AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Małgorzata Smolak
Geografia, Scenariusze

Ewaluacja lekcji geografii w liceum ogólnokształcącym na temat: Czynniki kształtujące klimat Polski

- n +

Ewaluacja lekcji geografii w liceum ogólnokształcącym na temat: Czynniki kształtujące klimat Polski

Na nauczycielu spoczywa szczególna odpowiedzialność za badanie i ocenianie własnej pracy oraz pracy ucznia. Wyniki kontroli i oceny uczniów, świadczące o ich wiedzy i umiejętnościach dostarczają nauczycielowi wielu cennych informacji. Szczególnie informacje o prawidłowości procesu nauczania, skuteczności stosowanych przez niego metod działania, trafności doboru pomocy dydaktycznych oraz informacje o charakterze występujących trudności. Służą one zatem weryfikacji i doskonaleniu własnej pracy pedagogicznej. 10-tego października 2002 r. przeprowadziłam lekcję otwartą w klasie III c na temat,,Czynniki kształtujące klimat Polski". Lekcja została przeprowadzona w obecności dyrektora mojej placówki oraz pięciu nauczycieli.

Klasa III c została wybrana nieprzypadkowo. Jest to klasa o bardzo zróżnicowanych możliwościach eukacyjnych uczniów (duża grupa uczniów z dysfunkcjami). Chciałam w ten sposób sprawdzić, czy stosowane przeze mnie metody działaniaa sprawdzają się w przypadku wszystkich uczniów, a nie tylko wybranych.

1. Scenariusz lekcji

Temat lekcji: Czynniki kształtujące klimat Polski

Cele lekcji
 • uczeń zna czynniki klimatotwórcze
 • rozumie wpływ poszczególnych czynników klimatycznych na cechy klimatu Polski
 • potrafi podać przykłady wpływu czynników klimatycznych na poszcze-gólne składniki klimatu
 • charakteryzuje cechy pogody towarzyszące napływającym masom powietrza
 • poznaje cechy klimatu Polski

  Metody pracy
 • operatywna: dyskusja dydaktyczna, analiza map i wykresów zamieszczo-nych w Atlasie Polski
 • ,,Burza mózgów"

  Formy pracy
 • praca zbiorowa
 • praca zespołowa

  Środki dydaktyczne
 • podręcznik, Atlas Polski, ścienna mapa fizyczna Europy

  Czas: 45 min.

  Przebieg lekcji
  1. Przedstawienie tematu zajęć.
  2. Przypomnienie wiadomości z pierwszej klasy na temat klimatu, pogody, czynników klimatotwórczych.
  3. Dyskusja dydaktyczna na temat wpływu poszczególnych czynników klimatycznych na procesy klimatotwórcze Polski.
  4. Nauczyciel formułuje temat do dyskusji: Jaka pogoda będzie przy napły-wających różnych masach powietrza w poszczególnych porach roku.
  5. Podane przez uczniów argumenty zapisuje na tablicy czuwając nad ich merytoryczną poprawnością.
  6. Praca w grupach z Atlasem Polski. Każda grupa analizuje poszczególne elementy klimatu Polski podając ich przebieg i osiągane wartości.
  7. Prezentacja efektów pracy grupy.
  8. Podsumowanie zajęć.

  2. Wypowiedzi uczniów w badaniach kwestionariuszowych

  Po zakończeniu lekcji została przeprowadzona wśród uczniów (grupa 30 osób) anonimowa ankieta. Celem przedsięwzięcia było zbadanie efektyw-ności metod stosowanych na zajęciach z młodzieżą oraz weryfikacja narzędzi. Równie ważną dla mnie informacją było to, czy w odczuciu uczniów są oni sprawiedliwie i obiektywnie oceniani. Chciałam sprawdzić, czy przy natłoku materiału i wobec małej liczby godzin dydaktycznych potrafię zainteresować uczniów przedmiotem.

  Badanie kwestionariuszowe uczniów kl. III

  Lekcje geografii - Ankieta anonimowa
  Nauczyciel - Małgorzata Smolak

  Zakreśl kółkiem odpowiedzi

  1. Czy lubisz lekcje geografii?

  Tak
  Nie

  2. Podaj przyczynę, z powodu której nie lubisz lekcji geografii

 • są nudne
 • niczego z nich nie wynoszę
 • nie lubię geografii
 • z innych przyczyn (podaj z jakich)... ......

