Katalog

Bożena Wandurska-Nowak
Informatyka, Prezentacje

Elementy składowe zestawu komputerowego

- n +

Elementy składowe zestawu komputerowego.

Podstawy informatyki w naszej szkole realizowane są na podstawie II etapowego programu nauczania informatyki w szkole podstawowej, INFORMATYKA 2000, dopuszczonego do użytku szkolnego pod numerem DKW-4014-56/99, przez Ministra Edukacji Narodowej.

W klasach I - IV przedmiotu tego uczniowie uczą się ½ godziny tygodniowo. W klasach V - VI uczniowie uczęszczają na ten przedmiot raz w tygodniu, w grupach nie większych niż 14 osób.

K0NSPEKT PODSTAWY INFORMATYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Lekcja przeprowadzona na poziomie klasy IV.

Czas trwania lekcji - 45 minut.
Działania podejmowane przez uczniów i nauczyciela: uruchamianie zestawu komputerowego, prezentacja elementów sprzętowych komputera, komunikowanie się z komputerem za pomoc klawiatury i myszki

CELE:
- rozpoznawanie elementów składowych zestawu komputerowego,
- rozwijanie umiejętności obsługi sprzętu komputerowego,
- odkrywanie prawidłowości związanych z działaniem sprzętu komputerowego,
- rozwijanie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem komputerowym,
- przygotowanie do życia w skomputeryzowanym świecie.

WYSTĘPUJĄCE POJĘCIA I FAKTY:

- monitor,
- klawiatura,
- myszka,
- jednostka centralna,
- procesor,
- pamięć operacyjna,
- dysk twardy,
- dyskietka, stacja dyskietek,
- CD-ROM, napęd CD,
- RESET, zawieszenie komputera.

METODY:
- pogadanka,
- dyskusja,
- pokaz (prezentacja),
- obserwacja,
- ćwiczenia praktyczne,
- praca indywidualna.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
- dyskietka z prezentacją opracowaną przez nauczyciela,
- podręcznik oraz ćwiczenia "Informatyka 2000" autorstwa Janusza Białowąsa i innych,
- zestawy komputerowe,
- slajd od 2 do 12.

PRZEBIEG LEKCJI:
1. Powitanie.
2. Zajęcie swoich miejsc przy komputerach (maksymalnie po 2 osoby).
3. Dyskusja naprowadzająca na temat lekcji, pytania typu:
- Z czego zbudowany jest zestaw komputerowy?
- Pokażcie monitor, klawiaturę, myszkę, itp.,
- W jaki sposób włączamy - wyłączamy zestaw komputerowy?
- W jaki sposób zapisujemy dane?
4. Podanie tematu lekcji: "Budowa zestawu komputerowego".
5. Przedstawienie prezentacji składającej się z 13 slajdów: "Elementy składowe zestawu komputerowego" z komentarzem nauczyciela.
6. Przyklejenie kolejnych slajdów do tablicy.
7. Każdy uczeń otrzymuje zmniejszony slajd nr 2, 6 i 12, aby mógł wkleić go do zeszytu.
8. Dyskusja, co należy zrobić, gdy zawiesi się komputer?
9. Podanie zadania domowego.
Napisz, co należy zrobić, gdy zawiesi nam się komputer?

Literatura:
Janusz Białowąs, "Informatyka 2000", Bydgoszcz 2000.
"Praca z pakietem Microsoft Office 97- konkretne rozwiązania w codziennej pracy"
Mirosława Kopertowska, "Ćwiczenia z PowerPoint 2002", Warszawa 2002.
Krzysztof Bestry, "Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela", Poznań 1999.

załącznik

Opracowanie: Bożena Wandurska - Nowak

Wyświetleń: 14341


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.