Katalog

Marzena Drozda
Informatyka, Sprawdziany i testy

MS WORD dla uczniów Gimnazjum - testy sprawdzające wiadomości

- n +

Testy sprawdzające z MS - Word dla uczniow gimnazjum

GRUPA I

Nazwisko i imię
. . . ........................kl.............

1.Jaka jest funkcja przycisku "biała kartka ?
a) tworzenie nowego dokumentu
b) dodawanie nowej kartki do dokumentu
c) otwieranie dokumentu
d) czyszczenie strony w dokumencie

2. Jak tworzy się sztywną spację ?
a) ALT + SHIFT + spacja
b) CTRL + SHIFT + spacja
c) spacja + CTRL + SHIFT
d) ALT + CTRL + spacja

3.Co to jest akapit ?
a) wcięcie w pierwszym wierszu tekstu
b) ciąg znaków z przynajmniej dwoma wierszami
c) blok tekstu rozpoczynający się od nowej linii i zakończony znakiem sterującym końca akapitu - Enter ciąg liter rozdzielonych spacjami
d) ciąg liter rozdzielonych spacjami

4. Przejście o jeden wyraz w lewo odbywa się za pomocą:
a) strzałki (kursora) w lewo
b) CTRL + strzałka (kursora) w lewo
c) ALT + strzałka (kursora) w lewo
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

5. Klawisz ENTER używany jest:
a) na końcu każdego wiersza
b) do zwiększania odstępów między wierszami
c) do tworzenia wcięć akapitowych
d) na końcu akapitów

6. Backspace to klawisz używany do:
a) kasowania liter za kursorem
b) przesuwania kursora w lewo
c) kasowania znaków przed kursorem
d) kasowania znaków za kursorem

7. Jak uzyskać literę "ź" ?
a) za pomocą klawiszy prawy ALT + Z
b) za pomocą klawiszy prawy CTRL + Z
c) za pomocą klawiszy prawy ALT + V
d) za pomocą klawiszy prawy ALT + X

8. Do czego służy zaznaczanie tekstu w blok ?
a) do formatowania czcionek
b) do formatowania akapitu
c) do kopiowania tekstu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

9. Jak można zmienić małe litery na wielkie (drukowane)?
a) trzeba napisać tekst ponownie z wciśniętym klawiszem SHIFT
b) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
c) trzeba zaznaczyć tekst i zaznaczyć odpowiednie polecenie w menu format-akapit
d) trzeba zaznaczyć tekst w blok i nacisnąć klawisz CapsLock

10. Jak można dodać nową stronę do dokumentu?
a) trzeba wcisnąć przycisk "biała kartka"
b) trzeba wejść do menu Wstaw i wybrać odpowiednie polecenie
c) Word sam dodaje nowe strony
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

11. Jak działa przycisk dyskietka w nowym dokumencie?
a) jako "zapisz zmiany"
b) jako "zapisz bez nazwy"
c) zapisuje dokument na dyskietce
d) jako "zapisz z nazwą"

12. Jak można zaznaczyć cały dokument w blok?
a) trzeba wcisnąć CTRL + ALT
b) trzeba wcisnąć CTRL + A
c) trzeba zaznaczać każdy wiersz oddzielnie
d) trzeba wcisnąć ALT + A

13. Jak można wstawić tabelę do dokumentu?
a) w menu Wstaw trzeba wybrać Tabela
b) w menu Format trzeba wybrać Wstaw tabelę
c) w menu Tabela wybrać Wstaw tabelę
d) w menu Edycja wybrać Wstaw tabelę

14. Jak najszybciej można cofnąć ostatnio wykonaną akcję?
a) nie ma takiej możliwości
b) trzeba nacisnąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi
c) wszystkie odpowiedzi są błędne
d) trzeba wybrać odpowiednie polecenie w menu Format

15. Co oznacza ukazująca się pod wyrazem czerwona falista linia?
a) czerwone podkreślenie faliste
b) najczęściej błąd ortograficzny
c) błąd w programie

16. Czy po nawiasie otwierającym " ( " stawia się spację ?
a) Nie
b) Tak

17. Jak uzyskać polskie litery ?
a) trzeba nacisnąć prawy ALT i wybraną literę
b) trzeba nacisnąć prawy Shift i wybraną literę
c) trzeba nacisnąć prawy CTRL i wybraną literę
d) trzeba nacisnąć Alt + Shift + litera

18. W jaki sposób można ponumerować strony dokumentu? (6)
a) trzeba zaznaczyć cały dokument i zaznaczyć odpowiednią opcję w menu Format
b) trzeba zaznaczyć dokument i użyć odpowiedniego przycisku na pasku narzędzi
c) trzeba wybrać odpowiednie polecenie w menu Wstaw
d) trzeba wybrać odpowiednie polecenie w menu Edycja

19. Formatowanie tekstu to:
a) ustalenie stylu, rozmiaru i rodzaju czcionki
b) ustawienie wcięć w tekście oraz odstępy między wierszami
c) wyrównanie tekstu między marginesami
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

20. Co oznacza katalog (lub folder)?
a) ograniczoną część ekranu komputera
b) trzy znaki na końcu nazwy pliku
c) miejsce na przechowywanie plików na dysku
d) różne powierzchnie dysku

Grupa II
Nazwisko i imię
.......................... kl.............

