Katalog

Jolanta Jakubowicz
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

"Kim była Maria Skłodowska-Curie ?" Scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie III.

- n +

Sławne kobiety w historii Polski.

SCENARIUSZ ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH W KLASIE III

Temat dnia: Kim była Maria Skłodowska- Curie?

Czas zajęć: 180 minut.

Przewidywane efekty dydaktyczno - wychowawcze

Uczeń:
- pozna wybrane elementy biografii M. Skłodowskiej - Curie,
- sformułuje odpowiedzi na pytania,
- nauczy się posługiwać książkami naukowymi w celu wyszukiwania podanych haseł,
- zauważy cechy charakteru M. Skłodowskiej - Curie, które zdecydowały o jej osiągnięciach,
- potrafi rozpoznawać i określać czasowniki,
- potrafi wypowiadać się na podany temat,
- zastosuje praktycznie algorytm pisemnego dodawania, odejmowania, mnożenia w zakresie 1000,
- będzie rozwijać logiczne myślenie podczas rozwiązywania zadań tekstowych i równań,
- wykorzysta swoją wyobraźnię, aby zaprojektować wymyślone w grupie urządzenie usprawniające naukę i opowie o jego zastosowaniu,
- zgodnie współpracuje w grupie,

Metody: rozmowa, opowiadanie, praca z tekstem, ćwiczeń, problemowa, problemowo - twórcza

Formy: grupowa, indywidualna, zbiorowa,

Pomoce dydaktyczne: puzzle matematyczne, rozsypanka zdaniowa, tekst " Maniusia. ", kolorowanka, zdjęcia i ilustracje M. Skłodowskiej - Curie, książki naukowe (Kronika Kobiet, Kronika Techniki, Encyklopedia - Oxford, encyklopedie), słowniczki ortograficzne.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

EDUKACJA MATEMATYCZNA
I. Powitanie i podział na 6 grup (dzieci dostają czyste kartki do obliczeń)
II. Puzzle matematyczne - każda grupa dostaje w kopercie puzzle i planszę do ich ułożenia / zał. 1a i zał. 1b /, rozwiązaniem puzzli są wyrazy (dla każdej grupy inny), które przyczepiamy do tablicy.
III. Ułożenie z tych wyrazów zdania:

Sławna, uczona kobieta, z której jesteśmy dumni !

IV. N: Ta kobieta, o której będziemy dziś mówić to M. Skłodowska - Curie. Czy słyszeliście o niej? -
wypowiedzi uczniów.

PRZERWA ŚRÓDLEKCYJNA
N: wypowiada liczby parzyste lub nieparzyste np. 12, 1255, 134, 5d 5j 3s, 1s 0d 0j, 7j 3d 2s itp., dzieci
na liczbę parzystą - robią przysiad, na liczbę nieparzystą - podskakują w miejscu.

EDUKACJA POLONISTYCZNA
IV. Dzieci siadają w kręgu, n-l czyta opowiadanie " Maniusia. " / zał. 2 /, prosi uczniów o zwrócenie uwagi- jaką dziewczynką była Maniusia?
V. Ponowna praca w grupach. Na ławkach rozłożone są książki naukowe. Nauczyciel wyjaśnia, jak korzystać z tych ksiąg i poleca wyszukanie informacji o M. Skłodowskiej - Curie, aby móc odpowiedzieć na podane pytania, które są przypięte do tablicy.

Pytania:
Kiedy i gdzie się urodziła?
Kim byli jej rodzice?
Jakim była dzieckiem?
Gdzie i jak się uczyła?
Kogo poznała we Francji?
Co odkryli oboje?
Jaką nagrodę otrzymała?
Do czego wykorzystywane są te pierwiastki?
Jakie cechy charakteru zdecydowały o jej osiągnięciach?

Nauczyciel pomaga w miarę potrzeb, doradza, podpowiada tym dzieciom, które mają jakieś trudności.
N: - Może przeczytaliście inne, ciekawe informacje o życiu i osiągnięciach M. Skłodowskiej - Curie, które wydają się Wam godne uwagi? - wypowiedzi dzieci.
VI. Wspólne ułożenie notatki będącej odpowiedziami na podane wcześniej pytania. Zapis notatki na
tablicy. Analiza ortograficzna tekstu i przepisanie go do zeszytów po zasłonięciu trudności
ortograficznych. Odsłonięcie tekstu i poprawa ewentualnych błędów.
VII. Powtórzenie wiadomości o czasowniku w liczbie pojedynczej i mnogiej oraz w formie
nieosobowej. Podkreślenie czasowników w napisanym tekście i ustne ich określenie .

EDUKACJA PLASTYCZNO - TECHNICZNA
N - L prosi, aby dzieci wyszukały w encyklopedii hasło - wynalazek. Omówienie .
N: Dzisiaj na lekcji spróbujcie w grupach wymyślić i narysować urządzenie pomocne w nauce. Zobaczymy, czy łatwo jest zostać wynalazcą? Zastanówcie się jak przedstawić plastycznie zalety Waszego projektu i jak omówić jego działanie .
PRACA DOMOWA
Kolorowanka / zał. 3 /

Opracowanie: Jolanta Jakubowicz
SP 30 Olsztyn

Wyświetleń: 13154


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.