AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grażyna Witkowicz
Przyroda, Scenariusze

Krajobraz wilgotnego lasu równikowego - konspekt lekcji przyrody dla klasy VI

- n +

Krajobraz wilgotnego lasu równikowego

Konspekt lekcji przyrody dla klasy VI
(dwie godziny lekcyjne)

1. Temat: Krajobraz wilgotnego lasu równikowego

2. Hasło: Przegląd stref klimatyczno - roślinnych świata

3. Zakres materiału:
- zapoznanie z pierwszymi podróżnikami i badaczami lasów równikowych,
- rozmieszczenie lasów równikowych,
- omówienie klimatu, szaty roślinnej i zwierząt występujących w krajobrazie wilgotnego lasu równikowego,
- znaczenie lasu równikowego dla klimatu na kuli ziemskiej,

4. Cel ogólny - poznanie cech charakterystycznych krajobrazu wilgotnego lasu równikowego oraz jego wpływu na klimat na kuli ziemskiej

5. Cele zoperacjonizowane:
a) w zakresie wiadomości:
- uczeń zna pojęcie krajobrazu
- uczeń potrafi wymienić krajobrazy strefowe
- uczeń poznaje cechy charakterystyczne krajobrazu wilgotnego lasu równikowego
- uczeń wie, jaki układ roślinności występuje w w/w krajobrazie, zna zwierzęta
- uczeń poznaje badaczy zajmujących się poznawaniem lasu równikowego
- uczeń rozumie, dlaczego należy chronić wilgotne lasy równikowe

b) w zakresie umiejętności:
- uczeń potrafi pokazać i zaznaczyć na mapie rozmieszczenie wilgotnych lasów równikowych
- potrafi wymienić różne gatunki roślin występujących w krajobrazie
- potrafi rozpoznać zwierzęta żyjące w lesie równikowym
- potrafi przeprowadzić analizę klimatu jednego dnia w lesie równikowym
- potrafi wykazać czy i dlaczego wilgotnym lasom równikowym grozi zagłada

c) w zakresie postaw:
- umiejętne zachowanie na zajęciach
- współpraca z członkami zespołu
- wyrabianie właściwej postawy wobec ochrony lasów
- rozbudzanie ciekawości poznawczej

6. Metody pracy:
a) słowna  - słowo nauczyciela, podręcznik
b) oglądowa  - pokazy slajdów, zdjęć, film
c) praktyczna  - wykonywanie ćwiczeń, czytanie mapy
d) problemowa  - pogadanka

7. Formy pracy - równym frontem, indywidualna, praca w zespołach

8. Środki dydaktyczne: slajdy, plansze, zdjęcia, film video, mapy, karty z ćwiczeniami

9. Tok lekcji:
a) faza wstępna:
- sprawdzenie obecności, sprawdzenie zadania domowego
- przypomnienie wiadomości z poprzedniej lekcji - kartkówka - ksero
z pytaniami dla każdego ucznia

Zadania
1) Przyporządkuj:
krajobraz stepowy

wyróżnia się tu dwie pory roku
suchą i wilgotną

krajobraz sawanny

niska temperatura powietrza panująca
w ciągu całego roku, występuje np. Alaska

krajobraz pustyni lodowej

występuje w Euroazji; od Ukrainy do Mongolii;
w Ameryce Północnej (prerie) i Południowej
(pampy)

krajobraz tundry

2) Przedstaw za pomocą diagramu słupkowego temperaturę lipca w strefie
równikowej, pustyni i tundry, korzystając z danych w tabeli:
strefa równikowa pustyni tundry
temperatura lipca 20°C 35°C 5°C
3) Uzupełnij zdanie:
Wysoka temperatura powietrza, brak pór roku, duża wilgotność to cechy
krajobrazu... .............................................................

4) Na podstawie zdjęcia odpowiedz - Jaki to krajobraz? (pokaz zdjęcia lub planszy)

5) Rozszyfruj jaki krajobraz będzie tematem dzisiejszej lekcji

A K E R I A S J Z O U B R R E A I Z O W A I K L I G N O P T R N T E
S G T O A L C A B S D U E R G Ó F W I N H I J K L O Ł W M E R G P O

b) faza główna:

- pogadanka - rozmowa nauczyciela z uczniami z wykorzystaniem slajdów,
plansz, map, podręcznika (uczniowie mieli za zadanie wcześniej zebrać informacje o krajobrazie wilgotnego lasu równikowego)

- nauczyciel prowadzi pogadankę
- Gdzie występują wilgotne lasy równikowe? Wskaż na mapie
- Jakich znasz podróżników i badaczy, którzy jako pierwsi poznawali faunę i florę w tym klimacie?
- Jaki jest klimat? Temperatura powietrza, wilgotność, nasłonecznienie, opady ( deszcze zenitalne).
- Bogata wiecznie zielona szata roślinna - Co to są epifity i liany?
Na czym polega warstwowość szaty roślinnej i jakie gatunki roślin występują?
- Jak wygląda dzień w wilgotnym lesie równikowym?
- Jakie zwierzęta występują w poszczególnych piętrach lasu?
- Czy powierzchnia lasów równikowych ma wpływ na warunki klimatyczne na kuli ziemskiej?

- praca w 4 osobowych zespołach, każdy zespół otrzymuje karty z zadaniami, czas
rozwiązywania zadań - około 30 minut.

I. Napisz na konturze każdego kontynentu jego nazwę i zaznacz na nich kolorem zielonym rozmieszczenie wilgotnych lasów równikowych.
(uczniowie otrzymują kontury kontynentów)

II. Sporządź wykres temperatury powietrza i opadów dla krajobrazu wilgotnego lasu równikowego wg danych z tabeli:
m-c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
Temp.°C 23 23 25 27 22 21 20 19 25 23 23 22
Opady mm 20 70 180 160 140 120 130 170 190 220 200 80
III. Opisz dzień w wilgotnym lesie równikowym.

IV. Zilustruj na diagramie kołowym udział drzew w szacie roślinnej krajobrazu wilgotnego lasu równikowego.

V. Liczne rośliny w krajobrazie lasu równikowego przystosowały się do trudnych warunków życia w szczególny sposób. (zdjęcia)
Nazwij te sposoby i wyjaśnij na czym polegają.

VI. Znajdź zaszyfrowane niektóre zwierzęta występujące w krajobrazie wilgotnego lasu równikowego, łącząc litery w liniach poziomych i pionowych. (8)
 
O K R N A Z S T U M W K
U A R A C Z E R W O N A
A L K L A M P A R T C P
O D Z W O R N K A Y G I
K A M E L E O N F L O B
A G F L O R A W Ż Y R A
P H I P O P O T A M Y R
I J N T Ż B O K I Ł L AVII. Na mapie Afryki zaznaczono kolorem zielonym współczesny zasięg wilgotnych lasów tropikalnych, a kolorem pomarańczowym pierwotny.
Dlaczego powierzchnia lasów równikowych zmniejszyła się i na co to ma wpływ?


VIII. Którzy z niżej wymienionych podróżników, nie byli badaczami krajobrazu wilgotnego lasu równikowego:
a) Stefan Szolc - Rogoziński
b) Aleksander von Humboldt
c) Krzysztof Kolumb
d) Robert E. Peary

Odczytanie i omówienie prac poszczególnych zespołów. Ocena pracy uczniów.

c) faza końcowa:

"Krajobraz wilgotnych lasów równikowych" - film video

Opracowanie: mgr Grażyna Witkowicz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 11108


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.47Ilość głosów: 19

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.