Katalog

Dorota Karaś - Łyczko
Geografia, Sprawdziany i testy

Sprawdzian osiągnięć z geografii "na wejściu" do Gimnazjum.

- n +

Sprawdzian osiągnięć z geografii "na wejściu" do gimnazjum

Test obejmuje wiadomości i umiejętności z geografii. Każde zadanie przeczytaj uważnie, jeśli nie potrafisz go rozwiązać przejdź do następnego, a wrócisz do niego później. Korzystaj również z atlasu geograficznego. Życzę powodzenia.


1. Oblicz skalę liczbową i mianowaną.
Skala liczbowa  Skala mianowana
1: 1000  
   1cm-2,5km
2.Narysuj i podpisz kierunki główne pełnymi nazwami, skrótami polskimi i angielskimi zakładając, że kierunek północny jest po prawej stronie kartki.

3. Podkreśl właściwy wyraz w poniższym sformułowaniu:
a) Słońce najwyżej nad widnokręgiem wznosi się w południe pierwszego dnia:
- lata
- wiosny
- zimy
- jesieni,
b) napisz, który dzień w roku jest najkrótszy.

4. Przyjmujemy,że poziom morza znajduje się na wysokości 0m.Szczyt wzniesienia znajduje się na wysokości 359 m.n.p.m.
U podnóża wzniesienia jest wieś położona na wysokości 115m.n.p.m. Oblicz wysokość względną wzniesienia. Posłuż się rysunkiem.

5. Odczytaj z mapy świata jakie nazwy noszą punkty:
a) 37°E; 3°S
b) 13°W; 9°N

6. Określ położenie geograficzne miast; Kraków, Nowy Orlean.

7. Jaka jest różnica czasu miejscowego między Londynem a Wrocławiem?

8. Uzupełnij tabelę wpisując nazwy pór roku;
Data  Półkula południowa  Półkula północna
21 III   
22 XII   
22 VI   
23 XI   
9. Przejawem niszczącej działalności czynników zewnętrznych są: ................................................i...............................................
Do skał magmowych zaliczamy m.in......................,.......................,.....................
Najstarszym ruchem górotwórczym w dziejach Ziemi był ruch .................................... wtedy powstały góry .....................................................,
Skamieniałości występują tylko w skałach ................................................. np. skamieniałością jest ......................................

10. Oblicz średnią temperaturę i amplitudę dobową dla następujących danych:

godz. 7.00 13.00 19.00 1.00
temp. 8°C 16°C 12°C 10°C

11.W tabeli uzupełnij nazwy typów klimatu, strefy roślinnej, typu gleb. ( korzystaj z atlasu)
Typy klimatu Strefa roślinna  Typy gleb
Wybitnie wilgotny   
   sawanny 
     bielicowe
   Tundra 

12. Wiesz, że temperatura spada wraz z wysokością średnio 0,5°C na 100m. Jaka temperatura będzie
na wysokości 1000m.n.p.m, gdy na wysokości 0m.temperatura wynosi 0°C?

13.Przez jakie kontynenty przechodzi:

a) równik
b) południk 0°
c) południk 180°

14.Spośród wymienionych określeń wypisz te, które opisują krajobraz przemysłowy: ścieki, skałki,
wydmy, hałdy, pola uprawne, ulice, sady, fabryki.

15.Wyjaśnij co to jest rok przestępny, dlaczego luty co cztery lata ma więcej dni niż w pozostałych latach?

Opracowanie: mgr Dorota Karaś -Łyczko nauczycielka geografii
w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Brzegu Dolnym

Wyświetleń: 17426


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.