Katalog

Agnieszka Czarnota
Język niemiecki, Prezentacje

Recenzja podręcznika " Alles klar"

- n +

Recenzja podręcznika „Alles klar”


Języka niemieckiego uczę 10 lat i przez ten cały okres czasu wciąż poszukiwałam odpowiedniego podręcznika, z którego ja byłabym zadowolona i który spodobałby się również moim uczniom.

Z ogromnym zaciekawieniem sięgnęłam, więc w wakacje po „Alles klar” i muszę przyznać, że jestem w pełni usatysfakcjonowana. Pracując z „Alles klar” odnoszę wrażenie, że był to „strzał w dziesiątkę”, gdyż autorki recenzowanego przeze mnie podręcznika wspaniale wyszły naprzeciw potrzebom ucznia i nauczyciela w zreformowanej szkole.

Seria „Alles klar” składa się z części A i B, które odpowiadają poszczególnym semestrom nauki ( w sumie sześć części ) i przeznaczona jest dla uczniów liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników. Program podręcznika został tak poukładany, aby mogli z niego korzystać uczniowie rozpoczynający naukę od podstaw w wymiarze dwóch lub trzech godzin tygodniowo, a ci, którzy uczyli się już wcześniej języka mogą pracować z częścią 1B lub 2A. „Alles klar” znakomicie komponuje się, więc w polską szkolną rzeczywistość; odpowiada warunkom nauki języka obcego w naszych szkołach.

W skład kompletu wchodzą: podręcznik wraz z częścią ćwiczeniową – ćwiczeniami utrwalającymi, znakomicie dopasowanymi do materiału serwowanemu w części podręcznikowej ( w jednej pozycji wraz z podręcznikiem, co wydaje się być bardzo wygodnym dla ucznia, który nie dżwiga do szkoły dwóch książek, a chcąc wykonać ćwiczenia nie musi ich „gdzieś” szukać, lecz ma je „na podorędziu”), płyta CD ( zawiera kilkadziesiąt tekstów nagranych przez Niemców i Austriaków, z odpowiednimi podkładami dźwiękowymi, imitującymi naturalne dla danej sytuacji odgłosy ), umieszczony również w podręczniku obszerny słowniczek najważniejszych wyrazów i zwrotów zawartych w książce ( cenna pomoc dla uczniów, a jednocześnie ułatwienie dla nauczyciela, skracając czas poświęcony na przygotowanie się do zajęć ).

Na uwagę zasługuje przekazana do dyspozycji nauczycielowi Książka nauczyciela – godny polecenia poradnik, który zdaje się być nieodzownym elementem w naszej pracy dydaktyczno – pedagogicznej, gdyż zawiera precyzyjne wskazówki metodyczne do poszczególnych ćwiczeń, wyjaśnienia i sugestie dla nauczyciela oraz jasno formułuje cele i zadania poszczególnych jednostek lekcyjnych. Książka nauczyciela zawiera ogólną koncepcję podręcznika, rozkład materiału oraz przykładowe scenariusze lekcji do wszystkich rozdziałów. Można w niej również znaleźć testy sprawdzające do każdego rozdziału, nadające się do kopiowania, co jest dużym ułatwieniem dla nauczyciela.

Jako materiał uzupełniający zamieszczono w poradniku transkrypcję tekstów do słuchania, klucz z rozwiązaniami do podręcznika, książki ćwiczeń i testów.

Do dyspozycji nauczyciela autorki przygotowały również dodatkowo teksty o charakterze krajoznawczym – jako uzupełnienie informacji przekazanych w podręczniku oraz zestawy ilustracji do zabaw i metod aktywizujących.

Otrzymaliśmy bardzo dobry, rzetelnie opracowany podręcznik o przemyślanej i klarownie przedstawionej treści.

Książka składa się z 16 rozdziałów. Każdy rozdział przewidziany jest do realizacji na około 4, 5 jednostek lekcyjnych. Jednak w zależności od poziomu klasy nauczyciel może przeznaczyć na realizację tego materiału więcej lub mniej godzin.

Nowy materiał wprowadzany jest w nawiązaniu do doświadczeń ucznia, a serwowane ćwiczenia ułatwiają przyswojenie nowych zagadnień, przetworzenie ich i zintegrowanie z materiałem już opanowanym.

