AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Krystyna Pisarska
Ekonomia, Konspekty

Dokumentacja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami. Faktura VAT. Konspekt lekcji z rachunkowości przedsiębiorstw.

- n +

Dokumentacja rozrachunków z odbiorcami i dostawcami. Faktura VAT.

Konspekt lekcji z rachunkowości przedsiębiorstw


Przedmiot: Rachunkowość przedsiębiorstw.
Dział: Rozrachunki i roszczenia.
Klasa: III Technikum Ekonomicznego.
Czas trwania lekcji: 90 minut.

Cel lekcji:

1. Przedstawienie podstawy prawnej i zasad sporządzania faktury VAT.
2. Omówienie rejestru zakupu i sprzedaży. Deklaracja podatku VAT-7.
3. Sporządzanie faktury VAT na formularzu.
4. Wypełnianie rejestru zakupu i sprzedaży, wykonując ćwiczenie.
5. Wypełnianie deklaracji VAT- 7.

Metody pracy: wykład, praca wspólna z nauczycielem, praca indywidualna.

Środki dydaktyczne: formularz faktury VAT, formularz deklaracji VAT- 7, rejestr zakupu i sprzedaży.

Przebieg lekcji:

Na wstępie nauczyciel przedstawia zakres teoretyczny tematu. Omawia wymogi formalne wystawiania faktury VAT.
Uczniowie wypełniają formularz faktury VAT wraz z nauczycielem. Następnie omawia rejestr zakupu i sprzedaży.
Uczniowie przystępują do samodzielnej pracy w oparciu o ćwiczenia podane przez prowadzącego zajęcia.
W razie potrzeby nauczyciel przedstawia poszczególnym uczniom sposoby uzyskania pożądanych efektów.
Nauczyciel wraz z uczniami wypełnienia deklarację podatku VAT-7.

Wykład: 1. Pojęcie faktury.

Faktura, czyli rachunek, to dowód sprzedaży produktów, towarów i usług, wystawiony przez dostawcę. Dzięki fakturze następuje rozliczenie między dostawcą a odbiorcą. Dostawca wystawia fakturę na formularzu lub wydruku komputerowym. Stanowi ona dowód sprzedaży.

2. Rodzaje faktur:

a) faktury VAT - są stosowane wówczas, gdy dostawca i odbiorca są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, tzw. płatnicy podatku VAT, na dowód czego mają numery identyfikacji podatkowej NIP,
b) faktury korygujące VAT - są stosowane w przypadku, gdy po wystawieniu faktury VAT sprzedawca udzieli rabatu, uzna reklamację nabywcy lub dokona zwrotu zaliczki bądź przedpłaty ma obowiązek wystawić nabywcy korygującą fakturę VAT,
c) faktury VAT RR - dokumentująca zakup produktów rolnych od rolnika ryczałtowego.

3. Wymogi formalne wystawiania faktury VAT.

Formalne wymogi, którym powinny odpowiadać faktury VAT, określone są w rozporządzeniu Ministra Finansów (DZ.U.Nr.154/95, poz.797) w sprawie podatku od towarów usług oraz podatku akcyzowym.

Faktura VAT powinna zawierać co najmniej:

 • oznaczenie: FAKTURA VAT oraz ORYGINAŁ lub KOPIA,
 • numer kolejny faktury, data wystawienia (nie później niż w ciągu 7 dni od daty sprzedaży lub wykonania usługi),
 • datę lub miesiąc i rok dokonania sprzedaży,
 • nazwę i adres sprzedawcy oraz nabywcy (może być nazwa skrócona, a u osoby fizycznej - imię i nazwisko podatnika VAT),
 • numer identyfikacji podatkowej NIP lub numery tymczasowe (REGON, PESEL), sprzedawcy i nabywcy (jeśli nabywcą jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej można pominąć te dane nabywcy),
 • nazwę towaru lub usługi,
 • symbol statystyczny (można pominąć w przypadku towarów sprzedawanych w kraju i opodatkowanych stawką 22%),
 • cenę jednostkową towaru lub usług bez kwoty podatku VAT (cenę jednostkową netto),
 • wartość sprzedanych towarów lub usług bez kwoty podatku VAT (wartość netto),
 • stawkę podatku VAT,
 • sumę wartości sprzedaży netto towarów lub usług z podziałem na poszczególne stawki VAT,
 • kwotę podatku VAT od sumy wartości sprzedaży netto towarów lub usług z podziałem na poszczególne kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatkowych,
 • wartość sprzedaży towarów lub usług wraz z kwotą VAT (wartość brutto), z podziałem na poszczególne kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatkowych, sprzedawca może podać na fakturze również kwoty VAT dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów lub usług; w tym przypadku łączna kwota VAT może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku,
 • kwotę należności ogółem, wraz z należnym podatkiem VAT, wyrażoną liczbowo i słownie,
 • czytelny podpis osoby uprawnionej do wystawienia faktury VAT lub podpis oraz imię i nazwisko tej osoby,
 • czytelny podpis osoby uprawnionej do odbioru faktury VAT lub podpis oraz imię i nazwisko tej osoby (nie jest to konieczne jeżeli sprzedawca posiada pisemne oświadczenie nabywcy, w którym upoważnia go do wystawienia faktury VAT bez podpisu, osoby uprawnionej do odbioru faktury, np. na złożonym przez nabywcę zamówieniu).

