AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Grzegorz Paśnikowski
Lekcja wychowawcza, Program nauczania

W drodze do zjednoczonej Europy - program autorski

- n +

W drodze do zjednoczonej Europy


Polska ma pełne prawo, aby uczestniczyć w ogólnym procesie Postępu i rozwoju świata, zwłaszcza Europy.
Doświadczenie dziejowe, jakie posiada naród polski, jego bogactwa duchowe
I kulturowe mogą skutecznie przyczynić się do ogólnego dobra całej rodziny ludzkiej,
zwłaszcza do umocnienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie...

JAN PAWEŁ II


I. Założenia programu

Starania Polski o wejście do Unii Europejskiej nie mogą zostać pominięte w pracy wychowawczej i dydaktycznej w naszych szkołach. Wskazanie źródeł wspólnej historii oraz jedności kulturowej państw europejskich ma na celu uświadomienie uczniom przynależności narodowej i europejskiej. Opracowany program ma na celu uświadomienie uczniom, że Polska zawsze należała do Europy. Jest jej integralną częścią, a tylko wydarzenia polityczne i historyczne wpłynęły na różnorodność warunków w jakich żyjemy. Ukazanie uczniom Europy jako jedności kulturowej służyć ma przede wszystkim kształtowaniu otwartych postaw Europejczyka, zachowującego narodową tożsamość. Uczeń, który po kilku latach będzie wkraczał w dorosłe życie winien posiadać poczucie pełnej, własnej wartości osobistej, intelektualnej i kulturalnej. Nie może „wkraczać” do Europy z poczuciem niższości, mniejszej wartości własnego narodu.

II. Główne cele programu.

Głównym celem programu „ W drodze do zjednoczonej Europy” jest rozwijanie w uczniach świadomości przynależności do Europy, od chwili powstania państwa polskiego. Program ma ukazać, że wejście Polski do Unii Europejskiej ma służyć rozwojowi gospodarczemu i społecznemu naszego państwa. W dobie bardzo szybkiego postępu technologicznego nasz kraj nie może stać obok zachodzących zmian, a żadne państwo nie może osiągnąć pełnego rozwoju i bezpieczeństwa bez współpracy z innymi krajami.

Aby osiągnąć zamierzone cele uczeń powinien:
- zdobyć wiedzę o państwach europejskich, poznać ich kulturę, historię, geografię,
- poznać nazwiska najwybitniejszych twórców kultury w przeszłości i obecnie,
- poznać kraje należące do Unii Europejskiej, warunki pracy i życia społeczeństw tych państw,
- poznać instytucje Unii Europejskiej i zakres ich uprawnień,
- zrozumieć konieczność nauki języków obcych,
- wiedzieć jakie korzyści i zagrożenia niesie ze sobą wejście Polski do Unii Europejskiej.

III. Przewidywane efekty.

Po zakończeniu cyklu zajęć realizowanych podczas godzin wychowawczych, dodatkowych spotkaniach uczeń powinien:
- znać główne cele Unii Europejskiej,
- znać państwa należące do Unii Europejskiej, ich kulturę i gospodarkę,
- wymieniać instytucje i ich zadania,
- oceniać korzyści i zagrożenia wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej,
- rozumieć konieczność tolerancji, znać prawa obywateli we współczesnym świecie.

IV. Tematyka spotkań:

1. Historia zjednoczonej Europy. /2 godziny/
2. Traktaty unijne, ich podstawowe założenia i państwa „budujące” zjednoczoną Europę. /2 godziny/
3. Instytucje Unii Europejskiej. /2 godziny/
4. Dlaczego państwa europejskie zwiększają zakres współpracy i przyjmują nowych członków? /3 godziny/
5. Wędrujemy przez państwa należące do Unii Europejskiej – Europa Północna. /2 godziny/
6. Poznajemy tradycje, walory krajoznawcze państw Europy Śródziemnomorskiej. /3 godziny/
7. Europa Zachodnia – obszary współpracy gospodarczej, kulturalnej, dawne i obecne związki Polaków z wybranymi państwami. / 2 godziny/
8. Procesy integracyjne Polski z Unią Europejską. /3 godziny/
9. Czy warto przystąpić do Unii Europejskiej? /2 godziny/
10. Korzyści i zagrożenia wynikające z wejścia Polski do Unii Europejskiej. /2 godziny/
11. Miejsce Polski w Europie. /2godziny/
12. Łuków i jego mieszkańcy w zjednoczonej Europie. /3 godziny/
13. Badamy opinie mieszkańców naszego miasta na temat wejścia Polski do Unii Europejskiej. /przez jeden tydzień/
14. Przygotowanie do konkursu na temat Unii Europejskiej. /3 godziny/
15. Czy jestem już obywatelem Europy? – konkurs na temat Unii Europejskiej. /2 godziny/

V. Procedury osiągania celów.

- prowadzenie dyskusji i debat „za i przeciw”,
- śledzenie obrad „Szczytu w Kopenhadze” z wykorzystaniem stron internetowych www. pl. Unia Europejska,
- badanie opinii mieszkańców Łukowa,
- przeprowadzanie wywiadów z przedstawicielami władzy państwowej, uczniami, pracownikami zakładów, studentami i bezrobotnymi,
- zorganizowanie spotkania z posłem ziemi łukowskiej,
- przygotowanie i przeprowadzenie konkursu na temat Unii Europejskiej,
- przeprowadzenie referendum: „Czy jesteś za wejściem Polski do Unii Europejskiej?”.
- systematyczne gromadzenie materiałów i wykonywanie ekspozycji i gazetki związanej z państwami członkowskimi Unii Europejskiej i rokowań Polski z Unią Europejską.


VI. Ewaluacja programu.

- przeprowadzanie ankiet po zakończonym etapie wdrażanego programu,
- badanie opinii uczestników programu poprzez rozmowy i ocenę aktywności na zajęciach,
- uwzględnianie opinii uczestników programu i dokonywanie zmian w realizowanej tematyce.

Literatura:
- podręczniki do nauczania geografii i wos w gimnazjum /„Nowa era”, WSiP/,
- „którędy do Europy” – Klaus Bachman, Warszawa, Krajowa Agencja Wydawnicza, 2002,
- Encyklopedia Powszechna PWN,
- Albumy o państwach Unii Europejskiej.

Opracowanie:
Grzegorz Paśnikowski
nauczyciel
Zespół Szkół nr 1
Łuków

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 1011


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.