AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Gabriela Ruda, Hanka Grabowska
Uroczystości, Scenariusze

Dzień Grecji - scenariusz uroczystości szkolnej

- n +

Scenariusz Dnia Greckiego - 23.01.2003 r."

Cele:
- propagowanie wiedzy o historii, kulturze i współczesnej Grecji

Odbiorcy:
- uczniowie SP Kościelec i Gimnazjum
- środowisko lokalne
- zaproszeni goście
- media: Przegląd Koniński, Przegląd Kolski, Teleskop.

Metody:
- słowna, pokazowa, muzyczna

Forma:
- taniec, śpiew, recytacja, degustacja

Osoby odpowiedzialne:
- Hanka Grabowska i Gabriela Ruda

Liderzy grup:
- wychowawcy klas
- opiekunowie kółek zainteresowań

Środki:
- materiały potrzebne do zbudowania scenografii, uszycie strojów, masek, sprzęt audio, produkty do potraw greckich

Miejsce:
- korytarz szkolny

Termin realizacji - 23.01.2003r.

Czas trwania:
4-5 godzin

Przebieg imprezy:
- Powitanie gości
- Odśpiewanie hymnu UE i odsłuchanie hymnu Grecji
- Prezentacja zarysu historii i geografii Grecji
- Zaprezentowanie tańca Zorba
- Montaż słowno-muzyczny, prezentujący kulturę Grecji (starożytność, współczesność)
- Quiz wiedzy o Grecji
- Wystąpienie honorowego gościa- malarza i rzeźbiarza Jana Sznajdra "Wędrówki greckie"
- Wręczenie nagród zwycięzcom Quizu
- Degustacja potraw greckich
- Prezentacja dorobku SKE
- Uroczyste podsumowanie imprezy

Prezentacja I

Grecja zajmuje południową część Półwyspu Bałkańskiego oraz około 2000 wysp i wysepek położonych wokół jego wybrzeży. Od zachodu greckie brzegi obmywane są przez ciepłe wody Morza Jońskiego, od południa przez Morze Śródziemne, a od wschodu przez Morze Egejskie. Większą część kraju (80%) stanowią tereny górzyste, a najwyższym szczytem jest położony na północnym wschodzie Olimp (2917 m n.p.m) - mityczna góra greckich bogów. Na obszarze Grecji panuje klimat podzwrotnikowy śródziemnomorski. Zimy są łagodne i wilgotne, a lata gorące i suche. Powierzchnia Grecji wynosi131 957 km2. Stolicą Grecji są Ateny.
Główne miasta to: Saloniki, Patros, Jraklion, Korynt, Larisa.
Liczba ludności- ok.10,6 mln.
Największe wyspy greckie: Kreta, Eubeja, Lesbos, Rodos

Wykonanie tańca Zorba

Prezentacja II

a) Rys. historyczny:
Początki państwowości greckiej sięgają II tysiąclecia p.n.e. Jej najstarszymi ośrodkami były Tyryns i Mykeny. Od około 1200 r. p.n.e. zaczęła tworzyć się forma polis, czyli instytucji państwowej złożonej z miasta macierzystego i podległych mu kolonii. Grecka kolonizacja (VIII -VI w p.n.e.) objęła południową Italię, Trację, Azję Mniejszą i basen Morza Czarnego.

W VI w p.n.e. szczególne znaczenie uzyskały Ateny i Sparta. Na początku V w p.n.e. zwycięstwa Aten w wojnach grecko - perskich umocniły ich przewodnią pozycję. Dominacja Aten niepokoiła Spartę, doprowadzając do narastania konfliktu między tymi miastami. Ostatecznym rozstrzygnięciem była wojna peloponeska, w której Ateny poniosły klęskę i wiodącą role wśród greckich państw zaczęła odgrywać Sparta. Wewnętrzne spory osłabiły kraj, który wkrótce został włączony do państwa macedońskiego. Ostatni okres świetności Grecja przeżyła pod rządami Aleksandra III Wielkiego zwanego Macedońskim. Jego podboje umożliwiły rozprzestrzenienie się greckiej kultury na cały obszar Bliskiego i Środkowego Wschodu. W 146 r. p.n.e. kraj stał się prowincją rzymską, a po rozpadzie cesarstwa wszedł w skład Bizancjum. W XIV i XV w. został stopniowo opanowany przez Turcję. Odzyskanie niepodległości nastąpiło dopiero w 1830 r. i było poprzedzone trwającymi dziewięć lat powstaniem narodowym. O statusie nowej Grecji zdecydowała konferencja londyńska, na której ustalono granice i ustrój młodego państwa. Kraj stał się monarchią później monarchią konstytucyjną (1843 r) i wreszcie parlamentarną (1864 r.).

