Katalog

Krystyna Prokopowicz, Iwona Wierzbicka
Uroczystości, Scenariusze

Dzień młodego europejczyka w naszej szkole - scenariusz imprezy

- n +

DZIEŃ MŁODEGO EUROPEJCZYKA W NASZEJ SZKOLE

Scenariusz imprezy szkolnej połączonej z konkursem wiedzy o Unii Europejskiej.

/ Spotkanie rozpoczyna wysłuchanie "Ody do radości". Przy jej dźwiękach na scenę wchodzą uczniowie klas młodszych w kolorowych czapeczkach symbolizujących flagi państw członkowskich Unii Europejskiej. Każde z dzieci niesie namiastkę flagi unijnej. Ustawiają się na tle mapy Europy, plakatów propagujących UE, gabloty ściennej z materiałami ilustrującymi unijną walutę, spis krajów członkowskich i kandydujących, barwy i symbole zjednoczonej Europy. Dekoracji dopełniają granatowe balony z żółtymi elementami oraz inne elementy w tejże tonacji./

Po wstępnym powitaniu zebranych uczniów, nauczycieli, gości
prowadząca zaprasza na scenę grupę uczniów w rolach unijnych gwiazdek.

Gwiazdka I
- Witajcie w Szkole Podstawowej nr 5 w Łukowie! Jestem gwiazdką z flagi Unii Europejskiej. Nie lubię siedzieć w tym samym miejscu, tak jak inne gwiazdki. Uwielbiam podróżować, poznawać różne kraje, miasta i wioski. Dziś przybywam do Polski. Bardzo mi się tu podoba. Poznałam mnóstwo dzieci, a wśród nich takie, których rodzice pracują nawet w Brukseli, w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej. Odwiedzam was, aby opowiedzieć o tym, co się zmieni w Polsce po jej przystąpieniu do UE.

Gwiazdka II
- Nawiązując do historii, wspomnę o mądrym władcy, który dawno temu panował w Polsce. Nazywał się Mieszko I. To właśnie on, decydując się na przyjęcie chrześcijaństwa, wprowadził Polskę w krąg państw europejskich. Działo się to w 966 roku. Od tego czasu Polska jest w Europie i tego faktu nikt i nic nie zmieni, bo przecież historia Polski jest także historią Europy, a dorobek kulturalny Polski jest częścią dorobku kulturalnego Europy.

Gwiazdka III
- Również gospodarcze związki Polski z Europą mają bardzo długą tradycję. Polskie miasta: Gdańsk, Elbląg, Toruń, Kraków należały do powstałej w XIII wieku Hanzy. Warto kontynuować te dobre tradycje. Polska może podążać własną drogą, pełną znaków zapytania. Ale może także we współpracy z innymi państwami budować wspólny dom, w którym będzie się żyło bezpieczniej i dostatniej.

Gwiazdka IV

- A co się zmieni w szkole? Dzięki wymianom finansowanym w ramach programu Młodzież młodzi ludzie z Polski będą mogli wyjeżdżać do innych krajów, poznawać kulturę i życie codzienne swych rówieśników, a przy okazji zawrzeć wspaniałe przyjaźnie. Specjalny program UE, znany pod nazwą Sokrates, daje młodzieży szansę studiowania w innych krajach zrzeszonych w Unii. Po wejściu Polski do UE wszystkie świadectwa szkolne i dyplomy będą ważne we wszystkich krajach Unii.

Gwiazdka V
- W większości państw UE obowiązuje jedna waluta, euro. Banknoty są jednakowe, ale monety nie. Na ich rewersach widnieją elementy charakterystyczne dla danego kraju. We wszystkich krajach UE obowiązuje prawo wspólnotowe, które zakazuje dyskryminacji, czyli gorszego traktowania. Bez problemów będzie można robić zakupy w Polsce albo za granicą, przywozić różne towary, za które nie trzeba będzie wnosić żadnych opłat granicznych, bo nie będzie już granic celnych. Polscy przedstawiciele wejdą w skład Komisji Europejskiej. W Parlamencie Europejskim, reprezentującym interesy obywateli wszystkich państw unii, zasiadać będzie 50 przedstawicieli Polski.

