Katalog

Roman Laskowski
Muzyka, Scenariusze

"Nastroje w muzyce - środki wyrazu artystycznego". Scenariusz zajęć z muzyki (sztuki) dla klasy VI szkoły podstawowej lub gimnazjum

- n +

Temat: Nastroje w muzyce - środki wyrazu artystycznego.

CELE OGÓLNE:

- poznawcze:
- wprowadzenie uczniów w obszary kultury muzycznej;
- poznanie środków wyrazu artystycznego w muzyce i w plastyce;
- kształcące:
- rozwijanie wrażliwości estetycznej ucznia, wyobrażni muzycznej, plastycznej i ruchowej;
- rozwijanie umiejętności wyrażania słowem emocji zawartych w sztuce;
- pobudzanie rozwoju intelektualnego i emocjonalnego;

CELE WYCHOWAWCZE:

- dostarczenie uczniom elementów rozrywki, zabawy i odprężenia; z jednoczesnym dbaniem o kulturę osobistą i sposób bycia;
- rozwijanie umiejętności pracy w grupie, w trakcie
- muzycznej aktywności artystycznej.

METODY:

rewaloryzacyjna: twórcza i odtwórcza;
aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss.

TECHNIKA PRACY:
warsztat.

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

- reprodukcje malarzy impresjonistów: A. Renoir "Zabawa w Moulin de la Galette", C. Monet "Nenufary i lilie afrykańskie", E. Degas "Niebieskie tancerki";
- utwory muzyczne:
- "Karnawał zwierząt" C. Saint - Saens - "Akwarium", "Łabędź", "Finał";
- suita tańców latynoamerykańskich - muz. tanecz.;
- suita Carmen G. Bizet;
- "Sonata księżycowa" L. van Beethowen;
- koło przymiotników, które ilustruje różne relacje uczuciowo - emocjonalne uwzględniające cechy kulturowe naszej społeczności wg T. Natanson'a;
- szarfy (mogą być wykonane przez dzieci samodzielnie);
- wiersz J. Tuwima: "Dwa wiatry".

TOK ZAJĘĆ:

I. WSTĘP:

- "Impulsy w ruchu" - muz. "Lambada"
- ustawienie w rozsypce, podział na pary (sznurkiem), tańce improwizowane w parach;
- muzyka francuska "La Bastinglo"
- analiza frazy muzycznej w ustawieniu w kole: klaskanie akcentu metrycznego (czteromiar), klaskanie na koniec frazy muzycznej, wykonanie w ruchu "Zaproszenia do tańca";
- analiza nastroju w muzyce (słowna);
- Vangelis - muz. filmowa Paradaise nr 3;
- analiza nastroju muzycznego (słowna);
- taniec integracyjny "Swing w uliczce".

II. ŚRODKI WYRAZU MUZYCZNEGO JAKO ELEMENTY BUDUJĄCE NASTRÓJ:

(ustawienie - grupa siedzi w kręgu)
- zapalanie świeczki (domek, kominek);
- rozmowa: czym budujemy nastrój? (świece, wnętrze, osoby, strój, odpowiednie zachowanie, muzyka, wiersz);
- czytanie wiersza - J. Tuwim "Dwa wiatry";
- analiza wiersza - rozmowa o nastrojach kontrastujących ze sobą;
- analiza obrazu impresjonistów pod kątem nastroju - "Niebieskie tancerki";
- omówienie środków wyrazu (np. dynamika, barwa rytm, melodia, harmonia, pauzy, akcenty);
- podsumowanie - analiza środków artystycznych w wierszu i w malarstwie;
(animacja muzyczna "Akwarium")
- zapoznanie uczniów z genezą utworu "Karawał zwierząt";
- fantazja zoologiczna - wyliczanie tytułów wymyślonych przez ucznia;
- kompozycja obrazów w grupach (materiał - sznurki, klocki, papier), nadawanie tytułów;
- plastyczna kompozycja obrazu "Akwarium";
- zabawa słowem (jaka będzie muzyka do w/w obrazu?);
- wysłuchanie utworu muz."Akwarium";
- animacja muzyczna - pokazanie nastroju muzyki szarfami;
- podsumowanie - analiza środków artystycznych - rozmowa o nastroju.
III. PRZERYWNIK:
(improwizacje ruchowe w parach)
- muz.G.Bizet;
- animacja ruchowa "niteczki" - pokazywanie ręką frazy muzycznej;
(siedząc)
- muzyka filmowa "Titanic";
- pokazywanie nastroju muzycznego (ręką, ciałem).

IV. ROZMOWA O NASTROJU:

- w muzyce - "Łabędź", "Finał" - C.Saint - Saens (wysłuchanie utworów);
- w obrazach - obrazy impresjonistów - "Nenufary i lilie" C.Monet, "Zabawa w Moulin de la Galette" A.Renoir;
- podsumowanie - jakimi środkami wyrazu osiągnięto nastrój w/w dziełach?;

V. NASTRÓJ W PRZYKŁADACH:

- percepcja utworu: "Sonata księżycowa';
- analiza obrazu "Niebieskie tancerki";
- rola światła w/w utworach;
- rozmowa o nastrojach (wykorzystanie planszy przymiotników).
- suita tańców latynoamerykańskich (fragm.) - nastrój w muzyce tanecznej, pokazanej ciałem (improwizacje ruchowe);

VI. PODSUMOWANIE:

- rozmowa podsumowująca o środkach wyrazu artystycznego zastosowanych przez twórców w muzyce, plastyce, tańcu, wierszu.

Opracowanie: ROMAN LASKOWSKI
Ul.FABRYCZNA 21/28
90 - 344 ŁÓDŹ
tel.605 - 055 - 055

Wyświetleń: 9624


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.