Na początku XX w. Grecja brała udział w wojnach bałkańskich, a także w I wojnie światowej. W 1924 r. zmieniono ustrój i proklamowano powstanie republiki. W trakcie II wojny światowej Grecja była pod okupacją niemiecko- włoską. Po wyzwoleniu w 1944 r. doszło do wojny domowej (1946-1949), w której zwyciężyła opcja antykomunistyczna. W latach 50-tych pomiędzy Grecja, Wielką Brytanią i Turcją prowadzony był spór o przynależność Cypru, zakończony niepodległością wyspy. Grecja jest członkiem NATO od 1952 r., EWG od 1962 r. (stowarzyszona), a od 1981 r. pełnoprawny członek, od 1993 r. Unii Europejskiej.

b) Rolnictwo i przemysł:
Jeszcze do niedawna podstawą greckiej gospodarki było rolnictwo i choć traci ono na znaczeniu na rzecz przemysłu i usług związanych z obsługą ruchu turystycznego, to jeszcze nadal odgrywa ważną rolę Aby uzyskać większe plony, nawadnia się ponad 1/3 powierzchni wszystkich pól uprawnych. Głównymi uprawami są winorośl, oliwki, drzewa cytrusowe, figowce, a także tytoń, bawełna, pszenica, jęczmień i kukurydza. Ważną gałęzią gospodarki już od starożytności było pasterstwo. Hoduje się przede wszystkim owce i kozy oraz bydło i trzodę chlewna.

W Grecji dominuje przemysł oparty na produktach miejscowego rolnictwa. Działają liczne winiarnie, tłocznie oliwy i inne zakłady przetwórcze. Rozwija się przemysł włókienniczy i tekstylny. Mniejsze znaczenie ma wydobywczy i ciężki.

c) Turystyka:
Dzięki łagodnemu klimatowi i bogactwu zabytków Grecja jest krajem niezwykle atrakcyjnym dla turystów. Rocznie przyjeżdża tu około 11 mln cudzoziemców, głównie z Niemiec, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Wpływy z turystyki sięgają 4 mld USD rocznie. Najczęściej odwiedzanymi rejonami kraju są: Ateny, Półwysep Chalcydycki i wyspy Morza Egejskiego, a wśród nich Rodos, Kos i Limnos oraz położona na Morzu Śródziemnym Kreta.

Piosenka z repertuaru Eleni - "Miłość jak wino"

Prezentacja III

a) ATENY: to jedno z najliczniej odwiedzanych miast świata. Nic w tym dziwnego, gdyż w mało którym miejscu znajduje się tak wiele dobrze zachowanych zabytków starożytności. Będąc w Atenach, można jednak również spędzić czas na pieszych lub rowerowych wycieczkach po malowniczej okolicy. Ateny leżą na niewielkiej równinie (około 100 m n.p.m). Jej powierzchnia gdzieniegdzie urozmaicona jest wapiennymi wzgórzami, do których należy m. in. Akropol (157 m n.p.m) Ateny pozostają pod wpływem łagodnego klimatu śródziemnomorskiego. Nad miastem jest zwykle bezchmurne niebo.

b) Świetność Aten w czasach Peryklesa;
W miejscu dzisiejszych Aten istniała osada już w czasie epoki brązu (3000-1125 r. p.n.e.). Na zboczach Akropolu, najsłynniejszego ateńskiego wzgórza, odkopano pozostałości fundamentów domów, umocnień, studni i grobów pochodzących z tego okresu. Akropol pełnił funkcje ośrodka władzy, a po zniesieniu monarchii stał się sanktuarium bóstwa opiekuńczego miasta, bogini Ateny. W VI w p.n.e. miasto zostało otoczone murami. Po zjednoczeniu całej Attyki stało się jej metropolią - ośrodkiem politycznym i kulturowym. Po wojnach grecko - perskich (V w. p.n.e.) odbudowa zniszczonego i splądrowanego miasta rozpoczął Temistokles. Renowację i odbudowę Aten kontynuowano za czasów Peryklesa (443- 429 r. p.n.e.). Wprowadzone wówczas rządy demokratyczne i rozwijający się handel doprowadziły do wzrostu potęgi i zamożności miasta. To sprzyjało rozwojowi sztuki, której najsłynniejszym przedstawicielem w tym okresie był Fidiasz. Spod jego dłuta wyszedł słynny posąg Ateny umieszczony wewnątrz Partenonu. Innym dziełem Fidiasza była 13-metrowa statua siedzącego na tronie Zeusa.

