AWANS INFORMACJE FORUM Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Teresa Strączyńska, Mirosław Czekaj
Uroczystości, Scenariusze

"Miechów - moja mała Ojczyzna" - montaż słowno-muzyczny

- n +

montaż słowno muzyczny.

OSOBY:

Narrator I, Narrator II - prowadzący, przebrani w stroje zakonne bożogrobców.
Uczniowie - recytatorzy, prezentujący poszczególne postacie z historii miasta: - rycerz Jaksa, Maciej z Miechowa, kosynier, powstaniec styczniowy, Józef Piłsudski, partyzanci z okresu II wojny, uczniowie w regionalnych strojach krakowskich.

Narrator I

Są takie miejsca na ziemi, które uważamy za własne i najważniejsze. Do których wracamy i gdzie czujemy się najlepiej. Są takie miejsca gdzie rodzimy się, dojrzewamy i chowamy przed zgiełkiem świata.
Tym miejscem jest nasze miasto, nasz dom rodzinny.

Recytator: (w tle instrumentalnie "Rota")

Twój dom zamiast okien ma niebo,
Zieleń trawy ma zamiast dywanu,
Drzewa szumią w nim, ptaki śpiewają....
Kochaj dom swój rodzinny i szanuj.

Naród, twoja ogromna rodzina,
Słów cię uczy, co jasne są proste
Kochaj swoją Ojczyznę i szanuj
Kochaj Polskę.
(J.Baran "Twój dom rodzinny")

Recytator:

I cóż powiedzą tomy słowników,
Lekcje historii i geografii,
Gdy tylko o niej mówić potrafi
Krzak bzu kwitnący i śpiew słowików.

Choć jej granice znajdziesz na mapach,
Ale o treści, co je wypełnia
I mgła nad łąką, i liści zapach.

Pytasz się synu, gdzie jest i jaka?
W niewymienionej krainie leży.
Jest w każdym wiernym sercu Polaka,
Co o nią walczył, cierpiał i wierzył.
(A. Słonimski "Polska")

Narrator II

Wśród malowniczych wzgórz i pagórków poprzecinanych wąwozami i jarami schodzącymi w płaskie doliny rzek, leży Miechów - jedno z najstarszych miast Małopolski. Urodzajne gleby, obfitość lasów i miejsca dogodne do obrony sprawiły, że człowiek zasiedlił te tereny, już w IV tysiącleciu p.n.e. Położenie na skrzyżowaniu dwóch starodawnych traktów"drogi królewskiej łączącej Kraków z Toruniem a później z Warszawą i szlaków łączących Sandomierz ze Śląskiem - sprzyjało rozwojowi osadnictwa w tych stronach.

Narrator I

Po raz pierwszy nazwa Miechów pojawiła się w roku 1198 w przywileju konfirmacyjnym patriarchy jerozolimskiego Monachusa, potwierdzającym stan majętności zakonu kanoników regularnych stróżów Świętego Grobu Jerozolimskiego. Zakon ten opiekujący się w Jerozolimie Grobem Pańskim i jego pielgrzymami w roku 1163 został sprowadzony do Polski przez ówczesnego właściciela Miechowa, rycerza Jaksę z rodu Gryfitów. W tym to roku Jaksa ufundował zakonnikom kościół i skromne budynki klasztorne. W 1232 r. bożogrobcy wystarali się o przywilej targowy dla osady. W 1290 r.od księcia Przemysława II uzyskali przywilej lokacyjny na prawie niemieckim

Odczytanie aktu nadania praw miejskich.

..."Aby utrzymać trwale i niezmienne zmniejszające się znaczenie i powagę panujących, My PrzemysławII, z Bożej łaski książę polski i krakowski, pismem niniejszym podajemy do wiadomości, iż pragnąc polepszyć położenie naszej ziemi krakowskiej, za wolą i zgodą proboszcza Piotra, kustosza Henryka, przeora Boguchwała i innych braci zgromadzenia - pozwalamy naszemu obywatelowi krakowskiemu Gerardowi aby miasto Miechów, rządzone dotychczas prawem polskim, urządził na prawie niemieckim według prawa i zwyczaju nowatarskiego (...)

(...)Na świadectwo tego wszystkiego i dla pełniejszego dowodu rozkazaliśmy spisać niniejszy dokument umocowany zawieszeniem naszej pieczęci. Działo się w Krakowie roku Wcielenia Pańskiego 1290 - tego..."

Narrator II

Wytyczono wtedy rynek i główne ulice, wybudowano obwałowania nadając miastu układ urbanistyczny, który przetrwał do dziś. W XVI w. Miechów posiadał już wodociąg, szkołę i szpital. Rolnictwo w wiejskich folwarkach klasztornych stało na wysokim poziomie. W mieście pracowali liczni rzemieślnicy cechowi. Wielu wychowanków miechowskiej szkoły parafialnej uczyło się w Akademii Krakowskiej. Najsłynniejszym z nich był Maciej Karpiga zwanym Maciejem z Miechowa. Lekarz, historyk, geograf, wybitny rektor krakowskiej uczelni.

