Katalog

Małgorzata Biedka
Informatyka, Sprawdziany i testy

Bazy danych - test sprawdzający

- n +

BAZY DANYCH - TEST (Works)

gr. A
Imię i nazwisko. ..............................................................

1. Zakreśl poprawną odpowiedź.
Baza danych to:

a) zbiór informacji o jednym elemencie.
b) podzespoły komputera umożliwiające przechowywanie dokumentów.
c) uporządkowany zbiór powiązanych ze sobą informacji.

2. Jakie najważniejsze operacje umożliwiają programy obsługi baz danych.
-. ........................................................................
-. ........................................................................
-. ........................................................................

3. Połącz typy pól z rodzajami wprowadzanych do nich danych:
Pole tekst  - dłuższe teksty, które mogą być przechowywane w oddzielnych plikach.
Pole logiczne  - przyjmuje jedną z dwóch wartości Tak/Nie, Prawda/Fałsz.
Pole memo  - teksty, a czasem liczby, które nie będą wykorzystywane do obliczeń.

4. Dopisz objaśnienia do schematu:


5. Filtrowanie rekordów to:
a) działanie umożliwiające wyszukiwanie danego rekordu w bazie danych.
b) wybieranie rekordów według podanego kryterium.
c) porządkowanie rekordów według rozmiaru pól.

6. Aby przesortować rekordy należy wykonać kolejno działania:
a) Wybrać w pasku menu REKORD, dalej SORTUJ REKORDY, wybrać nazwę pola według którego będzie przebiegać sortowanie i zaznaczyć ROSNĄCO lub MALEJĄCO.
b) Wybrać w pasku menu WIDOK, dalej PASEK SORTOWANIA, wybrać opcję ROSNĄCO lub MALEJĄCO.
c) Wybrać przycisk SORTOWANIE i zaznaczyć opcję AUTOMATYCZNIE.

7. Dokończ zdanie:
Rekord to .................................................................................
.................................................................................................
.................................................................................................

gr. B
Imię i nazwisko .................................................................

1. Zakreśl poprawną odpowiedź.
Rekord to:
a) długie pole w bazach danych.
b) podstawowy element baz danych zawierający pełną informację o jednym obiekcie.
c) kolumna w tabeli baz danych zawierająca wszystkie pola.

2. Gdzie (w jakich instytucjach) znalazły zastosowanie programy obsługi baz danych?

-. ............................................................
-. ............................................................
-. ............................................................

3. Połącz typy pól z rodzajami wprowadzanych do nich danych.
Pole liczba  - dane pochodzące z innych programów np. grafika lub dźwięk.
Pole data/godzina  - liczby, które mogą być przedmiotem obliczeń. Mogą zawierać zapis dziesiętny.
Pole obiekt  - zapis, który zostanie przyjęty przez program jako godzina lub data.

4. Dołącz objaśnienia do schematu:


5. Sortowanie rekordów to:
a) działanie umożliwiające uporządkowanie wszystkich rekordów według danego kryterium
b) wyszukiwanie rekordów spełniających określone warunki
c) działanie umożliwiające odnajdywanie rekordów zawierających ciąg podanych znaków.

6. Aby poddać bazę danych filtrowaniu należy wykonać kolejno działania:
a) wybrać z menu EDYCJA polecenie ZNAJDŹ i podać zasady wyszukiwania rekordów.
b) wybrać z menu NARZĘDZIA polecenie FILTRY, nazwać filtr, rozwinąć listę NAZWA POLA, wybrać kryterium porównania i wzorzec porównania.
c) wybrać z menu WIDOK polecenie PASEK FILTRÓW, nazwać filtr, rozwinąć listę NAZWA POLA, wybrać kryterium porównania i wzorzec porównania.

7. Dokończ zdanie:
Raport to ...............................................................................................................................
................................................................................................................................................

Opracowanie: mgr Małgorzata Biedka
Nauczyciel informatyki w Publicznym Gimnazjum w Czarni

Wyświetleń: 14649


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.