Piosenka z repertuaru Eleni - "Troszeczkę ziemi troszeczkę słońca"

Prezentacja IV

a) Co pozostało? Dziedzictwo starożytnej Grecji - Dorobek greckiej cywilizacji wzbudził zachwyt i podziw następnych pokoleń- aż do naszych czasów. Na przełomie I i II w n.e. grecki biograf Plutarch pisał: "W tak krótkim czasie stworzone zostały dzieła na tak długie lata". Pod względem artystycznym bowiem każde z nich otrzymało już wówczas rysy wiekowej dostojności, a równocześnie w każdym do dziś dnia tkwi jakaś niespożyta siła świeżości czegoś wiecznie nowego. Kwitnie w nich jakaś nieprzemijająca młodość i wszystkie zachowują nienaruszone przez czas swe piękno zewnętrzne, jak gdyby we wszystkie tchnięto powiew wieczystej wiosny, nigdy niestarzejącą się duszę" [Plutarch, Żywoty sławnych mężów, Perykles, I i II wiek n.e.]

b) Greckie słowa:
Do języka polskiego, tak jak do innych języków europejskich, przeniknęła znaczna liczba słów pochodzenia greckiego. Sam wyraz "historia" oznacza po grecku "dzieje". Wiele przejętych przez nas pojęć wiąże się z tymi dziedzinami życia, które powstały lub rozwinęły się w starożytnej Helladzie. Greckiego pochodzenia wyrazy: teatr, scena, tragedia, komedia, orkiestra czy chór. Muzyka, poezja, rym oraz rytm także narodziły się w ojczyźnie Homera. Stamtąd pochodzą: stadion, dysk, atleta, maraton. Słowo "polityka" wywodzi się polis. Niejeden przedmiot w szkole ma nazwę pochodzenia greckiego. Matematyka, technika, biologia, geografia, fizyka...Łatwo poznać je po końcówkach: słowa przejęte z greki kończą się często na: -yka, -ika, -logia, -zofia, -grafia, -kracja. Także nazwy niektórych nowych wynalazków zostały utworzone przez połączenie greckich wyrazów. Telefon to po grecku "daleki głos", a mikroskop - "małe patrzenie".

Piosenka z repertuaru Eleni - "Bawmy się"

Prezentacja V

W teatrze ateńskim
W starożytnych Atenach narodził się rodzaj literatury przeznaczony nie do czytania lub słuchania, ale do wystawiania na scenie. Istnieje on po dzień dzisiejszy, choć przez wieki uległ pewnym przemianom.

Przedstawienia odbywały się w czasie świąt ku czci Dionizosa Teatr - wspaniała budowla pod otwartym niebem-wznosił się na wzgórzu. Miejsca do siedzenia otaczały półkoliście scenę. Nawet w najdalszych i najwyżej położonych rzędach widzowie mogli wszystko widzieć i słyszeć, a to za sprawą wspaniałej akustyki. Początkowo na okrągłym placu u stóp wzgórza chór tańczył i śpiewał na cześć boga Dionizosa. Wokół zasiadali widzowie. Z czasem w teatrze zaczęto wystawiać sztuki. Autorzy przedstawiali w nich tematy poważne bądź wesołe. Sztuki, które opowiadały o życiu bogów, królów i bohaterów, Grecy nazywali tragediami. W innych sztukach stroili sobie żarty z ludzi sprawujących władzę i z nierozsądnych postępków zwykłych ludzi. Wesołe sztuki Grecy nazywali komediami.

W przedstawieniach brali udział wyłącznie mężczyźni. Aktorów było trzech, ale mogli wcielać się w różne postacie. Nosili na twarzy maski, odpowiednie do gatunku sztuki i granej postaci, ubrani byli w piękne, uroczyste stroje. Grali również role kobiece, gdyż kobietom nie wolni było brać udziału w spektaklu. Przedstawienia zaczynały się o świcie. Ateńczyk, który w czasie Wielkich Dionizjów śledził przez cały czas przedstawienia- trzy dni- oglądał 15-17 sztuk. Wybierano też komisję mającą zdecydować komu przyznać nagrodę.

