Katalog

Mariola Bajor
Informatyka, Plany metodyczne

Plan koła informatycznego ("Informatyka - kompetencje współczesnego Europejczyka")

- n +

Informatyka - kompetencje współczesnego Europejczyka

Program zajęć pozalekcyjnych

Program opracowano dla uczniów klas: I, II i III gimnazjum. Prowadzenie tego typu zajęć wnika z potrzeby racjonalnego zagospodarowania uczniom czasu wolnego od zajęć szkolnych. Na zajęcia uczęszczają zarówno uczniowie o szczególnych zainteresowaniach informatycznych jak i uczniowie stawiający w tej dziedzinie pierwsze kroki. Pomimo postępu techniki nie wszyscy uczniowie posiadają w domach sprzęt komputerowy. Stąd wynika konieczność wyrównania szans edukacyjnych wszystkim uczniom, niezależnie od ich sprawności i umiejętności oraz możliwości intelektualnych jak i materialnych.


CELE ZAJĘĆ:

1. Rozwijanie zainteresowań młodzieży technologią informatyczną.
2. Uświadomienie uczniom w jaki sposób komputer może być użytecznym narzędziem w pracy, nauce i zabawie.
3. Kształtowanie umiejętności posługiwania się komputerem i jego podstawowymi urządzeniami (klawiatura, mysz, stacja dysków, skaner, drukarka, modem)
4. Kształtowanie umiejętności samodzielnego rozwiązywania prostych problemów przy użyciu komputera, oraz korzystania z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów.
5. Rozwijanie zdolności intelektualnych uczniów.

Zajęcia podzielone zostały na pięć etapów, w zależności od umiejętności posiadanych przez uczestników.

I ETAP - podstawy obsługi komputera
Zajęcia obejmują 10 godzin
Uczestnik zapoznaje się z obsługą komputera, systemem operacyjnym Windows 98, programami Works, Point. Zajęcia przeznaczone są dla osób stawiających pierwsze kroki przy komputerze.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Zasady pracy w pracowni komputerowej
2. Zastosowanie komputera jako narzędzia do przetwarzania informacji.
3. Części składowe zestawu komputerowego i ich przeznaczenie
4. Uruchomienie pierwszego programu
5. Zapoznanie z systemem Windows
6. Operacje na oknach i zamykanie systemu
7. Program komputerowy - jego instalacja i uruchamianie
8. Edytor grafiki -Point
9. Proste prace w edytorze grafiki
10. Zapoznanie z edytorem tekstu

II ETAP- obsługa edytora tekstu
Zajęcia obejmują 10 godzin.
Uczestnik poznaje możliwości edytora tekstu, czyli pisania na komputerze, obróbki tekstu, wstawiania elementów graficznych, tworzenia korespondencji seryjnej itp. Zajęcia przeznaczone dla osób początkujących i średnio zaawansowanych w obsłudze komputera.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Edytor tekstu - podstawowe pojęcia
2. Wprowadzenie tekstu - duże litery i polskie znaki diakrytyczne
3. Zapis dokumentu tekstowego na dysku
4. Operacja na wierszach tekstu: klawisze Enter i BackSpace
5. Wyrównywanie tekstu w wierszu
6. Zmiana rodzaju, kroju i wielkości czcionki
7. Włączanie rysunków ClipArt do tekstu
8. Zaznaczanie bloku w edytorze tekstu
9. Wklejanie fragmentów tekstu w inne miejsce
10. Wstawianie do tekstu rysunków Point'a i zdjęć ekranu


III ETAP - obsługa arkusza kalkulacyjnego
Zajęcia obejmują 10 godzin.
Uczestnik poznaje możliwości arkusza kalkulacyjnego. Wykonuje obliczenia matematyczne, korzysta z kreatora funkcji, sporządza wykres liniowy.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Arkusz kalkulacyjny - budowa i podstawowe pojęcia
2. Wprowadzenie danych do komórek arkusza kalkulacyjnego. Pierwsza formuła.
3. Zmiana zawartości komórki. Magiczny kwadrat.
4. Kopiowanie formuły. Adresowanie względne.
6. Stosowanie funkcji w formułach
7. Nadanie arkuszowi czytelnej i atrakcyjnej formy.
8. Działania na datach. Funkcje: Dziś () (Teraz ())
9. Rozwiązywanie zadań w arkuszu kalkulacyjnym.
10. Tworzenie wykresów.


IV ETAP - multimedialne źródła informacji
Zajęcia obejmują 10 godzin.
Uczestnik kształtuje umiejętność wykorzystywania do nauki i zabawy oraz do zdobywania informacji z różnych dziedzin. W tym celu korzysta z płyt CD-ROM zawierających programy edukacyjne oraz z zasobów Internetu.

TEMATYKA ZAJĘĆ:

1. Prezentacja multimedialnych programów na płytach CD-ROM.
2. Pozyskiwanie informacji z Internetu.
3. "Żeglowanie po Internecie - przeglądanie stron www
4. Encyklopedia powszechna w Internecie
5. Pobieranie danych z Internetu.
6. Tworzenie multimedialnych dokumentów.
7. Poczta elektroniczna - zakładamy własne konto e-mail
8. Redagowanie, wysyłanie i odbieranie wiadomości
9. Załączniki graficzne i dźwiękowe
11. Obsługa programu - Outlook Express

V ETAP - tworzenie prezentacji komputerowych i stron internetowych
Zajęcia obejmują 10 godzin.
Uczestnik sam tworzy własne prezentacje komputerowe za pomocą programu PowerPoint oraz stronę internetową w programie FrontPage Editor. Poznaje także obsługę skanera.

TEMATYKA ZAJĘĆ

1. Obsługa programów graficznych
2. Tworzenie prac plastycznych przy pomocy komputera - program Point i PowerPoint
3. Wykorzystanie skanera i atramentowej drukarki kolorowej.
4. Pierwsze kroki w programie FrontPage Editor
5. Tworzenie własnych stron WWW (5 godzin)

Poza przedstawioną tematyką uczestnicy zajęć mają możliwość "żeglowania" po stronach internetowych całego świata, czerpiąc z nich materiały do wykorzystania na innych lekcjach. Ponadto nawiązują nowe znajomości poprzez rozmówki internetowe. Znajdują również czas na rozrywkę z komputerem - korzystając z gier komputerowych.

Opracowanie: Mariola Bajor
nauczyciel
Gimnazjum nr 4
W Starachowicach

Wyświetleń: 4189


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.