Katalog

Joanna Labus-Kolano
Geografia, Scenariusze

Podróż przez Japonię

- n +

Podróż przez Japonię

Scenariusz lekcji geografii w klasie II


CEL OGÓLNY: poznanie środowiska naturalnego, gospodarczego i kulturowego Japonii

CELE OPERACYJNE:
a) UCZEŃ ZNA:
 • położenie geograficzne Japonii,
 • zależność między klimatem a warunkami środowiska przyrodniczego,
 • pamięta główne cechy gospodarki kraju;

  b) UCZEŃ POTRAFI:

 • określić wpływ położenia geograficznego na warunki środowiska przyrodniczego,
 • wyjaśnić przyczyny występowania trzęsień ziemi, wybuchów wulkanów i tsunów,
 • rozpoznać kulturę i sztukę japońską;

  c) UCZEŃ DOSKONALI UMIEJĘTNOŚCI:
 • posługiwania się źródłami geograficznymi,
 • wyrażania własnych myśli,
 • formułowania pytań i wniosków;

  METODY:
  Metoda problemowa; aktywizująca; drama z elementami metody eksponującej (waloryzacyjnej) - pokaz

  FORMY PRACY:
  Grupowa, zbiorowa, indywidualna

  ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
  Mapa fizyczna Azji, magnetofon, nagrania-hymn, muzyka ludowa, flaga, rekwizyty: strój japoński, kimono, miecze samurajskie, porcelana, laka, bonsai, ikebana, origami, herbata, oryginalne pismo japońskie, widokówki, pałeczki bambusowe, fotografie, wachlarz, książki: "Przewodnik po Japonii", "Bonsai", "Origami", różne materiały geograficzne; atlasy, słownik geograficzny, pomoce do pracy w grupie.

  ORGANIZACJA PROCESU LEKCYJNEGO:

  I. Faza wprowadzająca
  1. Sprawy organizacyjno-porządkowe:
  a) podział uczniów na 4 grupy (redaktorzy czasopism geograficznych: Przegląd Geograficzny, Świat Wiedzy, Poznaj Świat, National Geographic);
  b) nawiązanie do tematu nowej lekcji - przygotowanie konferencji prasowej przez 3- osobowy zespół "redaktorów Telewizji Polskiej" o Japonii.

  II. Faza realizacyjna
  1. Krótka prezentacja Japonii przez zespół redaktorów Telewizji Polskiej ze zwróceniem uwagi na najważniejsze zagadnienia tego kraju:
 • położenie geograficzne,
 • ukształtowanie powierzchni,
 • zjawiska sejsmiczne,
 • warunki klimatyczne,
 • baza surowcowa,
 • przemysł,
 • rolnictwo,
 • komunikacja,
 • kultura i sztuka japońska.

  2. Każda z grup redaktorów czasopism geograficznych przygotowuje pytania i zadaje je prowadzącym sporządzając w tym samym czasie własną notatkę.

  3. Zespoły poszczególnych czasopism przygotowują wspólną notatkę do swojego czasopisma, która ma przybliżyć i zainteresować przeciętnego czytelnika odległym i egzotycznym krajem, jakim jest Japonia.

  4. Przedstawiciele poszczególnych czasopism odczytują swoje notatki.

  III. Faza podsumowująca

  1. Dyskusja na temat zaprezentowanych notatek - najciekawsza staje się notatką w zeszycie uczniów.

  2. Podsumowanie wrażeń i wiadomości z konferencji prasowej o egzotycznym i ciekawym kraju, jakim jest Japonia.

  3. Ocena aktywności uczniów.

  4. Odkrycie prawdziwego smaku Japonii poprzez degustację herbaty i ciasteczek ryżowych.

  5. Zadanie pracy domowej: "Gdzie w Polsce możemy odnaleźć elementy kultury i sztuki japońskiej?"

  Literatura:
  1. Czasopismo "Kwartalnik Geograficzny"
  2. Czasopismo "Geografia w szkole"
  3. Miesięcznik "National Geographic"
  4. A. Dylikowa: "Dydaktyka geografii w szkole podstawowej", WSiP, Warszawa 1990
  5. J. Barbag: "Geografia gospodarki świata", WSiP, Warszawa 1988
  6. Internet:
  www.eduseek.pl
  www.gimnazjum.pl
  www.szkola.net.pl
  www.japonia.pl
  www.onet.pl
  www.wp.pl

  Opracowanie:
  Joanna Labus - Kolano

 • Wyświetleń: 3541


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.