Gwiazdka VI

-Jak się zmieni środowisko? Wszystkie państwa UE dbają o swoje środowisko. Obowiązuje zasada, że ten, kto śmieci, musi za to płacić. Jest ona egzekwowana z wielką surowością. Kto odprowadza brudy do rzek i jezior, musi natychmiast wybudować oczyszczalnię ścieków. W innym wypadku zostanie ukarany.

Polscy rolnicy będą mogli otrzymać z UE pieniądze przeznaczone na rozwój gospodarstw i podniesienie jakości produkcji żywności.

Wiele ptaków zostanie objętych wzmocnioną ochroną. Wśród nich znajdą się również bociany, najbardziej polskie ptaki, które co roku przemierzają tysiące kilometrów, aby tu spędzić lato.

Gwiazdka VII
- Unia Europejska jest obszarem, na którym zniesiono wewnętrzne kontrole graniczne między krajami członkowskimi. W chwili przystąpienia Polski do Unii Europejskiej wschodnia granica stanie się jednocześnie zewnętrzną granicą UE. Każdy Polak otrzyma paszport UE, który nie będzie sprawdzany na przejściach granicznych na terenie Unii. Podróż bez przymusowych przystanków, kontroli i kolejek będzie samą przyjemnością. Będziemy mogli nie tylko marzyć, ale przede wszystkim marzenia realizować.

/ Kolejnym elementem spotkania jest konkurs wiedzy o Unii Europejskiej. Pytania oraz protokół z przebiegu konkursu są załącznikiem do tego dokumentu./

W czasie obrad komisji konkursowej zgromadzona publiczność ogląda poetycko - publicystyczną debatę "eurofascynatów" i "patriotów".

PRZEBIEG DEBATY

Prowadząca:
- Za kilka miesięcy naród polski opowie się w referendum, czy chcemy należeć do struktur europejskich i budować naszą przyszłość w zjednoczonej Europie. Dziś słyszymy różne poglądy na ten temat. Jakie stanowisko ma zająć młody człowiek wobec najbliższych historycznych decyzji? Czy lękać się zagrożeń związanych z naszym wstąpieniem do Unii Europejskiej? A może we współczesnym świecie bardziej wypada być kosmopolitą, obywatelem świata, Europejczykiem, niż tkwić w przestarzałym przywiązaniu do sentymentalnych tradycji? Spróbujmy zgłębić ten problem.
-
Nauczycielka:
- Moi drodzy, poznaliśmy na lekcji piękny utwór patriotyczny. Napiszecie w domu wypracowanie na temat: Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek. / n-ka wychodzi/
-
Ucz. I
-Polonistka zadała znowu jakiś nieżyciowy temat. Jak ja to napiszę?

Ucz. II
- Ona jest w ogóle nie z tej epoki. Komu dziś chce się przejmować ojczyzną? Wkrótce wchodzimy do Europy.

Ucz. III
- Zaczekaj, przecież tak nie można! Patriotyzm to wciąż aktualna sprawa.

Ucz. IV
- Daj spokój, do niego nic nie dotrze!

Ucz. V
- Ale przecież nie można być tak zaślepionym wizją Europy, żeby
zapomnieć o naszej przeszłości, dorobku, kulturze, języku.....

Ucz. VI
- Podyskutujmy o tym, będzie nam łatwiej napisać wypracowanie.

Końcowym akcentem spotkania jest podsumowanie wyników konkursu przez przewodniczącego jury oraz wręczenie nagród zwycięzcom i zachęcenie wszystkich obecnych do pogłębiania wiedzy o Unii Europejskiej, a także propagowania korzyści wynikających z naszego wstąpienia do struktur unijnych.

Opracowanie: KRYSTYNA PROKOPOWICZ

Wyświetleń: 4641


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.