1. Klawisz ENTER używany jest:
a) na końcu każdego wiersza
b) do zwiększania odstępów między wierszami
c) do tworzenia wcięć akapitowych
d) na końcu akapitów

2. Do czego służy zaznaczanie tekstu w blok?
a) do formatowania czcionek
b) do formatowania akapitu
c) do kopiowania tekstu
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne

3. Backspace to klawisz używany do:
a) kasowania liter za kursorem
b) przesuwania kursora w lewo
c) kasowania znaków przed kursorem
d) kasowania znaków za kursorem

4. Jak można zmienić małe litery na wielkie (drukowane)?
a) trzeba napisać tekst ponownie z wciśniętym klawiszem SHIFT
b) żadna z odpowiedzi nie jest poprawna
c) trzeba zaznaczyć tekst i zaznaczyć odpowiednie polecenie w menu format-akapit
d) trzeba zaznaczyć tekst w blok i nacisnąć klawisz CapsLock

5. Jak można wstawić tabelę do dokumentu?
a) w menu Wstaw trzeba wybrać Tabela
b) w menu Format trzeba wybrać Wstaw tabelę
c) w menu Tabela wybrać Wstaw tabelę
d) w menu Edycja wybrać Wstaw tabelę

6. Jak uzyskać polskie litery?
a) trzeba nacisnąć prawy ALT i wybraną literę
c) trzeba nacisnąć prawy Shift i wybraną literę
d) trzeba nacisnąć prawy CTRL i wybraną literę
e) trzeba nacisnąć Alt + Shift + litera

7. W jaki sposób można ponumerować strony dokumentu? (6)
a) trzeba zaznaczyć cały dokument i zaznaczyć odpowiednią opcję w menu Format
b) trzeba zaznaczyć dokument i użyć odpowiedniego przycisku na pasku narzędzi
c) trzeba wybrać odpowiednie polecenie w menu Wstaw
d) trzeba wybrać odpowiednie polecenie w menu Edycja

8. Jak uzyskać literę "ź"?
a) za pomocą klawiszy prawy ALT + Z
b) za pomocą klawiszy prawy CTRL + Z
c) za pomocą klawiszy prawy ALT + V
d) za pomocą klawiszy prawy ALT + X

9. Przejście o jeden wyraz w lewo odbywa się za pomocą:
a) strzałki (kursora) w lewo
b) CTRL + strzałka (kursora) w lewo
c) ALT + strzałka (kursora) w lewo
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

10.Jaka jest funkcja przycisku "biała kartka"?
a) tworzenie nowego dokumentu
b) dodawanie nowej kartki do dokumentu
c) otwieranie dokumentu
d) czyszczenie strony w dokumencie

11. Jak najszybciej można cofnąć ostatnio wykonaną akcję?
a) nie ma takiej możliwości
b) trzeba nacisnąć odpowiedni przycisk na pasku narzędzi
c) wszystkie odpowiedzi są błędne
d) trzeba wybrać odpowiednie polecenie w menu Format

12. Jak można zaznaczyć cały dokument w blok?
a) trzeba wcisnąć CTRL + ALT
b) trzeba wcisnąć CTRL + A
c) trzeba zaznaczać każdy wiersz oddzielnie
d) trzeba wcisnąć ALT + A

13. Formatowanie tekstu to:
a) ustalenie stylu, rozmiaru i rodzaju czcionki
b) ustawienie wcięć w tekście oraz odstępy między wierszami
c) wyrównanie tekstu między marginesami
d) wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

14. Jak tworzy się sztywną spację?
a) ALT + SHIFT + spacja
b) CTRL + SHIFT + spacja
c) spacja + CTRL + SHIFT
d) ALT + CTRL + spacja

15. Jak można dodać nową stronę do dokumentu?
a) trzeba wcisnąć przycisk "biała kartka"
b) trzeba wejść do menu Wstaw i wybrać odpowiednie polecenie
c) Word sam dodaje nowe strony
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa

16. Co oznacza ukazująca się pod wyrazem czerwona falista linia?
a) czerwone podkreślenie faliste
b) najczęściej błąd ortograficzny
c) błąd w programie

17.Co to jest akapit?
a) wcięcie w pierwszym wierszu tekstu
b) ciąg znaków z przynajmniej dwoma wierszami
c) blok tekstu rozpoczynający się od nowej linii i zakończony znakiem sterującym końca akapitu-Enterciąg liter rozdzielonych spacjami
d) ciąg liter rozdzielonych spacjami

18. Czy po nawiasie otwierającym " ( " stawia się spację?
a) Nie
b) Tak

19. Jak działa przycisk dyskietka w nowym dokumencie?
a) jako "zapisz zmiany"
b) jako "zapisz bez nazwy"
c) zapisuje dokument na dyskietce
d) jako "zapisz z nazwą"

20. Co oznacza katalog (lub folder)?
a) ograniczoną część ekranu komputera
b) trzy znaki na końcu nazwy pliku
c) miejsce na przechowywanie plików na dysku
d) różne powierzchnie dysku

Opracowanie:
Marzena Drozda

Wyświetleń: 14025


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.