AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Dmowska-Niemirka, B.Mazurczak,
Ekologia, Artykuły

Sprawozdanie z realizacji zadań podjętych w ramach konkursu "Porządkujemy i odnawiamy las"

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ PODJĘTYCH W RAMACH KONKURSU -"PORZĄDKUJEMY I ODNAWIAMY LAS"

Wstęp

W dobie gwałtownych zmian i szybkiego rozwoju cywilizacyjnego coraz większego znaczenia nabierają takie pojęcia jak ekologia, edukacja ekologiczna czy ochrona środowiska. Jesteśmy częścią przyrody, powinniśmy żyć z nią w zgodzie, korzystać z jej bogactw i dobrodziejstw, a staliśmy się dla niej największym zagrożeniem. Na skutek niszczącej działalności człowieka w zastraszającym tempie giną gatunki zwierząt i roślin od zarania dziejów istniejące na naszej planecie.

Jesteśmy wdzięczni organizatorom wszystkich konkursów ekologicznych, dzięki którym wzrasta zainteresowanie dzieci i młodzieży problematyką ochrony środowiska, rodzi się emocjonalne powiązanie uczniów i ich rodzin z ich lokalnym środowiskiem przyrodniczym.

Jeżeli nie zrozumiemy potrzeby ochrony tego, co nam jeszcze zostało i nie zaczniemy w tym kierunku działać, nasze dzieci nie będą miały czym się zachwycać, czego kochać, gdzie żyć.

Aby uratować nasze środowisko, musimy uwrażliwić na jego problemy przyszłe pokolenia. To właśnie na nauczycielach spoczywa ogromna odpowiedzialność za to, aby dzieci nauczyły się kochać przyrodę i chciały ją ratować. Dzieci świetnie potrafią obserwować i wiedzą dokładnie, co się wokół nich dzieje, dlatego łatwo włączyć je do działań na rzecz ochrony naszego środowiska.

My, nauczycielki z Zespołu Szkół w Skrzeszewie stworzyłyśmy program edukacji ekologicznej adresowany do wszystkich uczniów szkoły. Jego celem jest kształcenie postaw ekologicznych, rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianie szacunku dla przyrody i jej piękna.

Nasz program zakłada obserwacje, dobre uczynki dla przyrody, wycieczki do lasu i instytucji zajmujących się ochroną środowiska, akcje na rzecz przyrody, wycieczki.

Aby nauczyć dzieci rozumienia przyrody i jej potrzeb wyszliśmy z sali lekcyjnej. Corocznie bierzemy udział w akcjach Sprzątania Świata i Dniu Ziemi, dokarmiamy ptaki, zbieramy pieniądze na schroniska dla zwierząt, rozwieszamy budki lęgowe. Przygotowujemy i przeprowadzamy konkursy i turnieje ekologiczne w różnych kategoriach wiekowych. Często chodzimy do lasu obserwować przyrodę. Zbieramy informacje na temat zagrożeń środowiska.

Nauczyciele, którzy wraz ze swoimi wychowankami przystąpili do realizacji programu szkolnego koła ekologicznego:

nauczycielki gimnazjum:
Aneta Głogowska
Barbara Mazurczak

nauczycielki kształcenia zintegrowanego:
Katarzyna Dmowska Niemirka
Danuta Strus
Ewa Mitura
Beata Kurowska

opiekunki szkolnego koła LOP:
Marzena Prochacka
Izabela Mikołajczuk
Wiesława Kaługa

wychowawczynie przedszkola:
Urszula Siemikowska
Elżbieta Szymaniak

Większość podjętych działań w ramach konkursu "Porządkujemy i odnawiamy las" wynikała ze szkolnego programu Koła Ekologicznego.

