Katalog

Anna Kaczmarek
Geografia, Scenariusze

Jak powstają góry? - scenariusz lekcji geografii dla klasy I gimnazjum

- n +

Jak powstają góry?

Scenariusz lekcji geografii dla klasy pierwszej gimnazjum


Cel lekcji: Poznanie złożoności procesów geologicznych i ich konsekwencji.

Uczeń po zajęciach potrafi:


 • Wyjaśnić, czym są płyty litosfery i co to jest "ognisty pierścień Pacyfiku"
 • Omówić zjawiska, które towarzyszą przemieszczaniu się płyt litosfery.
 • Analizować na planszach zmiany położenia kontynentów w poszczególnych okresach.
 • Omówić zależność występowania trzęsień ziemi i wybuchów wulkanów w strefach subdukcji i strefach ryftowych.
 • Wyjaśnić pojęcia: ryft, strefa subdukcji, fałd, prądy konwekcyjne.
 • Wskazywać na mapach łańcuchy górskie i określać ich położenie na kontynentach.

  Forma pracy: zbiorowa, grupowa

  Metoda pracy: poszukująca, praca z podręcznikiem, zajęcia praktyczne, elementy dyskusji

  Środki dydaktyczne: - film dydaktyczny pt. "Jak powstawały wielkie łańcuchy górskie?",
  - plansze: "Tektonika płyt litosfery" i "Wędrówka kontynentów"
  - mapki konturowe świata
  - tabelka z kontynentami
  - podręcznik
  - duże arkusze papieru, kolorowe flamastry

  Przebieg lekcji:

  1. Czynności organizacyjne.
  2. Uświadomienie uczniom celu nowej lekcji.
  3. Zapisanie tematu lekcji.
  4. Wprowadzenie w temat.
  5. Obejrzenie filmu "Jak powstawały wielkie łańcuchy górskie?"
  6. Praca w grupach:

  Grupa I

  Uczniowie odczytują z planszy "Tektonika płyt litosfery" nazwy największych płyt kontynentalnych i oceanicznych, wpisują je na mapę konturową zaznaczając strefy subdukcji i ryftów oraz oznaczają kierunek i prędkość przemieszczania się płyt.

  Grupa II

  Zaznacza na mapce obszary czynne sejsmicznie oraz wpisuje w tabelkę nazwę kontynentu i nazwę państwa znajdującego się na szczególnie narażonym na trzęsienia i wybuchy wulkanu terenie.

  Grupa III

  Na podstawie mapy i planszy tematycznej pt. "Wędrówka kontynentów" uczniowie określają zmiany położenia kontynentów od ery paleozoicznej do czasów współczesnych.

  7. Liderzy zapoznają kolegów z efektami pracy swojej grupy.
  8. Dyskusja; wyjaśnienie kwestii niejasnych.
  9. Podsumowanie; sporządzenie notatki.
  10. Ocena pracy uczniów.
  11. Zadanie i objaśnienie pracy domowej.

  a) Celem utrwalenia wiadomości obejrzeć animację na płycie CD cz.I "Dzieje litosfery"(płyta z podręcznika)
  b) Napisać jak powstała Wyżyna Tybetańska i Himalaje.

  Dla chętnych:

  c) Dlaczego w skałach Himalajów można znaleźć skamieniałe szczątki np. amonitów?

  Notka bibliograficzna

  1. Program Nr DKW 4014-70-99. D. Markowska, F.Plit, S. Zając "Geografia w gimnazjum"
  2. Plansza z Zestawu Plansz Dydaktycznych dla szkoły podstawowej, WERSUS S.C. Poligrafia i wytwarzanie Pomocy Szkolnych, 57 - 220 Ziębice
  3. Podręcznik Marek Więckowski "Odkrywamy świat" z płytą CD cz. I WSiP 2002

  Opracowanie:
  Anna Kaczmarek
  Nauczyciel geografii
  Publicznego Gimnazjum Nr 3
  w Pruszkowie

 • Wyświetleń: 6789


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.