Recytator: (w tle podkład muzyczny - Poemat. Zd. Fibich)

Kochasz ty dom, rodzinny dom,
Co w letnią noc, wskroś srebrnej mgły,
Szumem swych lip wtórzy twym snom,
A ciszą swą koi twe łzy?
O jeśli kochasz, jeśli chcesz
Żyć pod tym dachem, chleb jeść zbóż,
Sercem ojczystych progów strzeż,
Serce w ojczystych ścianach złóż.
(M. Konopnicka" Pieśń o domu")

Narrator I

Miasto było nawiedzane przez szereg klęsk żywiołowych i wojennych. W roku 1287 Tatarzy złupili i spalili osadę. W XIV w. Miechów trzykrotnie zniszczony był przez pożary i wichurę, a ludzie zdziesiątkowani przez zarazę i głód. Również w następnych wiekach pożary niszczyły nasze miasto. Szczególnie katastrofalny był pożar w 1745 r. kiedy to doszczętnie spłonęło miasto i klasztor. Radosne chwile przeżyła Miechowszczyzna w czasie powstania kościuszkowskiego bowiem na terenie miechowskiego okręgu rozegrała się zwycięska bitwa pod Racławicami.

Śpiew: Pieśń z 1794 r."Bartoszu, Bartoszu"(druga zwrotka)

Recytator:

Poszedł nasz Kościuszko przez ten polski kraj,
A ty mu szablico, poloneza graj!
Poszedł nasz Kościuszko na boje na trud,
A z nim wierne serca, wierny polski lud!
(M. Konopnicka "Polonez kościuszkowski")

Narrator II

Tragedią dla miasta było powstanie styczniowe - Miechów został spalony i ograbiony przez żołnierzy rosyjskich. Wpisani w bieg narodowej historii, nasi dziadowie i pradziadowie brali udział w wielkich narodowych zrywach przeciw zaborcom, także w Powstaniu Styczniowym.

Recytator:

...Wisło pamiętasz? Lesie w tych kartach
widzę ich, stoją - synowie powstań
w rozdartych bluzach - ziemio uparta -
jak drzewa prości.(...)

Piasku pamiętasz? Ziemio pamiętasz?
Rzemień od broni ramię przecinał
Twarze, mundury jak popiół święty
Wnuków pamiętasz? Światła godzinę? (K. K. Baczyński." Mazowsze")

Śpiew: Pieśń "Hej, strzelcy, wraz" 1863 r.

Narrator I

Miechów rankiem 17 lutego 1863 r. został zaatakowany przez powstańczy oddział Gen. Kurowskiego. Nieudolnie prowadzona bitwa przyniosła powstańcom straszliwą klęskę W ciężkich walkach na cmentarzu, w szarżach ulicami miasta, zginął kwiat krakowskiej młodzieży. Miasto zostało spalone i obrabowane przez żołnierzy rosyjskich, po bitwie, w mieście została tylko połowa mieszkańców.

Narrator II

Działo się to 17 II 1863 r. Była zimna, mroźna noc, po wyczerpującym marszu w dniu poprzednim znaczna część żołnierzy była skrajnie wyczerpana. Około godziny piąte rano powstańcy znaleźli się pod Miechowem. Bitwa rozpoczęła się przed godziną 6 - tą wstępnymi utarczkami jazdy powstańczej ze strażą przednią wojsk rosyjskich na wzgórzach otaczających miasto od południa. Brawurowy atak powstańców pomimo morderczego ognia karabinowego z cmentarza i kościoła św. Barbary powiódł się i powstańcy opanowali cmentarz. Główny atak powstańczy poszedł teraz ulicą Krakowską w kierunku Rynku. Tu nastąpiło poważne załamanie działań powstańczych. Powstańcy osiągnęli Rynek już mocno zdziesiątkowani, a tu dostali się pod krzyżowy ogień karabinowy(....) Klęska powstańców była zupełna..

Recytator:

Cześć tym, co rwali kajdany łańcucha
Przez własną mękę i przez własny czyn.
Dla Polski jutra, dla ojczyzny ducha,
Zbawionej z niewiar i obmytej z win.

Cześć tym, co w klęski śmiertelnej pomroce
Ginąc oczyma wpatrzonymi w dal,
Znicz rozniecali w beznadziejne noce
Aby dziś Polski nie ślepił jej los.
(B. Ostrowska "Cześć tym.")

