: polskie wyprawy w Australii, Oceanii i na oceanach;
zespół IV: polskie wyprawy w Azji.

Poszczególne zespoły ustalały wyprawy oraz badaczy i odkrywców, działających na określonych obszarach. Trasy wędrówek oraz zbadane obszary były zaznaczone na mapkach konturowych kontynentów i oceanów.

Zwrócono szczególną uwagę na współczesne penetracje naukowe i sportowe. Dotyczy to zwłaszcza polskich wypraw w Arktykę i Antarktykę oraz wypraw alpinistycznych. Na zajęcia uczęszczało kilkunastu uczniów, część z nich przygotowywała się do udziału w olimpiadzie geograficznej.

Ważnym celem do zrealizowania na zajęciach koła geograficznego jest poznawanie własnego środowiska, aby ten cel osiągnąć należy:
- wyposażyć uczniów w zasób wiadomości dotyczących najbliższej okolicy oraz zapoznać ich z metodami pracy w terenie;
- zdobyć informacje o zmianach, jakie dokonały się i dokonują w najbliższej okolicy, uchwycić i zrozumieć czynniki, jakie miały i mają na to wpływ;
- omówić źródła, z jakich należy korzystać w trakcie zdobywania informacji;
- praktycznie wskazać na możliwości zastosowania poznanych metod pracy.

Uczniowie biorący udział w zajęciach zdecydowanie wyróżniali się na tle swoich klas wiedzą, oczytaniem, umiejętnością dyskusji i sprawnością w posługiwaniu się wiedzą geograficzną.

Potwierdzeniem skuteczności metod pracy stosowanych na zajęciach są sukcesy uczniów w eliminacjach olimpiady geograficznej i konkursach geograficznych, np.

1995/1996:
Agnieszka Piętowska, klasa II,
Urszula Więckowska, klasa IV,
Krzysztof Dziwisz, klasa III,
Piotr Menducki, klasa IV
zakwalifikowali się i wzięli udział w zawodach II stopnia XXII Olimpiady Geograficznej. Zawody te odbyły się w dniach 20 - 21.I.1996 roku w Końskich.

1996/1997:
Karol Kołt, klasa III, zakwalifikował się i wziął udział w zawodach II stopnia XXIII Olimpiady Geograficznej. Zawody te odbyły się w dniach 25-26.I.1997 roku w Mariówce koło Przysuch. Praca Karola Kołta, którą napisał w I etapie olimpiady, uzyskała 90 punktów na 100 punktów możliwych do zdobycia. Według regulaminu olimpiady, dało m to prawo do udziału w zawodach II stopnia w roku 1998, jednocześnie zwalniało z pisania pracy w etapie I.

1997/1998
w pierwszym etapie uczestniczyli czterej uczniowie, z których dwóch zakwalifikowało się do zawodów okręgowych. Byli to:
Mateusz Ciepliński, klasa III,
Łukasz Libuda, klasa III,
oraz Karol Kołt, który był zwolniony z pisania pracy.

Wyżej wymienieni uczniowie uczestniczyli w zawodach II stopnia XXIV Olimpiady Geograficznej. Zawody te odbyły się w Tomaszowie Mazowieckim w dniach 24-25.I.1998 roku.

1998/1999:
Paweł Nowak, klasa III,
Michał Zamilski, klasa IV
zakwalifikowali się do zawodów II stopnia XXV Olimpiady Geograficznej. Zawody te odbyły się w dniach 16-17.I.1999 roku w Łodzi. Paweł Nowak za swą pracę uzyskał 95 punktów, co dało mu prawo do uczestniczenia w zawodach II stopnia w 2000 roku.

1999/2000:
Paweł Nowak, klasa IV,
i Agnieszka Zakowana, klasa IV brali udział w zawodach II stopnia, które odbyły się w dniach 22-23.I.2000 roku w Wieluniu.

2001/2002:
Ewelina Kornacka, klasa IV,
i Joanna Kwiatkowska, klasa IV zakwalifikowały się i uczestniczyły w zawodach II stopnia, które odbyły się w dniach 19-20 stycznia 2002 roku w Tomaszowie Mazowieckim.

2002/2003:
Karina Gilewska - wyróżnienie w eliminacjach II stopnia (okręgowych). W eliminacjach tych wzięli udział również:
Magdalena Ceglińska, klasa IV,
Małgorzata Gołyńska, klasa III,
Mariola Kot, klasa IV,
Magdalena Michałowska, klasa III

Eliminacje okręgowe odbyły się w dniach 18-19 stycznia 2003 roku.

Od 2002 roku Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Kolo w Ostrowcu Świętokrzyskim organizuje "Konkurs wiedzy o górach Polski". Członkowie Koła Geograficznego wzięli udział w tym konkursie. Jak wspomniałam wcześniej w 2002 roku Tomasz Kapturkiewicz z klasy III wygrał konkurs a Barbara Pawlik zajęła 3 miejsce. W roku 2003 w finale II "Konkursu wiedzy o górach Polski" Barbara Pawlik otrzymała wyróżnienie.

W 2003 roku uczestnicy Koła Geograficznego wzięli również udział w III Ogólnowojewódzkim Konkursie Krajoznawczym o Regionie Świętokrzyskim "Moja Mała Ojczyzna". Eliminacje odbyły się w Kielcach. Byli to: Damian Górski i Tomasz Barski, klasa I "G",
oraz Rafał Dębniak i Sebastian Gospodarczyk, klasa I "B".

Dla pozostałych uczniów zajęcia stanowiły okazję do poszerzenia wiedzy, czego potwierdzeniem było zdanie z pozytywnym skutkiem i wysokimi lokatami egzaminów wstępnych z geografii na takich kierunkach jak: geografia, prawo, stosunki międzynarodowe, politologia w renomowanych uczelniach, jak Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Łódzki, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie i Akademia Ekonomiczna w Krakowie.

Opracowanie: mgr Bożena Tomkowiak
Opiekun Koła Geograficznego Dyrektor Szkoły

Wyświetleń: 1268


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.