Katalog

Krystyna Naczk
WOS, Sprawdziany i testy

Integracja Polski z Unią Europejską - test dla gimnazjalistów

- n +

Test dla gimnazjalistów - "Integracja Polski z Unią Europejską"

Test opracowano w oparciu o program ścieżki edukacyjnej "Edukacja europejska",
nr programu DKOS - 4014 - 15/02

Zaznacz jedną prawidłową odpowiedź, na wykonanie testu masz 20 min.

1. W którym roku Polska złożyła wniosek w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej?
a) 1991r
b) 1993r
c) 1994r

2. Warunkami członkostwa Polski i innych kandydujących państw były:
a) kryteria kopenhaskie
b) kryteria rzymskie
c) kryteria ateńskie

3. W którym roku Polska rozpoczęła negocjacje z Unią Europejską?
a) 1996r
b) 1997r
c) 1998r

4. Kto był pierwszym głównym negocjatorem Polski z Unią Europejską?
a) Jan Truszczyński
b) Jan Kułakowski
c) Włodzimierz Cimoszewicz

5. Jaką nazwę nosi opracowany przez Komisję Europejską wieloletni plan finansowy,
którego celem jest przygotowanie Unii do kolejnego rozszerzenia?
a) Agenda 2000
b) Jednolity Akt Europejski
c) Strategia Rozszerzenia

6. Ile głosów przyznano Polsce w Radzie Unii Europejskiej?
a) 21
b) 26
c) 27

7. Jak nazywał się program rządu polskiego, który dotyczył działań dostosowawczych
w latach 1998 - 2002r?
a) Narodowy Program Przygotowania do Członkostwa
b) Narodowa Strategia Integracji
c) Strategia Rozszerzenia

8. Kto w imieniu rządu polskiego podpisał traktat akcesyjny 16 IV 2003r w Atenach?
a) Aleksander Kwaśniewski i Leszek Miller
b) Leszek Miller i Włodzimierz Cimoszewcz
c) Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski

9. W którym roku Polska rozpoczęła negocjacje z Unią Europejską?
a) 1987r
b) 1988r
c) 1989r

10. Kto w rządzie polskim pełni funkcję ministra do spraw europejskich?
a) Włodzimierz Cimoszewicz
b) Jan Truszczyński
c) Danuta Hübner

11. Jakie państwa wraz z Polską podpisały w 1991r Układy Europejskie?
a) Węgry, Słowacja
b) Czechosłowacja, Węgry
c) Czechy, Węgry

12. Z myślą o jakich państwach powstał program PHARE?
a) Czechy i Polska
b) Węgry i Czechy
c) Polska i Wegry

13. Jakie państwa Obejmuje Grupa Wyszehradzka?
a) Czechy, Słowacja, Węgry i Rumunia
b) Węgry, Rumunia, Niemcy i Słowenia
c) Polska, Wegry, Czechy i Słowacja

14. Kiedy i gdzie zakończono negocjacje z Polską i innymi państwami kandydackimi?
a) grudzień 2002r - Kopenhaga
b) kwiecień 2003r - Ateny
c) styczeń 2003r - Bruksela

15. Ilu deputowanych będzie miała Polska w Parlamencie Europejskim?
a) 40
b) 60
c) 50

16. Ile lat trwa kadencja w Parlamencie Europejskim?
a) 4 lata
b) 5 lat
c) 7 lat

17. Od którego roku Polska jest członkiem Rady Europy?
a) 1989r
b) 1990r
c) 1991r

18. Które państwa tworzą Trójkąt Weimarski?
a) Niemcy, Francja, Polska
b) Czechy, Słowacja, Polska
c) Niemcy, Francja, Włochy

19. Jaką nazwę nosi apel polskich elit o (m. in. Czesław Miłosz, Wisława Szymborska) głoszący poparcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej?
a) Apel Krakowski
b) Apel Warszawski
c) Apel Wawelski

20. Kto jest komisarzem Unii Europejskiej do spraw rozszerzenia?
a) Jacgues Santer
b) Günter Verheugen
c) Javier Solana


Poprawne odpowiedzi
1 - C  6 - C  11 - B  16 - B
2 - A  7 - A  12 - C  17 - C
3 - C  8 - B  13 - C  18 - A
4 - B  9 - B  14 - A  19 - C
5 - A  10 - C  15 - C  20 - B

Opracowanie: Krystyna Naczk
nauczyciel Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie.

Wyświetleń: 7400


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.