Narrator I

Podźwignięty z ruin Miechów wkroczył w XX w. jako silny ośrodek życia społeczno - ekonomicznego. Posiadał już wybudowany w latach 1874 - 1875 szpital św. Anny, ochronkę dla sierot. Szybko wzrastała liczba ludności miasta. W 1914 r. Miechów był ośrodkiem formowania się legionów Piłsudskiego. Społeczeństwo ziemi miechowskiej licznie zasiliło szeregi walczących o wolną Polskę.

Śpiew: Pieśń "My, Pierwsza Brygada..."(trzecia zwrotka)

Recytator:

Synkowie moi, poszedłem w bój
Jako wasz dziadek, a ojciec mój -
Jak ojca ojciec i ojca dziad,
Co z Legionami przemierzył świat,
Szukając drogi przez krew i blizny
Do naszej wolnej Ojczyzny.
(J. Żuławski." Do moich synów")

Narrator II

Już od 1939 r. na Miechowszczyznie rozwinęła się ożywiona działalność podziemna. Tu miał swą siedzibę Inspektorat Armii Krajowej"Maria" obejmujący obwody: Miechów, Pińczów, Olkusz. Sformowane na terenie Miechowszczyzny oddziały partyzanckie 106 dywizji piechoty AK, wzięły udział w działaniach, które doprowadziły do utworzenia w lipcu 1944 r. tzw. Republiki Miechowsko - Pińczowskiej.

Śpiew: J.Wasowski "Idą Leśni"

Recytator:

Widzisz to słońce ponad wzgórzem,
Oświetla pole dawnej bitwy.
Pozłaca kości bohaterów
Tu swój ostatni oddech z ziemią
Zmieszali podczas huku dział.

Narrator I

Tak, jak w całej Polsce tak i na naszej ziemi, znajdują się miejsca pamięci, groby, pomniki przypominające o tych co za tę ziemie oddali życie.

Recytator:

Polegli na polach bitew
Żołnierze armii wolności
- nie wstaną, aby oskarżać.

Wzięci przez szpiclów z ulicy
Rozstrzelani na miejscu
- nie wstaną, aby się zemścić

zakatowani w kacetach
zatratowani w karcerach
nie wstaną, aby nas sądzić.

Ziemia zaleczy swe rany,
Miasta piękniejsze wyrosną
Gdzie są popioły spalonych?
(L. Pasternak."Cena istnienia")

Narrator I

Lata powojenne to przede wszystkim kulturalny rozwój miasta. Powstało wiele szkół, osiedli. Miasto wciąż się rozbudowuje i pięknieje. Ziemia miechowska rodzi nie tylko chleb... Wśród łanów pszenicy, buraczanych zagonów uwijają się w pocie czoła pracowici ludzie. To oni bez względu na wiek i płeć mają chęć i siły by czynnie uczestniczyć w tworzeniu kultury. Takich utalentowanych ludzi żyje u nas bardzo wielu, oni taż są autorami licznych wierszy opiewających piękno naszej małej ojczyzny. Posłuchajmy.

Recytator:

Najmilsze dla mnie słowo Ojczyzna
Bory szumiące pieśnią jedyną,
Miasta i wioski wśród pól pachnących,
Rzeki, strumyki co wartko płyną...

Nad wszystko milszy dzień wyzwolenia
Krwią milionów braci kupiony,
Który przynieśli nasi żołnierze
Wolność i sztandar Biało - czerwony.
(W. Grelak "Najmilsze")

Recytator:

Tyle radości daje nam życie
Tyle wesołych, szczęśliwych dni,
Bo najpiękniejsze młodość w rozkwicie
Kochaj więc życie ze wszystkich sił.

Kochaj te pola zbożem szumiące
I bzy pachnące majową nocą
Szept traw zielonych, woń ziół na łące
Gwiazdy, co granat nieba nam złocą

Módl się za Polskę razem z skowronkiem
W szkarłatnym blasku porannych zórz.
Miłość, naukę, wiedzę i pracę.
[Ziemi Miechowskiej] w ofierze złóż.
(E. Stolarska "Do młodych")

Śpiew: "Marsz Polonia"

Literatura:

Zbigniew Pęckowski - "Miechów - studia z dziejów miasta i Ziemi Miechowskiej do roku 1914" Wydawnictwo Literackie Kraków 1967
Zbigniew Pęckowski - "Ziemia Miechowska - zarys dziejów osadnictwa do końca XVIII wieku. Wydawnictwo i Drukarnia "Secesja". Kraków 1992.
"Ziemia wierszami zdobna" - wiersze poetów ludowych regionu miechowskiego.

Opracowanie: TERESA STRĄCZYŃSKA
Szkoła Podstawowa nr 2 w Miechowie
Opracowanie muzyczne: MIROSŁAW CZEKAJ

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 3003


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 6Ilość głosów: 1

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.