NASZE DZIAŁANIA

I. PORZĄDKUJEMY LAS
Ilość różnych odpadów w naszym otoczeniu świadczy o tym, że wielu ludzi wciąż lekceważy problem zanieczyszczania środowiska. Trzymając w ręku mapę topograficzną okolic szkoły zaznaczyliśmy obszar najbardziej zanieczyszczony, dzikie wysypiska śmieci. Stwierdziliśmy, że dzikich wysypisk śmieci na naszym terenie jest dużo. Postanowiliśmy rozprawić się z jednym z nich, likwidując go całkowicie. Po dokładnym rozejrzeniu się okazało się, że na wysypisku znajdują się: butelki plastikowe, szkło, papier, metal, szmaty, guma. Uczniowie zdają sobie sprawę, iż gdyby nie oni niektóre odpady będą zalegać w środowisku przez setki lat. Odpady są źródłem wielu niebezpiecznych związków przesiąkających do wód powierzchniowych i gruntowych. Wszyscy bez wyjątku zabrali się ostro do pracy, każdy z uczestników dostał rękawiczki gumowe oraz worki na śmieci. Młodsi uczniowie sprzątali okoliczny las. Wszystkie śmieci wyniesione zostały do pobliskich pojemników na śmieci, gdyż w okolicy naszej szkoły niema wysypiska śmieci. Udało nam się zlikwidować jedno z dzikich wysypisk śmieci, ale postanowiliśmy, iż będziemy likwidować następne.

Zaobserwowałyśmy, że uczniowie lubią ten rodzaj pracy na rzecz środowiska. Dodatkowym bodźcem do działania jest uśmiech, dobre słowo, czy miły gest ze strony dorosłych. Wtedy uczniowie z jeszcze większym ukłonem sięgają po śmieci w stronę ziemi. Uczniowie zrozumieli sens tego przedsięwzięcia - sami pytają o akcję, szykują worki, rękawiczki, wiaderka, ustalają plan pracy. Cieszymy się razem z nimi, bo jaki wychowawca nie byłby zadowolony, gdyby usłyszał słowa:- "Proszę Pani, to nasze środowisko, my w nim żyjemy i za nie powinniśmy odpowiadać". Chciałybyśmy jeszcze dodać, że rodzice wspierają nas w tej kampanii oferując bezinteresownie swoją pomoc.

II. DUMA Z SADZENIA LASU
Nasza szkoła leży na terenie otoczonym lasami. Mamy zaprzyjaźnionego leśniczego, dzięki któremu mogliśmy wziąć udział w akcji związanej z Dniem Lasu. Chciałybyśmy trochę o tym opowiedzieć:

W kwietniu udałyśmy się z dziećmi do pana leśniczego, który przygotował dla nas sadzonki. Podekscytowane dzieci nie mogły się doczekać momentu, kiedy posadzą swoje pierwsze drzewko. Ciężko było pracować kosturem, ale każde, nawet najmniejsze dziecko chciało spróbować.

Dziewczynki pod naszą opieką sadziły sosny, a chłopcy pod bacznym okiem pana leśniczego brzozy. Dzieci pracowały sumiennie przez kilka godzin. Z przyjemnością oglądały potem efekty swojej pracy - posadzone drzewka. Szczęśliwi, chociaż zmęczeni wróciliśmy do szkoły. Wszyscy byliśmy dumni, że gdy nas już nie będzie, las sadzony naszymi rękami wciąż będzie szumiał.

Akcja sadzenia lasu pozostawiła u dzieci niezatarte wspomnienia.

Przez prace na rzecz środowiska dzieci uczą się kochać i rozumieć przyrodę,
czują się ważne i są z siebie dumne.

Zachęcamy wszystkich wrażliwych na potrzeby środowiska do takich właśnie
akcji.

