Katalog

Magdalena Skibińska
Historia, Sprawdziany i testy

"Od Bizancjum do Słowian" - sprawdzian dla klasy I gimnazjum

- n +

Sprawdzian klasa I gimnazjum "od Bizancjum do Słowian"

I. Która odpowiedź jest prawdziwa?
1. Kim był Justynian Wielki      
a) cesarzem Bizantyjskim b) cesarzem rzymskim c) papieżem d) patriarchą 1p
2. Karol Wielki panował w państwie       1p
a) Franków b) Gotów c) Wikingów d) Słowian
3. W kościele prawosławnym zobaczymy:       3p
a) ikony b) kopułę c) minaret d) patriarchę
4. Ora et labora oznacza       1p
a) walcz i pomagaj b) módl się i pracuj c) kochaj i pomagaj d) pracuj i ucz się
5. Memento mori oznacza pamiętaj o       1p
a) obowiązkach b) śmierci c) modlitwie d) posłuszeństwie
6. Po upadku państwa Karola Wielkiego powstał nowe państwa:       1p
a) Niemcy i Polska b) Niemcy i Francja c) Niemcy i Hiszpania d) Niemcy i Anglia

II Wymień podstawowe 5 obowiązków muzułmanina       5p
........................................................................................................ ........................................................................................................ .............................................................................

III Dopasuj pojęcia i określenia       5p
A) Koran       1. okręg leżący na granicy, prowadzący częste walki
B) Marchia       2. ziemia, feudum
C) Inwestytura       3. święta księga islamu
D) Kolczuga       4. uroczystość symboliczna przekazania lenna
E) Lenno       5. zbroja z metalowych kółek
            6. ziemia podzielona na trzy części

IV Opisz w 5 zdaniach zamek rycerski       3p
........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ .........................................................

V. Określ które zdanie jest prawdziwe, a które fałszywe       8p
A) Benedyktyni napadali przy pomocy szybkich łodzi i byli postrachem Europy
B) Krucjaty miały na celu pomoc chrześcijanom wschodnim w walkach z Arabami i Turkami .
C) Krzyżowcy z IV krucjaty napadli na Konstantynopol.
D) Joannici i templariusze zajmowali się pracą w ogrodach i przepisywaniem ksiąg.
E) Pierwszy uniwersytet powstał w Paryżu.
F) Cezaropapizm to przewaga papieża nad cesarzem.
G) Mistycy odmawiali sobie przyjemności doczesnych i umartwiali ciało w dążeniu do zjednoczenia się z Bogiem.
H) Słowianie czcili bogów pod dębami, przy źródłach i na szczytach wzgórz

VI Uporządkuj wiadomości dotyczące stylu romańskiego i gotyckiego:       7p
a)grube mury, b)wysokie okna z witrażami, c) kościoły i zamki, d) kościoły, zamki, ratusze, kamienice, e) półokrągłe łuki, f) ceglane mury, g) małe okna, h) ostrołuki, i) malowidła naścienne, j) obrazy olejne i rzeźby, k) kolumny niskie i gładkie, l) kolumny wysokie połączone w pęki, ł) budowle niskie na planie koła lub krzyża, m) budowle wysokie, strzeliste z podporami i sterczynami

Styl 
Romański 
Gotycki 

VII Dopasuj pojęcia i określenia       5p
A) PERUN       1. bóg o czterech twarzach
B) SWAROŻYC       2. Bóg ognia i słońca
C) ŚWIATOWIT       3. Bóg gromowładny
D) CHOWANIEC       4. duszek pomocny w domu
E) UBOŻE       5. duszek złośliwie ukrywał przedmioty
            6.duszek pilnował skarbów

VIII Ułóż 3 zdania z podanych pojęć: skryptorium, praca benedyktyńska, księga, ogród, opat, klasztor, browar, szpital, pielgrzym, mnisi       3p
........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ........................................................................................................ ...................................

IX Wskaż budowlę romańską, gotycką, arabską i prawosławną       4p

Opracowanie: Magdalena Skibińska

Wyświetleń: 11743


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.