  Ponadto faktura VAT może zawierać dodatkowe informacje np.:

 • o formie i terminie zapłaty z podaniem nazwy banku i numeru rachunku,
 • o dacie wydania towaru, rodzaju środka transportu i inne. Faktura wystawiana jest co najmniej w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz oznaczony wyrazem ORYGINAŁ otrzymuje nabywca, drugi zaś oznaczony wyrazem KOPIA zatrzymuje u siebie sprzedawca.

  4. Ustalanie wartości sprzedaży brutto.

  Wartość towaru (usługi) bez podatku tzw. sprzedaż netto

  ilość * cena jednostkowa bez podatku

  Kwota podatku VAT

  Sprzedaż netto * stawka podatku

  Wartość towaru (usługi) wraz z podatkiem tzw. sprzedaż brutto

  Sprzedaż netto + kwota podatku VAT

  5. Rejestr zakupu i sprzedaży.

  W celu ustalenia wysokości podatku VAT, jaki należy odprowadzić do Urzędu Skarbowego, podatnik ma obowiązek założyć i prowadzić rejestr zakupu i sprzedaży.

  a) Rejestr sprzedaży VAT, służy do wpisywania wartości sprzedaży udokumentowanej fakturami lub raportami kasowymi kas fiskalnych. Rejestr sprzedaży należy sporządzać za okresy miesięczne i ujmować w nim wszystkie wystawione w danym miesiącu faktury VAT w porządku chronologicznym.

  Rejestr sprzedaży powinien zawierać co najmniej dane:

  - numer kolejny wpisu w rejestrze,
  - numer kolejny faktury VAT lub rachunku uproszczonego,
  - datę dokonania sprzedaży i datę wystawienia faktury,
  - NIP nabywcy, nazwę (siedzibę) nabywcy,
  - podstawę opodatkowania wg stawek podatku VAT, podatek VAT wg grup podatkowych (22%,7%,0%),
  - Sprzedaż zwolnioną od podatku od towarów i usług,
  - kwotę należności,
  - ogólne sumy danych wartościowych.

  b) Rejestr zakupu VAT, służy do ustalania ogólnej kwoty podatku naliczonego oraz ich części, która podlega odliczeniu. W rejestrze tym wpisujemy wszystkie udokumentowane zdarzenia gospodarcze związane z kosztem uzyskania przychodu i zostały opodatkowane podatkiem VAT.

  Rejestr zakupu VAT powinien zawierać co najmniej dane:

  - numer pozycji w rejestrze,
  - datę i numer otrzymania faktury VAT,
  - nazwę i siedzibę sprzedawcy,
  - kwotę zobowiązania, podstawę opodatkowania wg stawek VAT, naliczony VAT wg grup podatkowych.

  6. Deklaracja podatku VAT.

  Podatnicy obowiązani są składać w Urzędzie Skarbowym deklaracje podatkowe dla podatku VAT.( Deklaracja VAT-7) oraz bez wezwania przez Urząd Skarbowy obliczać i wpłacać podatek za okresy miesięczne w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku.

  Odliczenie podatku naliczonego od należnego lub zwrot podatku naliczonego jest możliwe tylko pod warunkiem:

 • właściwego udokumentowania zakupu (oryginał faktur VAT),
 • prowadzenie odpowiedniej ewidencji zakupu ( np. w formie rejestrów zakupu i sprzedaży).

  Opracowanie:
  Krystyna Pisarska

 • Zgłoś błąd    Wyświetleń: 7611


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


  BAROMETR


  1 2 3 4 5 6  
  Oceń artukuł!  Ilość głosów: 0

  Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
  Dowiedz się więcej.