W miesiącu kwietniu ogłosiliśmy w szkole akcję "DRZEWKO". Ze zbiórką pieniędzy nie było problemów, każde dziecko chętnie dołożyło swoją złotówkę, aby przyczynić się do zadrzewienia szkolnego podwórka. Zebraliśmy 258 zł., za co kupiliśmy 24 piękne tuje. Trochę problemów mieliśmy z przywiezieniem drzewek, ale nie ma to jak dobrzy przyjaciele szkoły i środowiska- znaleźli się chętni wśród mężów naszych pań. Po lekcjach przyszły delegacje każdej klasy, aby posadzić przed szkołą swoje klasowe drzewko. Teraz nie trzeba przypominać dzieciom o pielęgnacji roślin, pamiętają o tym lepiej od dorosłych, bo to przecież ich praca, ich duma. Pomysł wprowadzenia akcji "Drzewko" wszystkim bardzo się spodobał i od tego roku stanie się tradycją naszej szkoły, przynajmniej taką obietnicę złożyli uczniowie i ich wychowawcy.

II. PROWADZIMY PRACE PIELĘGNACYJNE
Prowadzenie prac pielęgnacyjnych w lesie nie było dla nas rzeczą łatwą. Młode drzewka, które wymagały palikowania, pielenia i gracowania sadziliśmy w lesie w Repkach, a to trochę daleko. Dlatego, to zadanie przypadło najstarszej grupie naszych szkolnych ekologów. Gimnazjaliści byli nawet zadowoleni, że to właśnie im powierzono tę misję. Dwie wyprawy rowerowe i po kłopocie. Praca nie była lekka, mimo panującej suszy chwasty wyrosły bardzo dorodne, trzeba było niekiedy silnej ręki aby zrobić z nimi porządek. Po ciężkich zmaganiach niektórzy przywieźli na pamiątkę odciski na dłoniach. Była tez nagroda, wspólne ognisko i pieczenie kiełbasek w miłej atmosferze.

IV. REALIZUJEMY PROGRAM EDUKACYJNY ZWIĄZANY Z UDZIAŁEM W AKCJI

1. ORGANIZUJEMY WYCIECZKI PIESZE, ROWEROWE, AUTOKAROWE DO POBLISKICH LASÓW, REZERWATÓW PRZYRODY I PARKÓW NARODOWYCH

*Najważniejszą, a zarazem najciekawszą formą edukacji leśnej są zajęcia prowadzone w terenie. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję wielokrotnie uczestniczyć w zajęciach na leśnej ścieżce dydaktycznej w nadleśnictwie Sokołów, leśnictwo Repki. Oprowadzane po leśnych ścieżkach poznawały podstawową wiedzę o lesie. Dzieci rozpoznawały gatunki roślin, pan leśnik opowiadał im o swojej pracy oraz o zasadach prowadzenia gospodarki leśnej, przekazał też wiedzę o zagrożeniach lasów. Młodzi przyrodnicy dowiedzieli się, że zrąb jest rzeczą potrzebną, a odnowienie wymaga ścinania drzew. Poznali złożoność ekosystemu leśnego, szkółki, uprawy, młodniki, sortymenty drewna, paśniki. Ważnym elementem wypraw były miejsca wypoczynku w atrakcyjnych miejscach widokowych, gdzie mogliśmy usiąść na ławkach i przy ognisku, piekąc kiełbaski słuchać opowiadań leśnika.

Jesteśmy wszyscy bardzo wdzięczni panu leśniczemu, Mirosławowi Wiśniewskiemu, że zawsze wita nas bardzo serdecznie, przekazuje wiele cennych informacji i przygotowuje dla wszystkich ognisko. Nadmienimy jeszcze, że z uprzejmości naszego pana leśniczego, tej wiosny, skorzystaliśmy już cztery razy. Zawsze jest bardzo cierpliwy i miły, starsze i młodsze dzieci bardzo go polubiły.

* Miłośnikom przyrody lubiącym wędrować po lasach, zagajnikach i innych ciekawych miejscach zaproponowaliśmy spacery oraz wycieczki rowerowe po lasach w najbliższej okolicy.

