Katalog

Małgorzata Knoll
Różne, Scenariusze

Rozmowy o płci i dojrzewaniu - ramowy program warsztatu

- n +

RAMOWY PROGRAM WARSZTATU - "Rozmowy o płci i dojrzewaniu"

1. Powitanie, przedstawienie się, przedstawienie tematu.
2. Wizytówki.
3. Rundka: imię, zdanie o sobie, oczekiwania.
4. Skojarzenia ze słowem: "seks"- "burza mózgów".
5. Ustalenie norm:
- reguła dobrowolności
- reguła dyskrecji
- reguła nie oceniania wypowiedzi i zachowań innych /demonstracja rysunku: kobiety/
6. Różnice między chłopcami i dziewczętami - praca w podgrupach:
- chłopcy wypisują atuty i ograniczenia dziewcząt
- dziewczęta - chłopców
7. Rozmowa o mitach, stereotypach we wzajemnym postrzeganiu się.
8. Brzydkie - ładne słowa: akceptowane, nieakceptowane.
9. Lista uczuć: uczucia pozytywne i negatywne jakie wzbudza seks.
10. Inicjacja seksualna
- przyczyny, powody rozpoczęcia współżycia / do przyjęcia i nie do przyjęcia/
- skutki
- warunki o jakie warto zadbać /czy na pewno chcę, dlaczego chcę, z kim, gdzie,kiedy/
11. Różnice w oczekiwaniach dziewcząt i chłopców odnośnie miłości, współżycia - praca
w podgrupach: dziewczęta wypisują własne i chłopcy swoje oczekiwania. Analiza.
12. Debata: "Decyzja należy do ciebie".
13. Definicje - /praca w grupach /:flirt; zauroczenie; zakochanie; miłość partnerska /rodzaje, cechy, oznaki-wyrazy miłości/; współżycie seksualne.
14. Antykoncepcja: rodzaje, skuteczność.
15. Symbol mojej seksualności. Seksualność jako jeden z parametrów mojej osobowości.
16. Poczucie własnej wartości - czynniki.
17. Rundka końcowa - refleksja z jaką wychodzę z zajęć? Podziękowanie i pożegnanie się.


ROZMOWY O SEKSIE I DOJRZEWANIU


Warsztat dla młodzieży.Cel zajęć: danie okazji uczestnikom zajęć do swobodnej rozmowy na temat istotnych przejawów
życia człowieka: istota płci, różnice osobnicze wynikające z płci, wzajemne postrzeganie się, akceptacja, tolerancja, wzajemne oczekiwania, dojrzewanie,
inicjacja współżycia, uczucia i emocje i ich rola w życiu jednostki oraz w relacjach
z innymi, poczucie własnej wartości.

Forma: metody aktywne: wykład, dyskusja, ćwiczenia, praca zespołowa, psychodrama.

ZAŁOŻENIA I HASŁA WARSZTATU

1. Seks jest integralną częścią naszego życia.
2. Osobowość jest wyznacznikiem sfery seksualnej. Samo zbliżenie fizyczne nie jest dowodem wartości człowieka.
3. Pojęcie zdrowia obejmuje również sferę seksualną.
4. Zmiany następujące w organizmie człowieka w okresie dojrzewania są zmianami naturalnymi.
5. Wrażliwość seksualna jest naturalną cechą każdego człowieka i prowadzi ona do zróżnicowanych zachowań seksualnych.
6. Hierarchia wartości i poglądów jednostki ma wpływ na zachowania i dokonywane wybory.
7. Uczucia, miłość, pragnienie zbliżenia można wyrażać na wiele sposobów. Zbliżenie seksualne może, ale nie musi być jednym z nich.
8. Poszanowanie dla systemu wartości innych ludzi i ich odmienności seksualnej.
9. Jednostka jest w pełni odpowiedzialna za własne zachowanie i jego konsekwencje.
10. Poczucie własnej wartości oparte jest na godności i szacunku do siebie samego.


ROZMOWY O PŁCI I DOJRZEWANIU

Warsztat dla młodzieży.


ZAŁOŻENIA I HASŁA WARSZTATU

GODNE ZAPAMIĘTANIA I STOSOWANIA


11. Seks jest integralną częścią naszego życia.
12. Osobowość jest wyznacznikiem sfery seksualnej. Samo zbliżenie fizyczne nie jest dowodem wartości człowieka.
13. Pojęcie zdrowia obejmuje również sferę seksualną.
14. Zmiany następujące w organizmie człowieka w okresie dojrzewania są zmianami naturalnymi.
15. Wrażliwość seksualna jest naturalną cechą każdego człowieka i prowadzi ona do zróżnicowanych zachowań seksualnych.
16. Hierarchia wartości i poglądów jednostki ma wpływ na zachowania i dokonywane wybory.
17. Uczucia, miłość, pragnienie zbliżenia można wyrażać na wiele sposobów. Zbliżenie seksualne może, ale nie musi być jednym z nich.
18. Poszanowanie dla systemu wartości innych ludzi i ich odmienności seksualnej.
19. Jednostka jest w pełni odpowiedzialna za własne zachowanie i jego konsekwencje.
20. Poczucie własnej wartości oparte jest na godności i szacunku do siebie samego.

Opracowanie: Małgorzata Knoll

Wyświetleń: 1887


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.