Katalog

Ewa Wacławik
Język polski, Scenariusze

"Dom to..." - scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI

- n +

Dom to... - Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VI (2 godz.)

Cel: uświadomienie uczniom wieloznaczności słowa "dom"

Cele operacyjne:
- uczeń odkrywa różne znaczenia słowa "dom",
- przyporządkowuje wyrazy bliskoznaczne do odpowiednich znaczeń słowa "dom",
- określa rolę domu w każdym jego znaczeniu (budynek, mieszkanie, rodzina, ojczyzna),
- uświadamia sobie swoje miejsce w domu rodzinnym i ojczystym,
- argumentuje, wnioskuje,
- skutecznie porozumiewa się w zespole, twórczo rozwiązuje zadania,
- posługuje się Słownikiem języka polskiego i Słownikiem wyrazów bliskoznacznych,
- dokonuje oceny pracy zespołu i samooceny.

Metody i formy pracy:
- praca w czterech zespołach 5-6 osobowych,
- twórcze rozwiązywanie zadań w zespole.

Materiały:
duże arkusze szarego papieru, kartki z synonimami i hasłami, Słownik języka polskiego, Słownik wyrazów bliskoznacznych, pisaki.

Przebieg lekcji:
1. Określenie celu pracy, organizacja zajęć (podział na zespoły 5-osobowe), rozdanie arkuszy papieru, zapis tematu lekcji.

2. Odkrywanie znaczeń słowa "dom" (Słownik języka polskiego).

3. Losowanie 4 haseł (budynek, mieszkanie, rodzina, ojczyzna).

4. Dobieranie w zespołach wyrazów bliskoznacznych do wylosowanego hasła
(zestaw synonimów dla każdej grupy jest przypadkowy; uczniowie wybierają tylko te, które odpowiadają danemu hasłu, odrzucone przekazują następnej grupie), (zał.).

5. Przydzielenie zadań zespołom.

Zadanie dla zespołu I

- Narysujcie dom (budynek), w którym chcielibyście zamieszkać.
- Weźcie pod uwagę:
* miejsce, położenie,
* materiał, z jakiego będzie zbudowany
* czas (może chcielibyście się przenieść w przeszłość lub przyszłość?)
- Uzasadnijcie swój wybór.
- Co Wam zapewnia dom (budynek)?
(np. dach nad głową, schronienie, bezpieczeństwo, ciepło)

Zadanie dla zespołu II

Urządzacie mieszkanie.
- Jakie meble, przedmioty się w nim znajdą? Które z nich są najważniejsze? (wymieńcie je w ustalonej przez Was kolejności).
- Najważniejszy Waszym zdaniem przedmiot, mebel narysujcie i uzasadnijcie swój wybór.
- Dlaczego zdecydowaliście się na takie wnętrze. Jak będziecie się w nim czuli, co ono Wam zapewni?
(np. poczucie bezpieczeństwa, spokój, ciepło, zaspokojenie gustów)

Zadanie dla zespołu III

Dom - rodzina
- Kto znajdzie się w Waszej rodzinie?
- Czego oczekujecie od członków rodziny?
(np. miłość, ciepło, poczucie bezpieczeństwa, zrozumienie, wzajemna pomoc)
- Co łączy, jednoczy rodzinę?
(np. uroczystości rodzinne, święta, tradycje)
- Wymyślcie i narysujcie znak - symbol Waszej rodziny. Uzasadnijcie swój wybór.

Zadanie dla zespołu IV

Dom - ojczyzna
- Narysujcie kontury Polski.
- Co nam dała, daje ojczyzna?
(np. wolność, możliwość nauki, pracy, uczestniczenie w kulturze, tradycjach...)
- Co my możemy ofiarować ojczyźnie?
(np. uczciwe życie, dobrą pracę, naukę, dbałość o tradycje, historię, język)

6. Prezentacja prac zespołów (2. godzina lekcyjna)

7. Zapis notatki w zeszycie, np.

DOM
 
BUDYNEK MIESZKANIE RODZINA OJCZYZNA
dach nad głową
bezpieczeństwo
ciepło
bezpieczeństwo
ciepło
miła atmosfera
bezpieczeństwo
miłość
przyjaźń
ciepło
wzajemna pomoc
zrozumienie
wspólnota
święta
zwyczaje
wolność
bezpieczeństwo
język ojczysty
historia
tradycje
obyczaje
przynależność do wspólnoty
narodowej
 8. Uzupełnienie tematu lekcji

(np. Dom to... miejsce, w którym człowiek powinien czuć się dobrze, bezpiecznie.

Dom to... wspólnota ludzi życzliwych sobie, kochających i rozumiejących się.)

9. Zadanie domowe

Moje refleksje na temat domu (forma dowolna, np. wiersz, krótkie opowiadanie, praca plastyczna).

10. Wypełnienie arkusza ewaluacji

Moja grupa pracowała...
Uważam, że dzisiejsza lekcja...

11. Ocena wszystkich członków wybranej przez nauczyciela grupy.

Przykłady wypowiedzi dzieci w zadaniu domowym

"Dom jest dla mnie schronieniem, miejscem, gdzie mogę porozmawiać z rodzicami, pobawić się. Gdy wchodzę do domu, zawsze czeka na mnie obiad oraz babcia, która cieszy się, że nareszcie przyszedłem. Czasami wieczorem, gdy kładę się spać, myślę sobie, że bez domu nie przeżyłbym ani jednej minuty."
(Bartosz, kl. VI)

"Mój dom jest dla mnie najcenniejszym miejscem na świecie. Daje mi poczucie bezpieczeństwa. Tutaj mogę zawsze liczyć na pomoc i zrozumienie bliskich. Bardzo lubię tutaj spędzać miłe chwile oraz uroczystości. Dlatego uważam, że każdy powinien mieć własny dom i dbać o to, by panowała w nim pełna ciepła, rodzinna atmosfera."
(Natalia, kl. VI)

"Dom odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. To miejsce, gdzie można się schronić. To tu uczymy się od dziecka, co dobre, a co złe. Ja przynoszę do domu swoje radości i smutki i wiem, że mogę liczyć na pomoc najbliższych.
Dom jest czymś wspaniałym. Najbardziej lubię w nim święta Bożego Narodzenia. Panuje wtedy bardzo ciepła, rodzinna atmosfera. Dlatego uważam, że każdy powinien mieć własny dom i każdemu życzyłabym, aby miał taki, jak mój."
(Martyna, kl. VI)

"Dom kojarzy się z ludźmi. Tam ludzie żyją, pracują i umierają. W domu - jak przy ognisku - można ogrzać się duchowo. Dom to gniazdo, w którym jest mama i tata, gdzie jest opieka, dobroć i wsparcie."
(Michał, kl. VI)

Załącznik

Budynek - gmach, kamienica, wieżowiec, biurowiec, dworek, zamek, pałac, willa, leśniczówka, chata, lepianka, barak, szopa, altana, budka.

Mieszkanie - kwatera, gniazdko, kawalerka, kąt, lokal, apartament, dach nad głową.

Rodzina - familia, ród, ojciec, matka, babcia, dziadek, dzieci, wnuki.

Ojczyzna - ojczysta strzecha, gniazdo rodzinne, ziemia rodzinna, ojczyste strony, macierz.

Opracowanie: Ewa Wacławik
Szkoła Podstawowa nr 34
w Poznaniu

Wyświetleń: 13616


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.