W czasie zwiedzania obszarów leśnych zwracamy przeważnie uwagę na otaczającą nas roślinność. Najbardziej rzucającą się w oczy cechą zespołów leśnych jest ich wielowarstwowość, gdzie poszczególne warstwy wzajemnie się warunkują a ich występowanie jest wynikiem wielowiekowych przystosowań ekologicznych. Warstwy lasu to wynik konkurencji roślin o światło. Na jednej z wypraw podzieliliśmy uczniów na grupy, każdy zespół miał za zadanie obserwować i robić notatki na temat przydzielonej warstwy lasu.
- warstwę drzew czyli drzewostan,
- warstwę krzewów czyli podszyt,
- warstwę mchów i porostów czyli runo,
- ściółka i gleba.

Okazało się, że dzieci w warunkach naturalnych znacznie łatwiej i chętniej przyswajają wiedzę, niż siedząc w ławkach w klasie lekcyjnej. A przydzielone zadania potraktowały nie jako naukę, ale wspaniałą zabawę.

W czasie wycieczek rowerowych zwiedziliśmy także oczyszczalnię ścieków w Repkach, aby uświadomić uczniom konieczność ochrony wody przed zanieczyszczeniami.

* Uczniowie klas młodszych oraz przedszkolaki odbywali piesze wycieczki do najbliższych okolicznych lasów. Prowadzone w ten sposób zajęcia w wielu przypadkach na zawsze wpłyną na zachowanie dzieci, młodzieży, a następnie dorosłych ludzi.

2. PROWADZIMY EKOLOGICZNY OGRÓDEK WARZYWNY NA TERENIE SZKOŁY

Tuż przy naszej szkole jest sadek, a za nim oddzielony od kurzu i spalin, z dala od szosy, szkolny ogródek warzywny. Nasi uczniowie sami zagospodarowali przygotowane grządki. Teraz rośnie już tam marchew, pietruszka, cebula, buraczki i wszystko bardzo zadbane. Przydzieliliśmy dyżury przy pielęgnacji roślin i wszyscy wywiązują się ze swoich działań wyśmienicie. A zupy, barszczyki i potrawki z naszych ekologicznych warzywek będą na pewno zdrowe i bardzo smaczne.

3. ANGAŻUJEMY RODZICÓW W AKCJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA

Ekologia, to problem wszystkich. Dobrze, jeśli udział w ochronie środowiska mają nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice. Na wywiadówkach szkolnych spróbowałyśmy ustalić stan świadomości ekologicznej osób reprezentujących różne środowiska społeczne, pracujących w różnych zakładach pracy lub zajmujących się tylko rolnictwem, oczywiście w różny sposób traktujących problem ochrony środowiska. Wyniki przeprowadzonych badań pozwoliły na dobór treści programowych, aby działalność uczniów wpływała na kształtowanie właściwych proekologicznych zachowań rodziców.

W dniach 12 i 14 maja odbyły się w naszej szkole (w kl. I, II i III) zajęcia otwarte z udziałem rodziców, na których dzieci z pomocą rodziców przygotowywały karty informacyjne "Środowisko i my" oraz, w formie konkursu rodzinnego rozwiązywały zagadki, łamigłówki i krzyżówki ekologiczne. Na zakończenie zajęć uczniowie zaprezentowali swoim gościom fragmenty spektakli przygotowanych wcześniej na uroczystość szkolną z okazji Dnia Ziemi. Zastosowane metody aktywizujące sprawiły, że wszyscy byli zaangażowani, zajęcia upłynęły bardzo szybko, a osiągnięte efekty sprawiły radość dzieciom, rodzicom i nam wychowawczyniom.

Warto jeszcze dodać, że rodzice cały czas wspomagają nas swoją pomocą. Tej wiosny, np. stolarz z Liszek, pan Koprowski, podarował nam piękne, fachowo zrobione budki lęgowe.