  3. Czy nauczyciel obiektywnie ocenia twoje umiejętności i wiedzę z geografii

  Tak
  Nie

  4. Czy nauczyciel geografii daje ci szansę Swobodnego wypowiadania swoich opini?

  Tak
  Nie

  5. Jeżeli nie, określ powody, dla których nie wyrażasz swoich opinii

 • Nauczyciel narzuca swoje zdanie
 • Zmusza do uznania opini autorytetów
 • Odrzuca dyskusję jako formę lekcji
 • Unikam publicznych wystąpień
 • Boję się reakcji klasy
 • Z innych przyczyn (jakich?)............

  6. Jakie umiejętności wynosisz z lekcji geografii?

 • kształtuję własny światopogląd
 • uczę się rozumieć świat i ludzi
 • uczę się prowadzenia dyskusji
 • uczę się oceniać świat i ludzi
 • gromadzę wiedzę pomagającą rozwiązywać problemy
 • nic nie wynoszę z lekcji
 • inne

  Analiza ankiety

  Na pierwsze pytanie wszyscy uczniowie odpowiedzieli twierdząco, dwie osoby dopisały, że mają trudności ze zrozumieniem materiału ze względu na zbyt duże tempo pracy na lekcji, trzy osoby stwierdziły, że nie nadążają z zapisaniem notatek na lekcji. Trzecie pytanie ocenia, czy uczniowie są sprawiedliwie oceniani. Dwie osoby na 30 podały, że nie. Na kolejne pytanie jedna osoba twierdzi, że nie daję jej szansy swobodnego wypowiadania się.

  Na pytanie dlaczego uczniowie nie biorą aktywnego udziału w lekcji odpowiedziało kilku podając następujące przyczyny: boję się reakcji klasy, unikam publicznych wystąpień. Ostatnie pytanie dotyczyło umiejętności jakie uczniowie wynoszą z lekcji. Nikt z uczniów nie zaznaczył, że nic nie wynosi z lekcji. Dominowały odpowiedzi: kształtuję własny światopogląd, uczę się rozumieć świat i ludzi, uczę się prowadzenia dyskusji, gromadzę wiedzę pomagającą rozwiązywać problemy.

  Dopisane inne to: uczę się interpretować mapy i analizować dane statystyczne. Wyniki ankiety dowodzą, że dla zdecydowanej większości uczniów stosowane przeze mnie metody działania są akceptowane. Dla uzyskania pełnego sukcesu dydaktycznego należałoby jednak zwrócić większą uwagę na problemy zgłaszane przez uczniów. Zastosować działania korekcyjne i przeprowadzić kolejną ankietę.

  3. Wypowiedzi nauczycieli hospitujących lekcję

  Po przeprowadzeniu lekcji otwartej hospitujący ją nauczyciele zostali popro-szeni o wypełnienie anonimowej ankiety.

  Karta ewaluacyjna - lekcja geografii

  Temat: Czynniki kształtujące klimat Polski
  Nauczyciel - mgr Małgorzata Smolak
  Zaznacz odpowiedzi znakiem "X"

  Pytanie TAK NIE
  1 Czy na lekcji panowała twórcza atmosfera?
  2 Czy wykorzystywano pomoce naukowe?
  3 Czy uczniowie mieli szansę swobodnego wypowiadania swoich opinii?
  4 Czy nauczyciel mobilizował uczniów do aktywnego uczestnictwa w lekcji?
  5
  Czy lekcja była ciekawa?


  Analiza ankiety

  Na wszystkie pytania umieszczone w ankiecie uczestnicy odpowiedzieli twierdząco. Oceniając odpowiedzi uczniów i nauczycieli można mieć nadzieję, że przyjęte aktywizujące metody stosowane na zajęciach z mło-dzieżą sprzyjają procesowi uczenia się.

  Opracowanie:
  Mgr Małgorzata Smolak
  X LO Gdynia

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10676


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Średnia ocena: 1  Ilość głosów: 1

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.