Katalog

Elżbieta Szczupak
Geografia, Sprawdziany i testy

Azja - sprawdzian dla klasy I gimnazjum

- n +

Sprawdzian wiadomości z działu "AZJA"

Imię i nazwisko-
Klasa-


1) Wśród podanych obiektów geograficznych podkreśl te, które tworzą granice Azji: (3 pkt)

Ural, Kaukaz, Pamir, Dardanele, Morze Egejskie, Emba, Morze Azowskie, Bosfor, Przesmyk Panamski, Przesmyk Sueski, Lena.

2)Uzupełnij brakujące nazwy geograficzne: (6 pkt.)

- najwyższy szczyt Azji -
- najdłuższa rzeka-
- najwyżej położona wyżyna-
- najgłębsze jezioro-
- państwo o największej powierzchni-
- najniżej położona depresja-
-
3) Wyjaśnij pojęcia: (8 pkt.)

a) państwo wyspiarskie


b) tsunami


c) nizina aluwialna


d) obszar bezodpływowy


4) Podkreśl zdania, które charakteryzują przemysł Japonii: (6 pkt.)

-wysoki poziom nowoczesności produkcji
-duża materiałochłonność
-mała materiałochłonność
-wykwalifikowana kadra
-przestarzałe technologie
-rozwinięty przemysł ciężki
-duża elastyczność przemysłu
- wysoko rozwinięta technika, cybernetyka,elektronika, biotechnologie
- większość prac w zakładach przemysłowych wykonuje się ręcznie
- stosowanie robotów przemysłowych

5) Uzupełnij zdania: (7 pkt.)

Monsun letni wieje z. ................. i przynosi powietrze........................... i ............ Zimą monsun wieje z oziębionego.........................Przynosi on powietrze............................. i suche. Cyrkulacja monsunowa najwyraźniej zaznacza się w.......................................... i....................................... Azji.

6) Dlaczego Nizina Chińska ma korzystne warunki dla gospodarki człowieka? Podaj 3 powody: (6 pkt.)

a)

b)

c)

7) Opisz, w jaki sposób powstały wymienione krainy geograficzne: (4 pkt.)

a)Himalaje

b) Nizina Indu i Gangesu

8) Wyjaśnij, dlaczego: (3 pkt.)

a) monsun letni i zimowy w Japonii przynosi mokre powietrze?

b) południowe stoki Himalajów otrzymują ogromne opady deszczu

c) na rzece Huang-He buduje się często tunele zamiast mostów

9) Statek płynął przez Pacyfik od Jokohamy do San Francisco. Linię zmiany daty przekroczył 2 IX. Jaką datę powinien wpisać kapitan do dziennika pokładowego? (2 pkt.)


Punktacja:

0 - 12 punktów - ocena niedostateczna
12,5 - 20 punktów - ocena dopuszczająca
20, 5 - 29,5 punktów - ocena dostateczna
30 - 35,5 punktow - ocena dobra
36 - 40 punktów - ocena bardzo dobra
powyżej 40 punktów - ocena celująca

Opracowanie: Elżbieta Szczupak

Wyświetleń: 10627


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.