Teatr cieszył się ogromnym powodzeniem. Obecność na przedstawieniach odczuwano jako rozrywkę, ale także obowiązek o religijnym charakterze. Na wzór Aten widowiska teatralne, a w ślad za tym budynki teatralne, rozpowszechniły się w całej Grecji. Sztuki napisane przed wiekami są w stanie interesować, wzruszać, uczyć także współczesnego widza, bowiem teatr grecki miał spełniać trzy role: bawić, uczyć, wychowywać.

Piosenka z repertuaru Eleni - "Po słonecznej stronie życia"

Prezentacja VI

Na stadionie w Olimpii
Co 4 lata od 776 r. p.n.e. Olimpia przeżywała swoje wielkie dni. Tutaj odbywały się największe i najważniejsze igrzyska sportowe ku czci boga Zeusa. Na ich okres Grecy zaprzestawali prowadzenia wojen, około 2 tygodnie przed i około 2 tygodnie po igrzyskach. Wówczas każdy wolny Grek mógł bezpiecznie dotrzeć do Olimpii. Igrzyska trwały 5 dni; pierwszego dnia odbywała się uroczysta procesja ku czci Zeusa. Zawodnicy składali przysięgę zobowiązując się do lojalnej i wolnej od wszelkich podstępów walki. Ci, którzy nie przestrzegali regulaminu narażali się nie tylko na gniew boga, ale też za karę musieli wystawić brązowy posąg na którego podstawie ryto ich nazwisko i opisywano wykroczenie. Posągi stały obok świątyni Zeusa i oglądali je wszyscy przybyli. Drugiego dnia startowali chłopcy. Trzeciego i czwartego odbywały się zawody młodzieńców. Na ich program składał się pięciobój: bieg krótki (200 metrów), skok w dal, rzut dyskiem, rzut oszczepem, zapasy.

Piątego dnia dopiero nagradzano zwycięzców. Otrzymywali oni wieniec z gałązek drzewa oliwnego. Zwycięzcy stawali się ludźmi sławnymi w całej Grecji, a ich zwycięstwo było także zwycięstwem miasta, z którego pochodzili. Współobywatele stawiali im posągi, śpiewano o nich, układano wiersze. Ateny np. obdarowywały zwycięzcę poważną sumą pieniężną, a niekiedy nawet dożywotnią rentą.

Igrzyska sportowe odgrywały w dziejach greckich bardzo ważną rolę - one to obok wspólnego języka, wierzeń religijnych były jednym z poważniejszych czynników utrzymujących wśród Hellenów poczucie łączności i przynależności do jednego narodu. Uważali też, że człowiek, by być szczęśliwym, musi mieć harmonijnie rozwinięte ciało, stąd tak wiele wagi poświęcali sportom.

Piosenka z repertuaru Eleni

Prezentacja VII

"Miłość mądrości" - filozofia
Przez długie wieki Grecy wierzyli, że świat powstał z chaosu, że pioruny to oznaka gniewu Zeusa oraz że wiosna następuje wtedy, gdy Persefona opuszcza królestwo Hadesa.
Około VI wieku p n. e niektórym mieszkańcom Grecji takie wyjaśnienia zjawisk przyrody przestały wystarczać. Pytali oni: Dlaczego raz jest dzień a innym razem noc? Z czego zbudowany jest świat? Dlaczego, podrzucony kamień w górę zawsze spada na ziemię? Ludzi stawiających takie pytania i szukających na nie odpowiedzi nazywano filozofami, to znaczy " miłośnikami mądrości". Ten nowy sposób myślenia Grecy nazwali filozofią. Jego powstanie jest jednym z najważniejszych faktów w dziejach cywilizacji europejskiej. Historycy badający historię kultury greckiej nazwali narodziny filozofii "cudem greckim".

Dlaczego ten cud wydarzył się właśnie w Grecji? Zasługa to specyficznego ustroju politycznego. Udział w życiu publicznym umożliwiał Grekom poznanie mechanizmów życia społecznego, przyzwyczajał do dyskutowania, do rozpatrywania spraw z różnych stron. Sprawił, że Grecy nabrali zaufania do władz rozumu jako narzędzia, za pomocą którego można poznać nie tylko budowę społeczności obywatelskich, ale i świat fizyczny, więcej- także naturę bogów.

W drugiej połowie V w p.n.e. do najwybitniejszych filozofów należał Ateńczyk o imieniu SOKRATES. Jego pragnieniem było znalezienie prawdy o człowieku. W przeciwieństwie do innych nie uważał siebie za mędrca. Mawiał: "Wiem, że nic nie wiem". Poglądy Sokratesa, który nie pozostawił po sobie pism, znamy z dzieł wielkiego ucznia, Platona. Sam Platon, założyciel pierwszej w świecie szkoły filozofów tzw. Akademii, stworzył niezwykły system filozoficzny.

