Katalog

Joanna Kuchnowska
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

"Jesienne liście" - scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASIE II

I. NAZWA BLOKU KOMPLEKSOWEGO: Jesień dookoła

II. TEMATY DZIENNE:
1. Pogoda w różnych porach roku.
2. Zwierzęta przed zimą
3. Drzewa w jesiennej szacie
4. Jesienne liście

III. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA:

Uczeń:
- rozpoznaje pospolite drzewa i krzewy po ich liściach,
- wymienia nazwy kilku drzew iglastych i liściastych,
- rozumie, że igły to też liście, ale drzew iglastych,
- opisuje kształt, barwę i wielkość liścia po jego bezpośredniej obserwacji,
- redaguje odpowiedzi na pytania,
- potrafi wykorzystać kształt i kolorystykę liści do przedstawienia tematu,
- reaguje ruchem, gestem, mimiką nastrój słuchanych utworów,
- dobiera właściwy sposób poruszania się do akompaniamentu,
- przedstawia porównanie różnicowe na konkretach oraz w zapisie,
- dolicza różnicę długości,
- mierzy i porównuje wyniki pomiarów,
- opisuje cechy jesieni,
- wyjaśnia zależności życia ludzi od przyrody.

IV. METODY PRACY: słowna, oglądowa, twórczego działania.

V. FORMY PRACY: zespołowa, zbiorowa, indywidualna.

VI. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
- opowiadanie pt: "Tomcio Paluszek i Leśny Dziadek" J.Porazińskiej
- A.Vivaldi "Cztery pory roku" - "Jesień"
- zebrany materiał przyrodniczy
- karty pracy
- akompaniament muzyczny

VII. ZAPIS W DZIENNIKU:

Rozmowy na temat jesieni w oparciu o własne obserwacje i opowiadanie J.Porazińskiej pt.: "Tomcio Paluszek i Leśny Dziadek". Opisywanie, rozpoznawanie i próby nazywania zgromadzonych liści. Utrwalenie pisownia wyrazów ze spółgłoskami miękkimi. Porównywanie wielkościowe i różnicowe z wykorzystaniem materiału przyrodniczego.

Zabawy ruchowo- naśladowcze przy muzyce. Wykorzystanie prac plastyczno-technicznych na temat: "Co można wyczarować z liści? ".

VIII. PRZEBIEG ZAJĘĆ:

1. Wyjście do parku. Zebranie liści.
2. Rozmowa na temat jesieni - podsumowanie zebranych wiadomości
- początek i koniec kalendarzowej jesieni (data w kalendarzu)
- zmiany w przyrodzie, reakcje ludzi na te zmiany
- zachowanie zwierząt
3. Wysłuchanie utworu A.Vivaldiego "Cztery pory roku - Jesień". Dzieci mogą naśladować ruchem wiatr, drzewa kołyszące się na wietrze.
4. Opisywanie wyglądu przyniesionych liści drzew liściastych. Próby ich rozpoznawania i nazywania.
5. Głośne odczytanie tekstu pt. " Tomcio Paluszek i Leśny Dziadek".
6. Opowiadanie przygody Tomcia.
7. Uzupełnianie odpowiedzi na pytania " Jakie listki przyniósł Tomcio?" (karta pracy).
8. Uzupełnienie wyrazów podanymi sylabami. Utrwalenie wyrazów ze zmiękczeniami.( karta pracy)
9. Porównywanie wielkości liści układanych w kolejności. (szacowanie wielkości).
10. Porównywanie różnicowe (o ile dłuższy? o ile krótszy?) (karta pracy).
11. Naśladowanie tańca liści przy akompaniamencie muzycznym z taśmy magnetofonowej. Stosowanie różnych środków wyrazu tj. gest, mimika, ruch.
12. Identyfikowanie się ucznia z liściem - " Jak się dzisiaj czujesz? "
- spontaniczne głośne odpowiedzi uczniów.
- odrysowywanie kształtu liści na kartce
- wyrażenie swego samopoczucia w zapisie wewnątrz konturów liścia.
13. Praca plastyczno-techniczna pt. Co można "wyczarować" z liści? - układanie dowolnych kompozycji z liści (np. Leśny Dziadek, Pani Jesień).
14. Wystawa prac, tworzenie jesiennej galerii. Wyjaśnienie z jakich drzew  pochodzą użyte liście.
15. Podsumowanie dnia.

Opracowanie: Joanna Kuchnowska
nauczyciel kształcenia zintegrowanego
Zespół Szkół Żelistrzewo

Wyświetleń: 20385


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.