4. ORGANIZUJEMY GALERIE PRAC PLASTYCZNYCH

Dbając o środowisko naturalne łączymy działalność ekologiczną z działalnością plastyczną w związku z pożądaną innowacją pedagogiczną. Przyroda jest inspiracją do aktywności twórczej dzieci. Kształcona jest wrażliwość estetyczna poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych. Ciekawe prace plastyczne związane z przyrodą umieszczone są w zorganizowanej w każdej grupie wiekowej "galerii plastycznej". W kwietniu i maju ogłosiliśmy następujące wewnątrzszkolne konkursy plastyczne:
- konkurs plastyczny dla klas młodszych "Co nam daje las"
- konkurs dla klas IV-VI "Odjazd śmieci"
- konkurs plastyczny dla uczniów gimnazjum "Jesteśmy przyjaciółmi przyrody"

Uczniowie naszej szkoły brali także udział w konkursach organizowanych przez Nadbużański Park Krajobrazowy, np. w konkursie plastycznym "Las i jego mieszkańcy".

5. PREZENTUJEMY APELE I WIDOWISKA O TEMATYCE EKOLOGICZNEJ

Wśród wielu form działań ekologicznych dużym zainteresowaniem cieszą się w naszej szkole apele i widowiska.

Spektakle są jedną z najciekawszych form pracy w kształceniu ekologicznym dzieci. Powstają zawsze jako podsumowanie pewnego cyklu zajęć albo jako podsumowanie tematu wiodącego w roku szkolnym. Aby spektakle wpływały na świadomość widzów oni sami współtworzyli je. Uczniowie wspólnie z nauczycielami projektowali swoje stroje, przygotowywali rekwizyty, współtworzyli dekoracje, a także same wybrali dla siebie role w których będą się najlepiej czuły. Jest to dość trudne, ale daje dzieciom dużo satysfakcji. Aby jak najlepiej wyrazić sobą życie przyrody na wielu zajęciach ekologicznych bacznie obserwowaliśmy przyrodę, słuchaliśmy jej, naśladowaliśmy ją i wczuwaliśmy się w nią. Dlatego też na zajęciach przeprowadziliśmy wiele ćwiczeń np.:
pokaż sobą suche drzewo,
pokaż jak zachowuje się ranne zwierzę,
pokaż wesoły strumień górski itp.

Spektakle nigdy nie były do końca wyreżyserowane. Zawsze zostawiłyśmy wiele inwencji samym dzieciom.

Tego typu przedstawienia przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju dzieci: fizycznego, psychicznego, uczuciowego, kształtują wyobraźnię, uczą współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej a także wśród dorosłych. Dzięki nim dzieci nie są stremowane i spięte, potrafią znaleźć się w każdej sytuacji. Po każdym spektaklu "coś" publiczności zaoferowaliśmy: ulotki, papierowe kwiaty, zielone baloniki, czy zielone serduszka przyrody. Dzięki temu na pewno pozostaniemy dłużej w pamięci widzów.

Każda grupa wiekowa chciała coś zaprezentować, więc uroczyste obchody Dnia Ziemi trwały w szkole dwa dni.

Dnia 23 kwietnia uczniowie gimnazjum przedstawili część artystyczną pod tytułem "Dzień Ziemi każdego dnia".

Dnia 24 kwietnia * grupa "0" wystawiła spektakl "Żyj z przyrodą w zgodzie",

* uczniowie klasy III zaprezentowali spektakl:, ,Śmieciu precz"

*uczniowie klasy VI przygotowali apel: "Matka Ziemia"


6. ORGANIZUJEMY KONKURSY I TURNIEJE EKOLOGICZNE

Ogromną popularnością i dużym zainteresowaniem cieszą się w naszej szkole turnieje i konkursy ekologiczne. Dlatego nie zabrakło ich i w tym roku. Oprócz konkursów wewnątrzklasowych odbywają się turnieje szkolne, organizowane na sali gimnastycznej lub boisku szkolnym, przy udziale wszystkich uczniów. Jedni startują w różnych konkurencjach, inni dopingują. Wszyscy świetnie się bawiąc, mają okazję pogłębić swoją wiedzę z zakresu ekologii. Wszyscy chcą brać udział w turniejach, gdyż pytania są związane z codziennym życiem w przyjaźni ze środowiskiem. Uczniowie muszą się także wykazać umiejętnością zastosowania wiedzy teoretycznej w konkretnych sytuacjach, np. sortowanie odpadów, wybór przyjaznych dla środowiska opakowań, zakup zdrowej żywności, ocenę zawartości towaru pod kątem ekologicznym itp. Turnieje ekologiczne to okazja do dobrej i kształcącej zabawy. Uczniowie przekonują się także, że rywalizacja w konkursie nie musi pociągać za sobą stresów.

