AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Beata Wojnar
Ekologia, Sprawdziany i testy

Ekotest - test wiedzy ekologicznej dla klas I- III

- n +

Ekotest dla klas I-III

Cele edukacji ekologicznej dla klas I-III obejmują:
- poznanie najbliższych środowisk życia,
- zrozumienie zależności między organizmami, a środowiskiem ekologicznym,
- poznanie wpływu życia i działalności człowieka na środowisko,
- poznanie motywów i form ochrony środowiska,
- poznanie podstawowych nazw i pojęć dotyczących ochrony środowiska,
- umiejętności wykonywania podstawowych czynności w zakresie czystości otoczenia, hodowli roślin i zwierząt zgodnych z ochroną środowiska,
- rozpoznawanie przejawów degradacji, zanieczyszczenia środowiska,
- kształtowanie wrażliwości na piękno środowiska,
- kształtowanie odpowiedzialności za ochronę i zmiany środowiska,
- właściwe zachowanie się w różnych środowiskach.

Realizując w toku nauki szkolnej powyższe cele nauczania po ukończeniu kolejnej klasy posiadają wiedzę odpowiadającą zakresowi treści dla każdego poziomu.

Zdobyte przez uczniów wiadomości i umiejętności posłużyły do opracowania EKOTESTU dla klas I-III. Można wykorzystać go w całości lub tylko niektóre z pytań w zależności od wiedzy uczniów i opanowanej przez nich umiejętności czytania a zwłaszcza w klasie pierwszej. Opracowany EKOTEST może być wykorzystany do przeprowadzenia konkursu ekologicznego w klasach nauczania zintegrowanego.


EKOTEST DLA KLASY I

1. W której glebie rośliny mają najlepsze warunki rozwoju?
a) piasek
b) glina
c) gleba próchnicza

2. Dlaczego rośliny rosnące w glebie nie zawsze mają taki sam wygląd?
a) te, które mają więcej wilgoci są lepiej rozwinięte
b) te, które mają więcej soli mineralnych wyglądają okazale
c) te, które rosną na piasku są żółte

3. Jak rośliny pobierają wodę?
a) piją je kielichem kwiatów
b) pobierają wodę korzeniami
c) przez liście, gdy spadnie deszcz

4. Kiedy owady najczęściej odwiedzają kwiaty?
a) w pogodę słoneczną i bezwietrzną
b) gdy wieje silny wiatr, który unosi je z kwiatka na kwiatek
c) podczas deszczu

5. Które z nasion łatwo unoszone są przez wiatr?
a) suche i lekkie
b) wilgotne
c) duże i ciężkie

6. Jak zachowuje się większość roślin wobec światła?
a) zwracają ku słońcu swoje liście
b) kulą się przed słońcem
c) pokazują korzenie

7. Jakie drzewa występują w parku?
a) jabłonie, grusze, śliwy
b) kasztanowce, brzozy, wierzby
c) sosny, świerki, jodły

8. Leszczyna jest?
a) krzewem
b) drzewem
c) rośliną zielną

9. Jak opiekować się wiewiórką?
a) zabrać ją z parku do domu
b) wysypać dla niej orzechy i nasiona
c) zbudować jej gniazdo z dziupli

10. Jak zaopiekować się jeżem?
a) należy zostawić go w spokoju, jest pod ochroną
b) nakarmić mlekiem
c) hodować go w akwarium

11. Jak ekologicznie zwalczać mszyce?
a) wystraszyć je klaksonem
b) zastosować dym i wywar z tytoniu
c) opryskać środkiem owadobójczym

12. Jak należy ścierać tablicę szkolną, aby powietrze w klasie było pozbawione pyłu kredowego?
a) ręką
b) suchą gąbką
c) mokrą gąbką

13. Dlaczego wysypisko śmieci jest niebezpieczne dla osiedla?
a) brzydko pachnie
b) śmieci ulegają rozpadowi i w ten sposób przenikają do wody, którą spożywamy
c) bo przyciąga ptaki

14. Jak należy segregować odpady?
a) nie trzeba ich segregować
b) metale, szkło, papier, tworzywa sztuczne wkładać do osobnych pojemników
c) wyrzucać je w foliowych workach, aby nie mieszały się