Uczniem Platona był Arystoteles, który założył własną szkołę w Likejonie (stąd dzisiejsza nazwa "liceum"). Jego filozofia opierała się na doświadczeniu. To on stworzył podstawy do rozwoju logiki, botaniki, zoologii, psychologii.

Prezentacja VIII

Specjały kuchni greckiej
To co się jada obecnie w Grecji jest mieszanką tradycji krajów bałkańskich oraz wpływów tureckich. Potrawy podawane w Grecji mają wyrazisty charakter. Istotną rolę odgrywają oliwki. To tutaj w Grecji są najbardziej dorodne, tu jest najwięcej odmian oliwek, tu kult ich największy. Drzewka oliwne uznaje się niemal za święte. Rosną one na skalistej glebie, pod rozpalonym niebem, rosną długo, od kilku do kilkunastu lat, nim zaczną owocować, ale potem żyją znacznie dłużej niż człowiek, bo i setki lat!

Oliwa z oliwek jest fundamentem kuchni greckiej. W starożytności również obficie stosowana była w kosmetyce: nacierano w niej ciało i włosy po kąpieli. Spożywano oliwę surową, tłoczoną na zimno w wielkich prasach. Jedzono też oliwki w całości. Do dziś Grecja jest jednym z największych na świecie producentów oliwek. Grecy dali światu kolejną roślinę o boskich zaletach a mianowicie winorośl. Sok wyciśnięty z winogron- jak opowiadał Grek Zorba "wlewamy do beczek gdzie fermentuje, otwieramy na świętego Nikodema i wino gotowe". Wynalazca wina Dionizos, syn Zeusa i Semele został za ten wynalazek zaliczony w poczet bogów a gałązka oliwna stała się symbolem pokoju.

Kuchnia grecka zachwyca bogactwem warzyw i sposobem ich sporządzania. Stosuje się w niej specyficzny sposób obróbki warzyw, polegający na odwadnianiu. Ta obróbka i oczywiście przyprawy: aromatyczne greckie zioła, zwłaszcza oregano, stanowią o charakterystycznej delikatności smaku potraw greckiej kuchni. Najpowszechniejszym warzywem w kuchni greckiej jest fasola w dziesiątkach odmian bób, groch i soczewica Ogromnie ważną rolę odgrywają pomidory, których co roku zbiera się półtora miliona ton. Rolnictwo greckie w ubiegłym ćwierćwieczu bardzo się rozwinęło dzięki przystąpieniu do Unii Europejskiej. Przysłowiowe biedne wsie, gdzie kilka drzew oliwnych i stadko kóz były jedynym bogactwem rodziny przekształciły się w nowoczesne przedsiębiorstwa produkujące na rynek wewnętrzny.

Dziś w kuchni greckiej jada się znacznie więcej mięsa - króluje jagnięcina i baranina. Niemal zawsze mięso je się z warzywami, makaronem i ryżem. Coraz więcej spożywa się nabiału, głównie w postaci doskonałego jogurtu i sera. Biały, owczy ser feta- pikantny i łagodny zarazem posypany ziołami i polany oliwą to charakterystyczny przysmak grecki.
Kwintesencją kuchni greckiej wydają się niepowtarzalne w swoich kompozycjach musaka, ryba po grecku w pomidorowo- cebulowym sosie, bakłażany faszerowane, papryka faszerowana, pasticio.

Dekorację stanowiły ruiny świątyni na Akropolu - Partenonu. Wzdłuż korytarza ustawione były stoiska prezentujące:
 • Grecję w oczach dzieci
 • Teatr grecki
 • Sport w Grecji
 • Smakołyki kuchni greckiej
 • "Miłość mądrości" - filozofia

  Wszyscy występujący ubrani byli w białe szaty - chiton z narzutką oraz peplos.

  Najbardziej obleganym stoiskiem było: "Smakołyki kuchni greckiej", gdzie można było spróbować m.in.: musakę, tsadsyki, paprykę faszerowaną, pomidory faszerowane, sałatkę grecką, rybę po grecku, małże w sosie pomidorowym, pomidory w sosie dinos, oliwki zielone, czarne, sos bakłażanowy a także owoce: pomarańcze, winogrona, koryntki.

  Opracowanie:
  mgr Hanka Grabowska
  mgr Gabriela Ruda

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 9801


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 2.88  Ilość głosów: 8

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.