Katalog

Małgorzata Knoll
Różne, Scenariusze

Trening aktywizacji zawodowej

- n +

TRENING AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ

I. Trening pozytywnego myślenia

1. Świadome i nieświadome aspekty zachowań ludzkich
2. Destrukcyjne stereotypy - sposoby ich eliminowania
3. Budowanie poczucia własnej wartości
- świadomość atutów i ograniczeń
- rozbudzanie potrzeb i pragnień
- radzenie sobie w sytuacjach trudnych
- poszukiwanie kreatywnych rozwiązań

II. Komunikacja interpersonalna

1. Komunikacja niewerbalna - mowa ciała
- wzrok
- mimika
- postawa ciała
- gestykulacja
- głos: ton. barwa, tempo, intonacja

2. Komunikacja werbalna
- przekazywanie informacji
- zadawanie pytań
- informacja zwrotna
- aktywne słuchanie

3. Synchronizacja komunikatów werbalnych i niewerbalnych

III. Autoprezentacja

IV. Asertywność poszukującego pracę

1. Radzenie sobie z krytyką
- zamiana oceny na opinię
- poszukiwanie krytyki
- uprzedzanie krytyki
2. Przekraczanie osobistych granic
- procedura stawiania granic
3. Sytuacja presji
- asertywna odmowa

V. Diagnoza predyspozycji zawodowych

1. Kwalifikacje, umiejętności
2. Kwestionariusz badający predyspozycje do pracy

VI. Mapa aktywnego poszukiwania pracy


1. Źródła pracy
2. Formy poszukiwania pracy
3. Strategie skutecznego poszukiwania pracy

VII. Kontakt z pracodawcą

1. Oferta
2. C. V.
3. List motywacyjny
4. Rozmowa telefoniczna
5. Bezpośrednia rozmowa z pracodawcą

VIII. Migracja zarobkowa

1. Czynniki hamujące, ograniczające
2. Twórcze nastawienie

IX. Stres


1. Akceptacja emocji
2. Techniki i sposoby radzenia sobie ze stresem

Opracowanie: Małgorzata Knoll

Wyświetleń: 2080


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.