Katalog

Bożena Konoplańska
Chemia, Sprawdziany i testy

Regulamin konkursu chemicznego - etap szkolny

- n +

Regulamin konkursu chemicznego - etap szkolny

I. Uwagi ogólne.

1. 1.Podstawą organizacji konkursu jest zarządzenie nr. 28 MEN z dnia 14.09.1992r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych(Dz.Urz. MEN 7 poz. 31; 94, nr. 5 poz. 27; 97 nr. 3 poz 11).
2. Do konkursu na etapie szkolnym mogą przystąpić uczniowie, którzy posiadają wiadomości i uzdolnienia w zakresie chemii, potrafią obserwować i wyciągać wnioski z doświadczeń chemicznych, rozwiązywać zadania chemiczne.
3.. Uczestników konkursu obowiązuje dokładna znajomość wiadomości z działów:
- substancje chemiczne i ich przemiany.
- atom i cząsteczka
- woda i roztwory wodne
- kwasy i wodorotlenki

II Organizacja konkursu szkolnego.

1. Eliminacje szkolne przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły w składzie: dyrektor i dwóch nauczycieli chemii.
2. Komisja szkolna opracowuje test składający się z 25 pytań testowych i 3 zadań tekstowych.
3. Komisja szkolna ocenia prace. Uczniowie, którzy uzyskają 90% i więcej możliwych punktów zostają laureatami konkursu i mogą uczestniczyć w dalszych etapach.

Wykaz literatury chemicznej na konkurs:

1. Z. Matysikowa, B. Lenarcik, A. Bujewski-"Zbiór doświadczeń z chemii."
2. A. Burewicz, P. Jagodziński-"Doświadczenia chemiczne dla szkół podstawowych"
3. A.Rygielska-"Zadania dla uczestników konkursów chemicznych".
4. H. Raaf-"Chemia całkiem prosta".
5. 500 zagadek chemicznych.
6. A. Czerwiński-"Blaski i cienie promieniotwórczości"
7. D. Heisermann-"Księga pierwiastków chemicznych"
8. Zirko K. Kolic-"Między zabawą a chemią"
9. J. Strobiński-"Chemiczne laboratorium natury".
10. Z. Kazimierczuk-"Wszystko wiedzące izotopy"
11. B. Kałuża, A.Reych-"Chemia w pytaniach, zadaniach i odpowiedziach dla uczniów szkół podstawowych".
12. S. Sakowski-"Efektowna chemia, ciekawe doświadczenia, cz.1 i 2".
13. M. Koszmider G. Kozanecka-"Zielone zadania. Ochrona środowiska w zadaniach chemicznych".
14. K. Pazdro M. Koszmider-"Zadania od łatwych do trudnych"
15. Z.J. Kloc, J. W. Dymara-"Chemia i my, zbiór testów sprawdzających"

Opracowanie: mgr Bożena Anna Konoplańska

Wyświetleń: 2954


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.