15. Jak można spożytkować niektóre odpady?
a) można wykonać z nich prace plastyczne
b) nie można wykorzystać
c) zbierać i trzymać w domu

16. Kto powinien dbać o ochronę środowiska?
a) dorośli
b) specjalnie do tego wytypowani ochroniarze
c) każdy od najmłodszego do najstarszego

17. Jak nazywa się gęsta mgła zanieczyszczona spalinami?
a) zadymka
b) smog
c) smok

18. Które dźwięki są szkodliwe dla człowieka?
a) śpiew ptaków
b) warkot samolotu
c) spokojna muzyka

19. Które kwiaty możesz zerwać do wazonu?
a) krokusy
b) tulipany
c) konwalie

20. Które z wymienionych produktów są szkodliwe dla pszczół?
a) środki owadobójcze
b) mleko w proszku
c) cukierEKOTEST DLA KLASY II

1. Przez którą glebę woda przesiąka najszybciej?
a) piaszczystą
b) próchniczą
c) gliniastą

2. Które ze zwierząt spulchnia glebę?
a) gąsienice
b) dżdżownice
c) pająki

3. Jak powstają kwaśne deszcze?
a) krople deszczu łączą się z kwasem siarkowym
b) krople deszczu łączą się z kurzem
c) krople deszczu łączą się z pyłem kwiatowym

4. Jaki wpływ na rośliny mają kwaśne deszcze?
a) rośliny po nich rosną lepiej, są wyższe
b) rośliny obumierają i żółkną
c) zaraz po takim deszczu zakwitają

5. Które z roślin zakwitają przed ukazaniem się liści?
a) leszczyna, forsycja
b) bez, kasztanowiec
c) truskawka, porzeczka

6. Które z drzew rosną w sadzie?
a) kasztanowiec, lipa, wierzba
b) jabłoń, grusza, czereśnia
c) sosna, jodła, świerk

7. Jak chronić owoce przed ich owadzimi szkodnikami?
a) zbierać spady, chronić ptaki w sadzie, spryskiwać drzewa
b) nie jeść owoców
c) jak najczęściej spryskiwać drzewa środkami owadobójczymi

8. Jak zachowują się ptaki na wiosnę?
a) lubią długo spać, zaczynają śpiewać w południe
b) nie mają kiedy śpiewać, bo budują gniazda
c) od wczesnego ranka słychać ich śpiew

9. Po czym poznajemy, że ptaki zaczynają budować gniazda ?
a) latają bardzo szybko
b) noszą w dziobach słomki, pióra, błoto
c) latają nisko nad ziemia

10. Które z wymienionych przedmiotów nadają się do wtórnego przerobu?
a) obierki warzyw
b) wyroby z tworzywa sztucznego
c) puszki aluminiowe

11. Jak zmniejszyć ilość śmieci?
a) kupować tylko potrzebne rzeczy i segregować odpadki
b) zaraz wyrzucać je do śmietnika
c) nie da się zmniejszyć

12. Dlaczego śmieci są niebezpieczne dla życia ptaków?
a) nie rozkładają się w przewodzie pokarmowym i powodują śmierć
głodową
b) mają nieprzyjemny wygląd i zapach
c) ponieważ mogą spotkać na śmietniku kota

13. Kiedy zakręcisz kran po umyciu rąk?
a) po wytarciu ich ręcznikiem
b) po zakończeniu mycia
c) kiedy o tym sobie przypomnę

14. Co to jest ekologia?
a) nauka, która uczy poprawnie pisać wyrazy
b) nauka , która uczy jak ekonomicznie wydawać pieniądze
c) nauka, która uczy jak dbać o środowisko i jak postępować, by przyroda była piękna i zdrowa

15. Co robić, aby oddychać świeżym powietrzem?
a) wyjechać na wieś
b) sadzić drzewa, lasy, siać trawę
c) iść do baru tlenowego

16. Kiedy obchodzimy ŚWIATOWY DZIEŃ ZIEMI
a) 1 kwietnia
b) 22 kwietnia
c) 26 maja

17. Trując owady, które są szkodnikami:
a) robimy dobrze, bo nie zjadają roślin
b) niszczymy pokarm ptakom
c) chronimy się przed ukąszeniem

