Katalog

Dorota Graf-Kiereta
Język polski, Sprawdziany i testy

Sprawdź, czy jesteś mistrzem ortografii??

- n +

Sprawdź, czy jesteś mistrzem ortografii??

Numer kodu... .....................

1. Napisz prawidłowo - wielką lub małą literą:
a) (g)óra (ś)nieżka - ...................................................................
b) (n)izina (s)andomierska - .........................................................
(2 pkt)

2. Utwórz i zapisz poprawnie nazwy mieszkańców:
a) Mazury -... ..................................................
b) Azja -... ......................................................
(2 pkt)

3. Zapisz poprawnie tytuły czasopism:
a) (ż)ycie (l)iterackie - ............................................................
b) (d)ookoła (ś)wiata - ...........................................................
(2 pkt)

4. Uzasadnij pisownię wyrazów:
a) odwieść - .............................................................................
b) odwieźć - ............................................................................
(2 pkt)

5. Od podanych rzeczowników utwórz formę D. l. poj.:
a) nadzieja - ....................................................................
b) pensja - .......................................................................
(2 pkt)

6. Dopisz synonimy zawierające "rz" lub "ż":
a) ład -... ..............................................................
b) świecić -... .......................................................
(2 pkt)

7. Dopisz przedrostek z-, s- lub ś-:
a) ___chwycić
b) ___cisnąć
c) ___siekać
d) ___szyć
(2 pkt)

8. Napisz razem lub osobno:
a) (na)pewno... ....................................
b) (w)ogóle... .....................................
c) (na)wzajem... .....................................
d) (na)czczo... ........................................
(2 pkt)

9. Zadecyduj - razem, osobno czy z łącznikiem?
a) słabo(widzący) -... ...........................................
b) nowo(otwarty) -... ..........................................
(2 pkt)

10. Zapisz skróty:
a) i tak dalej... ............................ c) między innymi ......................................
b) profesor... ............................. d) numer... ......................
(2 pkt)

11. Wyjaśnij pisownię podanych wyrazów:
a) zakażenie - .................................................................................
b) dworzanin -................................................................................
c) druh - .........................................................................................
d) końcówka - ................................................................................
e) milutki - .....................................................................................
f) schemat - ....................................................................................
(6 pkt)

12. Podziel poniższe zdania na wyrazy:
a) Byłwyższyodemnieprzynajmniejopięćcentymetrów.
(1 pkt)
b) Skakałanienajgorzejwzwyżiwdal.
(1 pkt)

13. Do podanych wyrazów dopisz 3 wyrazy pokrewne należące do różnych części mowy:
a) wahać się - ..................................................................................
b) harmonia - ...................................................................................
c) huk - ............................................................................................
d) bohater - ......................................................................................
(4 pkt)

Opracowanie: Dorota Graf-Kiereta

Wyświetleń: 11820


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.