Katalog

Zbigniew Kupczyk
Różne, Scenariusze

Podatek dochodowy od osób fizycznych

- n +

Podatek dochodowy od osób fizycznych

SCENARIUSZ ZAJĘĆ Z PODSTAW PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

(na podstawie podręcznika "Podstawy przedsiębiorczości" - wyd. Nowa Era)

DZIAŁ PROGRAMU:
Podatki i ubezpieczenia.
HASŁO PROGRAMOWE: Podatki i ubezpieczenia
CZAS ZAJĘĆ: 90 minut
METODY PRACY: wykład, pogadanka, praca z podręcznikiem, ćwiczenia techniczne, praca z komputerem
POMOCE DYDAKTYCZNE: podręcznik, formularze podatkowe, komputer, program podatkowy

CELE ZAJĘĆ:
Uczeń zna:
- termin podatki
- stawki podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych
- rodzaje zeznań podatkowych i załączników
- rodzaje ulg podatkowych
- cele wspólnego opodatkowania
- konsekwencje niepłacenia podatków

potrafi:
- obliczyć należny podatek dochodowy
- wybrać właściwy rodzaj zeznania podatkowego
- wypełnić roczne zeznanie podatkowe wraz z załącznikami samodzielnie lub przy wykorzystaniu instrukcji
- odróżnić ulgi od przychodu i dochodu

TOK LEKCJI:
1. Przywitanie klasy
2. Zapoznanie z tematem zajęć
3. Przypomnienie pojęcia podatek oraz ich podziału (temat poprzednich zajęć)
4. Rodzaje podatków dochodowych. Określenie progów podatkowych i stawek podatku dochodowego od osób fizycznych (wykorzystanie schematu ze str. 121)
a) wykonanie zadania nr 1 na str. 124 podręcznika
5. Ulgi podatkowe - analiza schematu ze strony 125 podręcznika, gdzie podane są przykładowe rodzaje ulg, odliczanych od dochodu i podatku dochodowego. Uczniowie poznają kwoty jakich nie można przekroczyć, gdy chcemy wykorzystać ulgę w pełnym zakresie.
a) wykonanie zadania nr 2 ze strony 126 podręcznika
6. Wspólne opodatkowanie - analiza tekstu ze str. 126. Po przeczytaniu tekstu uczniowie powinni odpowiedzieć na pytanie "kto i dlaczego może korzystać ze wspólnego opodatkowania"?
7. Podsumowanie pierwszej godziny zajęć powinno być zgodne z punktami, które omawiano na zajęciach. Jeżeli czas na to pozwoli uczniowie powinni zapoznać się ze schematem rozliczenia rocznego podatku dochodowego, zawartego na str. 128 podręcznika. W przeciwnym wypadku zagadnienie to przenosimy na następną godzinę lekcyjną.
8. Zadanie uczniom pracy domowej, której celem jest zapoznanie się z formularzami zeznań podatkowych, wykorzystywanych przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, które jednocześnie mogą korzystać z ulg podatkowych (zajęcia przeprowadzamy w lutym lub marcu także nie powinno być z tym problemu).

TOK LEKCJI (druga godzina):
1. Wprowadzenie do zajęć polegające na przypomnieniu najważniejszych informacji poznanych na poprzedniej godzinie lekcyjnej, dotyczących podatku dochodowego.
2. Rodzaje zeznań podatkowych - uczniowie przedstawiają zgromadzone w domu materiały (zeznania podatkowe, załączniki) i analizują, wraz z nauczycielem, ich przeznaczenie i strukturę. Szczególną uwagę należy zwrócić na koszty uzyskania przychodu, które przy wynagrodzeni ze stosunku pracy nie mogą przekroczyć maksymalnej kwoty podanej w instrukcji. Zwracamy także uwagę uczniów na rubrykę "odliczenia od dochodu i odliczenia od podatku", które często traktowane są przez uczniów tak samo. Nie zapominajmy również o zaokrągleniach kwot w odpowiednich tabelach.
3. Następnie uczniowie klasy dzielą się na zespoły trzyosobowe. Każdy z zespołów dostaje przygotowane przez nas wcześniej przykładowe zadanie do wypełnienia zeznania podatkowego. Nie powinno być ono zbyt skomplikowane i musimy przygotować przynajmniej cztery zróżnicowane przykłady, co skutecznie zniechęci do poszukiwania rozwiązań u sąsiadów. Do wypełniania (najlepiej ołówkiem) wykorzystujemy zeznanie PIT-37 z końca podręcznika.
4. Na 10 minut przed końcem zajęć zbieramy podpisane i wypełnione przez uczniów zeznania podatkowe, które następnie oceniamy.
5. Końcowy czas lekcji wykorzystamy na zapoznanie uczniów z programem komputerowy do wypełniania zeznań podatkowych. Jako, że zaplanowane zajęcia odbywały się w szkolnej pracowni multimedialnej, uczniowie będą mogli sami przeprowadzić wypełnianie zeznań na dostępnych komputerach. Gdy brak jest takiej ogólnodostępnej pracowni w szkole, powinniśmy poprosić o pomoc nauczyciela informatyki.

Opracowanie: Zbigniew Kupczyk

Wyświetleń: 3229


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.