18. Kiedy wypalanie traw na łące jest potrzebne?
a) gdy jest dużo chwastów
b) nigdy nie jest potrzebne bo niszczymy zwierzęta tam żyjące?
c) gdy trawa jest zbyt wysoka

19. Który z wymienionych zawodów ma na celu chronić przyrodę?
a) leśnik
b) ochroniarz
c) policjant

20. Dlaczego należy chronić mrówki?
a) ponieważ budują kopce w lesie
b) nie należy ich chronić, bo kąsają
c) ponieważ oczyszczają las z martwych roślin i zwierzątEKOTEST DLA KLASY III

1. Jaki wpływ na zdrowie człowieka mają dymy przemysłowe miasta?
a) powodują, że czujemy brzydki zapach
b) powodują choroby układu oddechowego
c) powodują niechęć do spacerów

2. Które rośliny zatrzymują najwięcej zanieczyszczeń z powietrza?
a) drzewa iglaste
b) drzewa liściaste
c) trawy

3. Co jest przyczyną zanieczyszczenia wody?
a) wrzucanie do niej odpadów i ścieków
b) chwasty rosnące nad wodą
c) łowienie ryb na przynętę

4. Które z organizmów żyjących w wodzie mogą być niebezpieczne dla człowieka?
a) żaby, ryby
b) bakterie i wirusy chorobotwórcze
c) rzęsa wodna, glony

5. Do czego ludzie wykorzystują siłę wody?
a) siłowania się podczas pływania
b) woda nie ma siły
c) wytwarzania energii wodnej

6. Która woda jest najbardziej czysta do podlewania roślin?
a) deszczówka
b) woda ze środkami piorącymi
c) z wodociągu

7. Który rodzaj wody jest najzdrowszy do spożywania?
a) ze studni podziemnej
b) z wodociągu
c) ze studni głębinowej

8. Dlaczego nie należy jadać śniegu?
a) jest za zimny
b) jest zanieczyszczony pyłami
c) nie jest słodki

9. Co jest potrzebne do kiełkowania roślin?
a) woda, powietrze, balkon
b) gleba, woda, powietrze
c) powietrze, słońce, piasek

10. Z czego powstaje gleba?
a) z martwych szczątek roślin i zwierząt
b) z rozkruszonych przez korzenie skał
c) jest od zawsze

11. W których roślinach znajduje się skrobia?
a) ziemniak, fasola, pszenica
b) jabłko, śliwka, grusza
c) słonecznik, dynia, ogórek

12. Co wytwarzają rośliny?
a) ładny zapach
b) wodę
c) tlen

13. Od czego zależy wyparowywanie wody z rośliny?
a) wielkości kwiatów
b) nasłonecznienia
c) rodzaju gleby

14. Która żywność jest najbardziej ekologiczna?
a) hodowana bliżej dróg i polewana wodą z wodociągu
b) hodowana pod folią i szkłem i podlewana wodą z wodociągu
c) hodowana w szklarniach i obficie nawożona

15. Jaką rolę pełni dżdżownica w glebie?
a) żadnej roli dla gleby nie pełni
b) podjada korzenie chwastów
c) spulchnia i użyźnia glebę

16. Które z czynników wpływają na zapylanie kwiatów?
a) wiatr i deszcz
b) wiatr i owady
c) deszcz i owady

17. Które pojazdy są najbardziej ekologiczne?
a) z silnikiem elektrycznym i na gaz
b) z silnikiem na ropę i benzynę
c) z silnikiem na benzynę bezołowiową

18. Które zwierzęta są chronione w Tatrach?
a) niedźwiedź, kozica, świstak
b) jeż, ropucha, kret
c) bóbr, żubr, orzeł bielik

19. Najstarszy park narodowy to:
a) Tatrzański Park Narodowy
b) Białowieski Park Narodowy
c) Świętokrzyski Park Narodowy

20. W parkach narodowych nie wolno:
a) zrywać roślin, płoszyć zwierząt
b) chodzić po wyznaczonym szlaku
c) używać lornetki

Opracowanie: Beata Wojnar

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 36046


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.89Ilość głosów: 70

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.