Katalog

Hanna Żółkoś
Muzyka, Scenariusze

Ruch w muzyce i plastyce - scenariusz zajęć integrujących

- n +

RUCH W MUZYCE I PLASTYCE.

Wiele miejsca w mojej pracy pedagogicznej zajmuje integracja zagadnień muzycznych i plastycznych. Nie ulega wątpliwości konieczność osobnego nauczania powyższych przedmiotów, jednak spojrzenie na pewne zagadnienia ze strony obydwu dziedzin sprzyja ich całościowemu poznaniu. Wspólnych problemów poszukuję zarówno w treści utworów muzycznych, plastycznych, literackich jak i w kwestii formy.

Przedstawiam przykład planu zajęć ujmującego niektóre wspólne zagadnienia formalne dla muzyki i plastyki.

TEMAT: RUCH W MUZYCE I PLASTYCE.

Działy programowe:
1. Działalność muzyczna: percepcja utworów " La Campanella" (Dzwony) - - F. Liszt, " Feux Follets" (Błędne ogniki) - F. Liszta.
2. Działalność plastyczna: percepcja obrazów " Tratwa Meduzy"- Th. Gericault, " Wolność wiodąca lud na barykady"- E. Delacroix.
3. Dzieje muzyki, dzieje sztuki: muzyka i malarstwo romantyczne.

Cel główny:
Kształcenie umiejętności spostrzegania ruchu jako formy wyrażania muzyki i plastyki.

Cele operacyjne:
1. Uczeń zapozna się z utworami " La Campanella", " Feux Follets"- F. Liszta, zauważy rozdrobniony rytm, szybkie tempo, zmiany dynamiczne, rodzaj linii melodycznej (wznosząca, opadająca, zmienna, wibrująca).
2. Uczeń zapozna się z obrazami "Tratwa Meduzy", " Wolność wiodąca lud na barykady", zwróci uwagę na przewagę linii ukośnych powodującą dynamiczny układ kompozycji, zauważy intensywne, zdecydowane kolory podkreślające tę dynamikę.
3. Uczeń zapamięta Franciszka Liszta, Teodora Gericault, Eugeniusza Delacroix jako przedstawicieli muzyki i sztuki romantycznej.
4. Uczeń wykona pracę plastyczną techniką wydzieranki ilustrującą jeden z wysłuchanych utworów muzycznych i uwzględni w nim ruch - zastosuje dynamiczną kompozycję.

Przebieg lekcji:
1. Czynności organizacyjne, przywitanie klasy.

2. Rozmowa o ruchu jako o formie wyrażania muzyki i plastyki: z czym kojarzy ci się ruch w utworze muzycznym (rytm), a z czym w utworze plastycznym (przedstawienie postaci lub sceny w kompozycji dynamicznej).

3. Percepcja obrazów "Tratwa Meduzy", "Wolność wiodąca lud na barykady".
- na czym polega ruch przedstawiony w oglądanych obrazach,
- za pomocą jakich środków wyrazu plastycznego został ukazany,
- w jaki sposób barwa kształtuje ruch w oglądanych obrazach.

4. Wysłuchanie utworów F. Liszta.
- omówienie rytmu utworów, tempa, dynamiki, rodzaju linii melodycznej,
- w jaki sposób te elementy wpływają na ruchliwość utworu muzycznego,
- omówienie swobodnych skojarzeń z wysłuchanymi utworami,
- omówienie znaczenia tytułów i związanych z nimi treści programowych.

5. Wykonanie pracy plastycznej ilustrującej wybrany utwór muzyczny
- planowanie kompozycji dynamicznej biorąc pod uwagę wielość i wielkość elementów, przewagę linii ukośnych oraz odpowiednie barwy.

6. Wystawa prac, omówienie, ocena.

PLAN WYNIKOWY

Wymagania podstawowe:
- uczeń potrafi dostrzec ruch jako formę wyrażania muzyki i plastyki,
- umie zastosować odpowiednie środki wyrazu plastycznego dla wyrażenia ruchu,
- wymienia poznanych przedstawicieli muzyki i sztuki romantycznej.

Wymagania ponadpodstawowe:
- zastosuje dla wyrażenia ruchu wiele ciekawych elementów, uwzględni przestrzeń w utworze, zastosuje ciekawa kolorystykę.

Korelacja ze ścieżką edukacyjną: Edukacja europejska "Wielcy malarze i kompozytorzy romantyczni".

Opracowanie: Hanna Żółkoś
nauczycielka w Gimnazjum Nr 27
w Bydgoszczy

Wyświetleń: 4384


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.