Oto przykłady organizowanych konkursów i turniejów:
- 23 i 24 kwietnia, po - wspomnianych wcześniej -spektaklach, odbyły się zawody sportowe, będące integralną częścią obchodów Dnia Ziemi, konkurs "Młody ekolog" dla klas IV-VI oraz Konkurs Ekologiczny dla uczniów kształcenia zintegrowanego.
- 29 kwietnia, odbył się Turniej Ekologiczny "Myśl globalnie, działaj lokalnie" dla klas I-III. Celem turnieju było podsumowanie wiedzy uczniów zdobytej w ciągu roku szkolnego oraz integracja i umiejętność prezentacji przed innymi klasami. Po imprezie uczniowie udali się na piknik do pobliskiego lasu (o tym w punkcie "Gry i zabawy środowiskowe".
- 14 maja, opiekunki szkolnego koła LOP zorganizowały integracyjny turniej "Ekologiczne koło fortuny".

7. PROWADZIMY ZAJĘCIA W ŚRODOWISKU NATURALNYM METODAMI GIER I ZABAW DYDAKTYCZNYCH


Aby uświadomić dzieciom istnienie przyrody przez jego odbiór wszystkimi zmysłami, organizowałyśmy wypoczynki z grami i zabawami dydaktycznymi w nieskażonym środowisku naturalnym.

Dnia 05 maja, wszyscy uczniowie klas I-III pogłębiali swą kulturę ekologiczną przez zabawy na polanie leśnej. Spotkanie odbyło się pod hasłem "Odkrywamy drogę do mądrości". Zajęcia, tak bardzo się wszystkim spodobały, że już wkrótce -16 i 29 maja odbyły się dwie następne wyprawy, które umożliwiły naturalne zdobywanie wiedzy przez bliskie obcowanie z naturą. Podczas tych zajęć dzieci zdobyły, z całą pewnością, więcej wiadomości i umiejętności niż w tradycyjnym procesie lekcyjnym w klasie szkolnej. A wrażenia i przeżycia pozostaną w ich pamięci do końca życia. Nasi uczniowie do domów wracali szczęśliwi, pełni wrażeń, widziałyśmy zachwyt w ich oczach. Dobrze byłoby przekonać wszystkich nauczycieli, że wyjście na spotkanie z naturą nie jest czasem straconym, ale wielkim darem dla małych dziecięcych serc.

Dzieci w młodszym wieku szkolnym wykazują dużą chęć poznania i działania. Tkwi w nich duży potencjał aktywności proekologicznej, który należy rozwijać umożliwiając działanie poprzez metody aktywizujące zaczerpnięte z pedagogiki zabawy.

8. PRZEPROWADZAMY BADANIA I DOŚWIADCZENIA


Aby dokładnie poznać skutki zanieczyszczenia środowiska, uczniowie, pod kierunkiem opiekunów wykonali doświadczenia oraz karty obserwacji wzbogacające wiedzę ekologiczną.

Doświadczenia obejmowały:
- Badania stanu czystości powietrza w naszej okolicy.
- Badania wpływu zanieczyszczeń powietrza na wzrost roślin.
- Znaczenie powietrza dla zwierząt i ludzi.
- Pokazanie, co jest przyczyną więdnięcia roślin.
- Określanie warunków kiełkowania roślin.
- Badania, czy światło jest potrzebne roślinom.
- Badania wpływu dzikich wysypisk na środowisko naturalne.
- Wpływ detergentów na ptaki.
- Kwaśnienie mleka.
- Kwaśne deszcze.
- Hodowle pleśni.

