Katalog

Małgorzata Lewandowska
Biologia, Sprawdziany i testy

Krążenie, wydalanie i rozmnażanie się człowieka - test wiadomości (zakres podstawowy - klasa I)

- n +

Test wiadomości - krążenie, wydalanie i rozmnażanie się człowieka.

(zakres podstawowy - kl.I)

1. Tętnice to naczynia, które:
A. doprowadzają krew z tkanek do serca
B. odprowadzają krew natlenioną z serca do tkanek
C. odprowadzają krew z serca do tkanek
D. doprowadzają krew natlenioną z płuc do serc

2. Jeden z typów sieci naczyń włosowatych - sieć dziwną, występującą w nerkach przedstawia następujący schemat:
A. tętnice - coraz mniejsze tętniczki - naczynia włosowate - coraz większe żyłki - żyły
B. żyła wrotna - naczynia włosowate wątroby - żyła wątrobowa
C. tętniczka doprowadzająca - sieć naczyń włosowatych - tętniczka odprowadzająca
D. brak prawidłowej odpowiedzi

3. Które z wymienionych elementów układu krążenia zawierają zastawki?
A. serce i tętnice
B. naczynia limfatyczne i włosowate
C. naczynia limfatyczne, tętnice i żyły
D. żyły, naczynia limfatyczne i serce

4. Rozrusznikiem serca jest:
A. węzeł zatokowo-komorowy
B. węzeł przedsionkowo-komorowy
C. węzeł zatokowo- przedsionkowy
D. włókna Purkiniego

5. Przepływ krwi w małym obiegu prawidłowo przedstawia szereg:
A. prawa komora - żyła płucna - naczynia włosowate płuc - tętnica płucna - lewy przedsionek
B. lewa komora - tętnica płucna - naczynia włosowate płuc - żyła płucna - prawy przedsionek
C. lewy przedsionek - żyła płucna - naczynia włosowate płuc - tętnica płucna - prawy przedsionek
D. prawa komora - tętnica płucna - naczynia włosowate płuc - żyła płucna - lewy przedsionek

6. Wytworzenie skrzepu jest możliwe w wyniku przekształcenia:
A. fibrynogenu w fibrynę pod wpływem trombiny
B. fibryny w fibrynogen pod wpływem trombiny
C. trombiny w fibrynogen pod wpływem fibryny
D. brak prawidłowej odpowiedzi

7. Do czynników tworzących odporność nieswoistą zalicza się:
A. skórę
B. wydzieliny ciała (np. pot, łój)
C. proces zapalny
D. wszystkie wymienione

8. Nerki spełniają następujące funkcje:
A. wydalają zbędne produkty powstałe w wyniku przemian biochemicznych aminokwasów i kwasów nukleinowych
B. regulują ilość wody w organizmie
C. regulują ilość soli mineralnych
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

9. Podstawową jednostką strukturalną i funkcjonalną nerki jest:
A. warstwa korowa
B. miedniczka nerkowa
C. piramidki
D. nefron

10. Przesącz kłębkowy tworzy się w wyniku:
A. aktywnego transportu
B. filtracji
C. osmozy
D. resorpcji

11. Etapy powstawania moczu w kolejności, to:
A. resorpcja, zagęszczanie, filtracja
B. resorpcja, zagęszczanie, sekrecja
C. filtracja, resorpcja, sekrecja
D. sekrecja, resorpcja, filtracja

12. W normalnych warunkach zdrowy organizm człowieka w ciągu doby wydala około:
A. 1,5 l moczu
B. 3 l moczu
C. 4 l moczu
D. 5 l moczu

13. W moczu zdrowego człowieka nie powinno być:
A. cukru
B. białek
C. erytrocytów
D. wszystkie odpowiedzi prawidłowe

14. U człowieka zapłodnienie zachodzi w:
A. pochwie
B. macicy
C. jajniku
D. jajowodzie

15. U człowieka zachodzi bruzdkowanie:
A. powierzchniowe
B. całkowite nierównomierne
C. całkowite i równomierne
D. spiralne

16. W jakim stadium rozwoju zachodzi implantacja zarodka w macicy?
A. zygoty
B. moruli
C. blastocysty
D. gastruli

17. W tworzeniu łożyska zawsze uczestniczą:
A. owodnia i omocznia
B. omocznia i kosmówka
C. kosmówka i owodnia
D. kosmówka i błony śluzowe macicy

18. Która informacja dotycząca rozwoju zarodkowego człowieka jest prawdziwa:
A. rozwój zarodkowy kończy się około ósmego tygodnia
B. wytwarzają się narządy pierwotne
C. rozwija się serce
D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe

19. Ostatnim procesem prowadzącym do powstawania plemników jest:
A. spermiogeneza
B. spermatogeneza
C. mejoza
D. brak prawidłowej odpowiedzi

20. Który szereg prawidłowo przedstawia kolejne stadia rozwojowe w okresie zarodkowym?
A. zygota - bruzdkowanie - organogeneza - gastrulacja
B. zygota - bruzdkowanie - gastrulacja - organogeneza
C. zygota - gastrulacja - bruzdkowanie - organogeneza
D. zygota - organogeneza - gastrulacja - bruzdkowanie

Karta odpowiedzi
Nr pytania Prawidłowa odpowiedź Nr pytania Prawidłowa odpowiedź
1 C 11 C
2 C 12 A
3 D 13 D
4 C 14 D
5 D 15 C
6 A 16 C
7 D 17 D
8 D 18 D
9 D 19 B
10 B 20 B

Opracowanie: Małgorzata Lewandowska

Wyświetleń: 9113


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.