Katalog

Bogusław Kierus
Geografia, Sprawdziany i testy

Test dla klasy I/3 z działu hydrologia

- n +

Test dla klasy I/3 z działu hydrologia

1.Globalnie ilość wody:
a/zwiększa się, b/zmniejsza się, c/ nie ulega zmianie, d/ ulega zmianie
2.Lodowce górskie występują. ......................................... i składają się z
-............................. -. .............................

3.Wymień warunki konieczne do powstania lodowca..................................................................
4.Morza śródziemne dzielimy na (podaj przykłady mórz)
......................................................................................................................................................5.Średnie zasolenie morza wynosi............ najbardziej zasolonym jest morze........... poziom zasolenia....., morze najbliższe nam.............. ma zasolenie............
6. Co to jest El Nińo................, gdzie występuje.......................... i co jaki czas.................
7.Morze Północne jest morzem: a\ przybrzeżnym, b\ kontynentalnym, c\ otwartym,
d\ międzywyspowym
8.Co to jest gejzer........................................ i występuje: a\ na Sycyli b\ na Islandii, c\ na Irlandii d\ na Karaibach
9.Czy Morze Martwe jest jeziorem. ......... odpowiedź uzasadnić................................................
......................................................................................................................................................
10.Jezioro Górne w Strzelcach Kraj. jest jeziorem:
a\ tektonicznym b\ krasowym c\ kalderowym, d\ polodowcowym
11.Opisz pojęcie krypto depresji .........................................................................................
12. Na powstanie jeziora mają wpływ trzy czynniki ..........................................................
..........................................................................................
13.Pływy to...................... powtarzają się co. ................. i powstają pod wpływem:
a\ Księżyca b\ Słońca c\ drogi mlecznej d\ Księżyca i Słońca
14.Wymień trzy przykłady prądów morskich zimnych .......................................................
..............................................................................................................................................
15.Do wód głębinowych należą wody a\........................ b\................... c\..........................
16.Najdłuższą rzeką świata jest: a\ Amazonka b\ Nil c\ Jangcy d\ Missisipi
17.Dopasuj ustrój do danej rzeki:
- złożony - Amazonka
- śnieżny - Odra
- lodowcowy - Ob
-deszczowy równikowy - Brahmaputra
- monsunowy - Rodan
18.Największym jeziorem na świecie jest:
a\ Bajkał b\ Morze Kaspijskie c\ Hańcz d\ Ontario
19.Nawięcej jezior w Polsce jest na: a\ wyżynie lubelskiej b\ Sudetach c\ mazurach
d \ Beskidach
20.Obecnie lodowce górskie występują
a\ w Karpatach b\ w Himalajach c\ Sudetach d\ ApeninachTest dla klasy I/3 z działu hydrologia


1.Wody uwięzione w lodowcach i lądolodach stanowią:
a/97% b/56% c/2% d/1%
2.Granica wiecznego śniegu znajduje się w Karpatach na wysokości
a\1000m.n.p.m. b\ 1500m.n.p.m. c\2000m.n.p.m. d\2500m.n.p.m.
3.Co to jest bilans wodny -............................. wyjaśnij pojęcie bilansu dodatniego ...............................................................................................
4.Z uwagi na położenie i sposób połączenia z wszech oceanem morza dzielimy na (wymień podział i podaj przykłady tych mórz)......................................................................................
.................................................................................................................................................
5.Średnia temperatura mórz wynosi......... najcieplejszym morzem jest ...................... o temp.... na głębokości 1000 m ma temperaturę.............. a na głębokości 3000m jest temp.. .................
6.El Nińo płynie w kierunku. .................. jest. .................... i powoduje. .............................. ..........................................................................................
7.Bałtyk jest typem Morza:
a\ międzywyspowego, b\ otwartego, c\ śródziemnego, d\ przybrzeżnego
8.Czy Morze Kaspijskie jest morzem. .......... odpowiedź uzasadnić.......................................
....................................................................................................................................................
9.Jezioro Bajkał jest jeziorem:
a\ krasowym, b\ tektonicznym, c\ kalderowym, d\ polodowcowym
10.Jezioro Lipie w miejscowości Długie to jezioro:
a\ morenowe, b\ rynnowe, c\ oczko, d\ cyrkowe
11.Wymień rodzaje ruchów wody morskiej..............................................................................
12. Co to jest Tsunami. ....... gdzie powstaje................................. osiąga prędkość: a\ 100km/h
b\ 200 km/h c\ 500 km/h d\ 800 km/h
13.Wymień trzy przykłady prądów morskich ciepłych................................................................
..................................................................................................................................................
14.Największe dorzecze ma rzeka: a\ Missisipi, b\ Nil c\ Amazonka d\ Jangcy
15.Dopasuj rzekę do ustroju:
- Tamiza - śnieżny
- Ganges - złożony
- Ren -monsunowy
- Lena - lodowcowy
- Wisła - deszczowy oceaniczny
16.Lądolody występują:
a\ Antarktydzie i Grenlandii b\ Arktyce c\ Azji d\ Azji i Grenlandii
17.Wody artezyjskie występują w Polsce na a\ pojezierzu Pomorskim b\ niecce Łódzkiej c\ wyżynie Śląskiej d\ Tatrach
18.Najgłębszym jeziorem świata jest jezioro:
a\ Bajkał b\ Hańcza c\ Ontario d\ Wiktorii
19.Estarium to:
a\ Ujście rzeki do morza z dużymi pływami i prądami
b\ meandry rzeczne c\ akumulacja materiału d\ erozja rzeczna
20. Podaj rodzaje źródeł. ............. ................... ....................

Opracowanie: Bogusław Kierus

Wyświetleń: 5283


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.