AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Iwona Koch
Biologia, Konspekty

Budowa i funkcja chloroplastów - organelli autonomicznych komórki roślinnej. Konspekt lekcji biologii dla klasy I LO o profilu podstawowym.

- n +

BUDOWA I FUNKCJA CHLOROPLASTÓW - ORGANELLI AUTONOMICZNYCH KOMÓRKI ROŚLINNEJ.

KONSPEKT LEKCJI DLA KLASY I LO O PROFILU PODSTAWOWYM w roku szkolnym 2001/2002

Treści programowe: Występowanie, ultrastruktura, biologiczna rola
Oraz autonomia chloroplastów

Cele nauczania:
Wiadomości: -
- ultrastruktura, występowanie i funkcja chloroplastów
- utrwalenie i poszerzenie wiadomości dotyczących istoty
fotosyntezy- akumulacja energii w wiązaniach
chemicznych związków organicznych
- poznanie różnych poglądów na pochodzenie
chloroplastów

Umiejętności:
- doskonalenie techniki mikroskopowania, obserwacji
mikroskopowej i wykonywania rysunków,
preparatów mikroskopowych
- samodzielne zdobywanie wiedzy z różnych źródeł
informacji i rozwiązywania problemów na drodze
różnego typu rozumowania
- rozpoznawanie struktur komórkowych
- dostrzeganie związków miedzy budową, a funkcją
organelli
- posługiwanie się terminologią biologicznąPostawy:
- Rozwijanie zainteresowań biologicznych
- Uświadomienie potrzeby pogłębiania wiedzy z literatury
biologicznej
- Kształtowanie pożądanych postaw dotyczących celowej
pracy

Strategia:
- Problemowa

Metody:
- Praca z tekstem i obserwacje mikroskopowe według
poleceń
- Dyskusja problemowa

Forma pracy:
- Indywidualna i zespołowa

Środki dydaktyczne:
- Mikroskop
- Sprzęt do mikroskopowania, liść moczarki
- Plansza: przekrój przez liść
- Grafoskop
- Foliogram budowy chloroplastu
- Zestawy materiałów źródłowych
- Instrukcja doświadczeń


Tok lekcji: FAZA WPROWADZAJĄCA

1. Wytworzenie sytuacji problemowej.
Nauczyciel podaje temat lekcji, zapisuje na tablicy, uczniowie zapisują w zeszycie.

Co oznaczają organelle autonomiczne?
Uczniowie definiują organelle - struktury występujące na terenie cytoplazmy w komórce, pełniące konkretne funkcje.
Wyjaśniają, że "autonomiczne"- to odrębne, samodzielne.
Nauczyciel: Na czym polega autonomia jądra komórkowego?

Uczniowie: Oddzielone od cytoplazmy podwójną błoną - zatem odrębność przestrzenna, obecność aparatu genetycznego - funkcje autoreprodukcyjne, kontrolne i koordynacyjne - kierowanie biosyntezą białek enzymatycznych i strukturalnych.

Nauczyciel i uczniowie: Analizując temat, celem lekcji jest poznanie nowych organelli komórki roślinnej - chloroplastów, ich funkcji i uzasadnienie, że są to struktury autonomiczne.

Uczniowie posiadają wiadomości - chloroplasty to ciałka zieleni, występują w zielonych organach roślin, przede wszystkim w liściach, biorą udział w fotosyntezie.

Fotosynteza - to proces zamiany energii świetlnej w chemiczną, gromadzoną w wiązaniach chemicznych związków organicznych.

Z poznanych organelli komórki, to jądro posiada cechę autonomiczności. Zawiera informacje genetyczne, odpowiada za jej realizacje i powielanie. W procesach tych uczestniczą kwasy nukleinowe i rybosomy.

Poszukiwanie informacji:
1. Gdzie występują chloroplasty?
2. Jak są zbudowane?
3. Jaką funkcję pełnią chloroplasty?
4. Dlaczego są autonomiczne?

Główny problem: Budowa i funkcja chloroplastów uwzględniająca aspekt autonomii.

Hipotezy: Zlokalizowany proces fotosyntezy - odpowiedzialny za zamianę energii świetlnej na chemiczną i akumulację jej w związkach organicznych.

Chloroplasty posiadają właściwość podobną do jądra komórkowego.

Zadania: Zdobycie niezbędnych informacji.
Weryfikacja hipotez.

Plan działania: Samodzielna praca wg poleceń
Notatka.

FAZA REALIZACJI: Polecenia do ćwiczeń

1. Obejrzyj pod mikroskopem preparat z liścia moczarki i zaobserwuj
chloroplasty. Wykonaj schematyczny rysunek.

2. Skorzystaj z fotogramów, schematów oraz tekstów źródłowych,
dokonaj analizy submikroskopowej budowy chloroplastów.
(Giese A. C. - "Fizjologia komórki").

3. Obejrzyj zestaw rysunków i zdjęć z mikroskopu elektronowego.

4. Ustal jaką funkcję pełnią chloroplasty? - skorzystaj z podręcznika.

5. Omów budowę chloroplastów (na polecenie nauczyciela):
- błonę zewnętrzną, błonę wewnętrzną
- kolisty, dwuniciowy DNA
- stromę- macierz chloroplastu
- rybosomy
- lamelle (tylakoidy) stromy i gran
- grana- zawierają chlorofil

6. Omów funkcję chloroplastów.
- proces fotosyntezy (proces biologiczny na drodze którego, ze
związków nieorganicznych CO2 i H2O w obecności światła i
chlorofilu powstają związki organiczne.
Dwie fazy: jasna - do której jest potrzebna jest energia świetlna, odbywa się w granach - konieczny chlorofil i ciemna z udziałem CO2
zachodzi w stromie.

7. Ustal, dlaczego są to organelle autonomiczne?
Ponieważ posiadają własne DNA, rybosomy, a dzięki temu
Zdolność samopowielania.

8. W toku lekcji - sporządź notatkę.

FAZA PODSUMOWUJĄCA :
Integracja wiadomości
Uczniowie weryfikują hipotezy.
Analizując plansze: foliogramy - rozpoznają chloroplasty i
podają budowę oraz funkcje, lokalizują fazy fotosyntezy.
Reasumują - chloroplasty, to organelle występujące w komórkach
roślinnych, odbywa się w nich proces fotosyntezy- czyli zamiana
energii świetlnej w chemiczną skumulowaną w związkach
organicznych i mające własna autonomię czyli zdolne do
samopowielania.


Praca domowa:
Jakie jest znaczenie chloroplastów dla życia na Ziemi.


Literatura:
1. Giese C. A. "Fizjologia komórki"
2. Olszewska "Cytologia roślin"
3. Czerwiński W. "Fizjologia roślin"

Opracowanie: Iwona Koch

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 8332


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.43Ilość głosów: 7

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.