Katalog

Elżbieta Malec
Język niemiecki, Artykuły

Czasopisma na lekcjach języka niemieckiego

- n +

CZASOPISMA NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Na lekcjach języka niemieckiego często pracuję z czasopismami młodzieżowymi: "RAD", "AKTUELL", "SCHUß", "JUMA" przeznaczonymi dla młodzieży uczącej się języka niemieckiego jako języka obcego. Zamieszczanie tam artykuły przybliżają moim uczniom problemy ich rówieśników mieszkających w krajach niemieckiego obszaru językowego. Pomagają mi one również przekazywać moim wychowankom szeroką wiedzę krajoznawczą. Taka forma pracy cieszy się wśród moich uczniów dużym zainteresowaniem.

Tym razem na lekcję wybrałam artykuł pt: "Vom Rhein....... an die Spree" z magazynu "JUMA" nr. 4/2000 a przeprowadziłam ją w klasie IV Liceum Ekonomicznego,w grupie, która uczy się tego języka czwarty rok, w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

Pragnę poinformować, że artykuły z czasopisma "JUMA" można wyszukać w internecie pod adresem: http:/www.juma.de

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO w klasie IV LE
(czwarty rok nauki wwymiarze 2 godzin tygodniowo)


Temat: "Vom Rhein..........an die Spree" - praca z tekstem.

Cele operacyjne lekcji:

Wiadomości:
Uczeń pamięta słownictwo związane z lekcją.
(Patrz faza prezentacji)

Umiejętności:

Uczeń potrafi:
- zrozumieć treść artykułu,
- nadać tytuły fotografiom, które dotyczą treści artykułu,
- napisać "w dymkach" myśli (wypowiedzi) osób na fotografiach,
- opowiedzieć w chronologicznej kolejności treść artykułu przy pomocy
fotografii,
- napisać scenki dialogowe do pogrupowanych obrazków,
- odergać scenki z podziałem na role na forum klasy.

Formy pracy: praca w grupach,plenum.

Metody pracy: "burza mózgów", symulacja.

Środki dydaktyczne:
- Magazyn młodzieżowy "JUMA" nr.4/2000,
- fotografie związane z treścią artykułu,
- kserokopie nowego słownictwa.

Scieżka edukacyjna: edukacja czytelnicza i medialna.

Fazy lekcji:
1. Faza wstępna:(2 min)
Zadaniem domowym uczniów było zapoznanie się z formą wypowiedzi jaką jest sprawozdanie. Pod koniec zajęć sprawdzę, czy uczniowie zrozumieli, co powinno zawierać sprawozdanie.
Podaję cele i temat lekcji.
2.Faza prezentacji nowego materiału i praca nad nim:(28 min)
a/ Uczniowie otrzymują kserokopie nowego słownictwa, które wyjaśniłam za pomocą synonimów. Odczytujemy zwroty przeznaczone do zapamiętania na lekcji i tworzymy z nimi przykładowe zdania:
- eine Klasse überspringen = in eine übernächste Klasse versetzt werden,
- den Arbeitsplatz (den Wohnsitz, das Geschäft) verlegen = ändern von / wechseln von,
- die Schule schwänzen = nicht hineingehen /die Schule absichtlich versäumen
- versetzt werden = in eine nächsthöhere Klasse kommen,
- sitzen bleiben = nicht versetzt werden /die Klasse wiederholen müssen,
- j-n spüren lassen = merken /empfinden /fühlen lassen,
- das macht nichts aus = ist nicht schlimm /schadet nicht,
- im Angebot sein = etwas vorschlagen /etw. zur Verfügung stellen,
- etwas gestehen = etwas mitteilen /zugeben,
- mit j-m zurecht kommen = keine Schwierigkeiten haben,
- 2 -
- mangelhaft = ungenügend (Schulleistungen),
- gefährdet sein = bedroht sein (die Versetzung in eine nächsthöhere Klasse,das Leben)
- auf einen Schüler eingehen = für ihn Verständnis haben.
b/ Uczniowie samodzielnie czytają artykuł: "Vom Rhein........an die Spree".
c/ Klasa zostaje podzielona na czteroosobowe grupy. Każda z grup otrzymuje kopie fotografii obrazujące treść przeczytanego artykułu.
Zadaniem grup jest nadanie każdej fotografii tytułu.
d/ Grupy notują " w dymkach" myśli lub wypowiedzi osób na fotografiach.
e/ Uczniowie przy pomocy fotografii i możliwie w chronologicznej kolejności opowiadają o przeprowadzce Feliksa z Bonn do Berlina.
3. Faza ćwiczeń:(12 min)
Każda z grup pisze scenkę dialogową do wybranych przez siebie fotografii i prezentuje ją z podziałem na role na forum klasy.
4.Faza końcowa:(3 min)
Przypominamy czym jest sprawozdanie.
Praca domowa: Napisz reportaż o przeprowadzce Feliksa z Bonn do Berlina.

Opracowanie: Elżbieta Malec
nauczyciel języka niemieckiego

Wyświetleń: 1608


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.