Katalog

Małgorzata Knoll
Różne, Scenariusze

Kobieta - lider. Cykl szkoleń warsztatowych opracowany dla organizacji pozarządowych.

- n +

KOBIETA - LIDER

Cykl szkoleń warsztatowych opracowany dla organizacji pozarządowych

I. AUTOPREZENTACJA

1. Budowanie poczucia własnej wartości
- świadomość atutów
- świadomość ograniczeń
- wygląd zewnętrzny

2. Wzbudzanie zaufania, budowanie kontaktu
- pierwsze wrażenie
- "daj się poznać"
- "w zgodzie z sobą"
- destrukcyjne stereotypy
- twórcze nastawienie

3. Świadome i nieświadome aspekty zachowań

4. Wystąpienia publiczne
- zasady kontaktu z widownią
- postawa ciała
- gestykulacja
- praca głosem
- mimika

II. KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

1. Poziomy komunikacji
- fatyczny
- instrumentalny
- afektywny

2. Bariery komunikacyjne
- osądzanie
- decydowanie za innych
- ucieczka od tematu

3. Komunikacja niewerbalna
- głos: ton, barwa
- mimika
- wzrok
- gesty

4. Komunikacja werbalna - skuteczne techniki porozumiewania się
- "mówienie o sobie"
- tzw. "trudne" pytania
- informacja zwrotna
- aktywne słuchanie

III. PSYCHOLOGIA GRUPY

1. Budowanie zespołu
- system wartości - określenie granic
- podział ról
- komunikacja

2. Kierowanie zespołem
- wzbudzanie motywacji
- wzbudzanie inicjatywy
- wzbudzanie odpowiedzialności

3. Konflikt
- istota konfliktu
- przyczyny
- sposoby rozwiązywania

4. Negocjacje wg modelu "wygrany - wygrany"
- ustalenie reguł
- nazwanie potrzeb /interesów/: własnych, partnera, wspólnych, rozbieżnych
- sformułowanie problemu negocjacyjnego
- poszukiwanie rozwiązań

5. Skuteczne proszenie - model

6. Przekazywanie decyzji - model

7. Lider w roli mediatora
- diagnoza sytuacji
- zasady prowadzenia mediacji

IV. ASERTYWNOŚĆ LIDERA

a. Radzenie sobie z krytyką
- "poszukiwanie" krytyki
- zamiana oceny na opinię
- "zamglanie"
- uprzedzenie krytyki

b. Obrona osobistych granic - czterostopniowa procedura

c. Radzenie sobie w sytuacji presji, nacisku
- asertywna odmowa

V. STRES

1. Istota stresu
- przyczyny
- elementy destrukcyjne
- aspekt pozytywny stresu

2. Techniki radzenia sobie ze stresem
- relaksacja
- wizualizacja
- inne

3. Odtruwanie zespołu

Opracowanie: Małgorzata Knoll

Wyświetleń: 1250


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.