AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Mazurek
Geografia, Scenariusze

Demograficzne zróżnicowanie społeczeństw - scenariusz lekcji geografii dla klasy I technikum i liceum (w pracowni komputerowej)

- n +

Demograficzne zróżnicowanie społeczeństw

Demograficzne zróżnicowanie społeczeństw - SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII W KL. I TECHNIKUM I LICEUM Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA

Dział programu: Struktura demograficzna populacji ludzkiej.
SCENARIUSZ LEKCJI GEOGRAFII W KL. I TECHNIKUM I LICEUM
Z WYKORZYSTANIEM KOMPUTERA

Dział programu: Struktura demograficzna populacji ludzkiej.

I. Cele lekcji:
uczeń wie (zna):
- zmiany liczby ludności świata,
- zróżnicowanie przyrostu naturalnego na świecie oraz długości trwania życia na świecie,
- zna najludniejsze państwa świata oraz państwa o największym i najmniejszym przyroście naturalnym,
- skutki ujemnego przyrostu naturalnego,
- strukturę demograficzną społeczeństw "młodych" i "starzejących się",podaje przykłady,
- zna fazy rozwoju demograficznego,
- zna podstawowe zasady pracy z komputerem i drukarka sieciową,
- zna zasadę posługiwania się pakietem MS OFFICE 2000, a w szczególności edytorem tekstu
i arkuszem kalkulacyjnym.
uczeń potrafi (rozumie):
- pokazać na mapie najludniejsze państwa świata,
- potrafi interpretować i analizować dane statystyczne, wykresy i piramidę płci i wieku, wyciągać prawidłowe wnioski,
- obliczyć współczynniki urodzeń zgonów i przyrostu naturalnego,
- potrafi wyjaśnić przyczyny zróżnicowania przyrostu naturalnego na świecie,
- wyjaśnić przyczyny i skutki "eksplozji demograficznej"
- przewidzieć skutki wysokiego i niskiego przyrostu naturalnego,
- wyjaśnić przyczyny zróżnicowania długości trwania życia na świecie,
- analizować mapy tematyczne oraz wykorzystać w pracy znane już sobie wiadomości oraz pracować z podręcznikiem,
- potrafi wyciągać prawidłowe wnioski i je zapisać,
- potrafi pracować w grupie, organizować sobie pracę
- potrafi posługiwać się edytorem tekstu WORD 2000 i arkuszem kalkulacyjnym,
- wykorzystuje możliwości korzystania ze schowka sieciowego,
- dokonać graficznej prezentacji danych /wykresy/,
- potrafi zapisać plik na dyskietce uczniowskiej,
- posługiwać się drukarką atramentową

II. Metoda:
- problemowa - aktywizująca,
- problemowa - analiza,
- aktywna praca z komputerem.

III. Forma pracy:
praca w grupach.

IV. Środki dydaktyczne:
komputery (programy - arkusz kalkulacyjny MS EXCEL 2000, MS WORD 2000- edytor tekstu),podręczniki, atlasy, dane statystyczne dotyczące powyższego zagadnienia, karty do pracy w grupach z podanymi tematami, zagadnieniami i danymi statystycznymi.


Przebieg lekcji
I. Część wstępna.
1. Sprawy organizacyjne - sprawdzenie obecności, wpisanie tematu do dziennika.
2. Wprowadzenie do tematu.
- praca z arkuszem kalkulacyjnym i edytorem tekstu w związku z opracowaniem zagadnień demograficznych dotyczących ludności świata,
- zapisanie tematu lekcji na tablicy,

II. Część właściwa.
1. Przypomnienie zasad związanych z pracą na komputerze, z edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym.
2. Przypomnienie podstawowych pojęć w związku z powyższymi zagadnieniami.
3. Przygotowanie komputerów do pracy, wejście w arkusz kalkulacyjny.
4. Wprowadzenie do zagadnień związanych z podstawowymi pojęciami demograficznymi:
- przypomnienie pojęć: demografia, przyrost naturalny, przyrost rzeczywisty, współczynnik przyrostu naturalnego, współczynnik urodzeń, współczynnik zgonów, wyż demograficzny, niż demograficzny.
- przygotowanie atlasów i podręczników,
- podział na grupy i rozdanie tematów do pracy.

Gr. I Analiza zmian liczby ludności świata na podstawie danych statystycznych.
- zmiany liczby ludności świata według kontynentów w mln i % w latach 1900 - 2000(własne obliczenia);
- porównanie danych i wyciągnięcie wniosków;
- wyszukanie państw o największej liczbie ludności;
- przyczyny takiej sytuacji, porównywanie danych;
- przyczyny i skutki "eksplozji demograficznej".

Gr. II Przyrost naturalny w wybranych państwach świata.
- obliczenie przyrostu naturalnego w wybranych państwach świata na podstawie danych
- statystycznych;
- obliczenie współczynnika urodzeń, zgonów i przyrostu naturalnego w tych krajach;
- porównywanie danych, wykorzystanie znanych dotychczas wiadomości i wyciągnięcie prawidłowych wniosków (kiedy wzrasta współczynnik przyrostu naturalnego, w jakich krajach jest największy a w jakich ujemny, jakie są skutki ujemnego przyrostu naturalnego - na podstawie podręcznika);
- wyż i niż demograficzny - wyjaśnienie zjawiska i jego skutki,
- społeczeństwo "młode" i "starzejące się"- porównanie struktury demograficznej.

Gr. III Struktura płci i wieku ludności świata.
- Analiza ludności wybranych państw według wieku(podręcznik, tab. 3 str.14
- Państwa o przewadze ludzi młodych(19 i mniej lat) oraz państwa z przewagą ludzi starszych;
- Wyszukanie przyczyn takiej sytuacji
- Analiza średniej długości życia i wyciągnięcie wniosków(pzyczyny zróżnicowania)
- Analiza struktury płci ludności wybranych krajów świata - porównanie współczynnika feminizacji;
- Państwa o największym i najmniejszym współczynniku - przyczyny zróżnicowania(na podstawie podręcznika)

Gr. IV Fazy rozwoju demograficznego.
- Analiza wykresów obrazujących fazy rozwoju demograficznego(podręcznik ryc.9, str.16)
- Przedstawienie charakterystyki faz rozwoju demograficznego;
- Przykłady państw znajdujących się w I, II, III, IV fazie rozwoju demograficznego;


Każda grupa w swojej pracy ma przedstawić dane w tabelach statystycznych i na wykresach i przedstawić właściwe wnioski. Grupa dokonuje zapisu swojej pracy na dyskietce uczniowskiej. Każda grupa ma wybrać osobę, która przedstawi i podsumuje pracę grupy dla reszty uczniów.

5. Podsumowanie lekcji:
a. każda grupa w swojej pracy ma przedstawić dane w tabelach statystycznych i na wykresach i przedstawić w swojej właściwe wnioski.
b. każda grupa ma wybrać osobę, która przedstawi i podsumuje pracę grupy dla reszty uczniów
c. na zakończenie wybrane zostaną 3 najlepsze prace pod względem merytorycznym, estetycznym, za które uczniowie otrzymają oceny celujące lub bdb, pozostali uczniowie otrzymają ocenę dobrą.
W przypadku nie dokończenia pracy ocenę dostateczną.

Najciekawsze i najwyżej ocenione prace zostają przez uczniów wydrukowane

Opracowanie: Beata Mazurek

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8856


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 4.5Ilość głosów: 6

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.