Korzystając z przeprowadzonych badań i obserwacji uczniowie w prosty sposób ocenili niektóre parametry lokalnego środowiska. Młodzież po licznych zajęciach w terenie zaobserwowała stan środowiska i zobowiązała się do zmian sposobu postępowania oraz do włączenia do systemu wartości zasady etyki ekologicznej.

9. PREZENTUJEMY PISEMNE WYPOWIEDZI MŁODYCH EKOLOGÓW

Przyroda od dawna była źródłem natchnień dla wielu artystów, poetów, pisarzy. Poznając ją dokładnie z bliska udało nam się wytworzyć zachwyt u dzieci, które będą ją w przyszłości szanować. Dowodem tego są liczne wiersze i wzruszające opowiadania naszych uczniów.

Myślimy, że przedstawione prace świadczą o wrażliwości i dojrzałości tych młodych autorów. Z pewnością czytając te teksty, zastanawiamy się nad naszym podejściem do przyrody i dzieci. Dzieci często czują się naprawdę dorosłymi i potrzebnymi członkami społeczeństwa, chcą opowiadać o trapiących je problemach. I to uczyniły właśnie w swoich pracach.

10. PROWADZIMY ZAJĘCIA EKOLOGICZNE Z WYKORZYSTANIEM PROGRAMÓW MULTIMEDIALNYCH W SZKOLNEJ PRACOWNI KOMPUTEROWEJ

Z pracowni komputerowej, nasi uczniowie korzystają już od klasy I SP.
W ramach programu "Porządkujemy i odnawiamy las", przeprowadzone były następujące działania:

- Praca z programem multimedialnym" Chcę, aby na moim niebie było słońce". Jest to wspaniała gra, która pomaga zrozumieć dziecku jak można uratować ziemię przed zalewem śmieci, jak chronić wodę, powietrze, rośliny i zwierzęta. Program ten został dofinansowany przez narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- Wykonywanie elementów dekoracyjnych z wykorzystaniem programów: Paint i Microsoft Word.
- Projektowanie medali "Przyjaciel środowiska".
- Projektowanie dyplomów.
- Wyszukiwanie informacji przyrodniczo-ekologicznych na stronach internetowych.

Adresy internetowe
:
www.lop.org.pl www.dzienziemi.pl www.sprzatanieswiata.pl www.mos.gov.pl www.ekoinfo.pl
Encyklopedie:
www.nsw.hoga.pl www.wiw.pl www.onet.pl www.wp.pl www.pwn.pl

Przystąpienie do akcji "Porządkujemy i odnawiamy las" dało nam wiele korzyści. Przede wszystkim uświadomiliśmy sobie, że stanowimy silną, prężnie działającą grupę nauczycieli, dzieci i młodzieży, która potrafiła się zintegrować i podjąć wspólne przedsięwzięcie. Z całą pewnością nie zdziałalibyśmy wiele gdyby nie pomógł nam pan leśniczy, Mirosław Wiśniewski. To on umożliwił nam pracę w lesie, sprawował opiekę podczas sadzenia drzew i pielęgnacji drzewostanów, opowiadał maluchom o swojej pracy i oprowadzał po leśnych ścieżkach, umożliwiał też wielokrotnie zorganizowanie ogniska z pieczeniem kiełbasek. Za to wszystko bardzo dziękujemy naszemu panu leśniczemu. Dziękujemy też wszystkim organizatorom konkursu, którzy zmobilizowali nas do działania i dali możliwość do wykazania swoich możliwości, a jak się okazało są one większe niż byśmy się tego spodziewali. Nie ukrywamy, że jesteśmy z siebie dumni.

Opracowanie: Katarzyna Dmowska Niemirka
Aneta Głogowska
Barbara Mazurczak
Marzena Prochacka
Izabela Mikołajczuk

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3436


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 5Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.