Moim zdaniem pozycja jest szczególnie godna polecenia, ponieważ ćwiczenia tam zawarte doskonale rozwijają wszystkie sprawności językowe ( mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie). Zgodnie z potrzebami współczesnych nastolatków nacisk położony został przede wszystkim na aktywną znajomość języka i umiejętność posługiwania się nim w sytuacjach komunikacji międzyludzkiej. Służą temu liczne wypowiedzi uczniów np. stawianie pytań i udzielanie odpowiedzi, układanie dialogów, wywiad, wymiana informacji w ramach pracy w grupach, ćwiczenia rozwijające sprawność mówienia w pracy z obrazkiem, wypowiedzi według podanych elementów treści.

Warto jednak podkreślić, że podręcznik jest również bogaty w autentyczne teksty słuchane, co stanowi niewątpliwie jego zaletę. Umiejętność rozumienia słowa mówionego ma wielkie znaczenie w życiu, ponieważ bez niej niemożliwy byłby udział w jakiejkolwiek rozmowie.

„Alles klar” oferuje uczniom szeroki asortyment tekstów czytanych np.: listy, formularze, opisy osób, także katalogi, kalendarze, ogłoszenia, statystyki, przepisy kulinarne, plakaty itp.

Autorki zadbały również o kształcenie u uczących się sprawności pisania w formie wypełniania kwestionariuszy, uzupełniania tekstu z lukami, sporządzania krótkich notatek na podstawie usłyszanego lub przeczytanego tekstu, pisania listów. Zadbano o to, aby podane teksty były rzeczowe, wyważone i dostosowane do wieku uczących się.

Ważnym atutem „Alles klar” jest materiał leksykalny zawarty w podręczniku, który pozwala na porozumienie się w codziennych, typowych sytuacjach, w jakich może się znaleźć np. turysta zwiedzający Niemcy lub inny kraj niemieckojęzyczny. Dobór słownictwa związany jest, więc ściśle z tematyką dnia powszedniego: życia rodzinnego, pracy, czasu wolnego, podróżowania, odżywiania się, zdrowia, zakupów.

Jeśli zaś chodzi o materiał gramatyczny, warto podkreślić, że uczeń sam dochodzi do reguł gramatycznych na podstawie przedstawionych przykładów, przy czym duży nacisk położono na wizualne formy przedstawienia gramatyki.

Godnym pochwały jest włączenie do planu podręcznika przykładowych ćwiczeń maturalnych.

„Alles klar” jako jedyny znany mi podręcznik tak sumiennie i systematycznie przygotowuje uczniów do nowej matury. Skrupulatnie, już od samego początku mają oni możliwość oswojenia się z formą i standardami wymaganymi na egzaminie maturalnym. Każdy rozdział zawiera zadanie przygotowujące do matury według nowej formuły. I tak piktogram ( Abi ) sygnalizuje przykład na ćwiczenie, polegające na skonstruowaniu krótkiej wypowiedzi na podany temat lub potrzebnych w podanej sytuacji.

Piktogramy z resztą spełniają w podręczniku istotną rolę. I tak np. pod koniec każdego rozdziału uczący się ma możliwość oceny zdobytych umiejętności.( Umiem po niemiecku ) – to samokontrola dla uczniów, możliwość precyzyjnego określenia i kontroli postępów w nauce oraz przede wszystkim motywacja do pracy.

Zapał do nauki mogą też potęgować informacje o charakterze krajoznawczym. Moim zdaniem warte jest podkreślenia, że autorki „Alles klar” zdają sobie sprawę z tego, że nie jest możliwa nauka języka obcego bez poznania związanej z nim kultury. Zainteresowania uczniów nie ograniczają się do samego języka; często chcieliby oni dowiedzieć się czegoś więcej o krajach, w których się go używa. Ciekawi ich życie codzienne mieszkańców tych krajów, jak również ich historia, geografia i kultura. Dlatego wszelkie wzmianki krajoznawcze są niezwykle cenne dla ucznia.

Z zagadnieniem kultury krajów z niemieckiego obszaru językowego związane są przysłowia, których mnogością zaskakuje nas podręcznik.

Na wzmiankę zasługuje również bogata szata graficzna – fotografie oraz rysunki przemawiające do wyobrażni ucznia i motywujące do pracy.

Uwagę zwracają też dowcipne ilustracje, operujące skrótami myślowymi. Są one ważnym elementem wspierającym technikę zapamiętywania.

Ciekawym elementem jest język używany w „Alles klar”. Z jednej strony mamy do czynienia z tak zwanym językiem standardowym, z drugiej strony zaś słyszymy mowę potoczną, gwarę młodzieżową, a nawet język literacki. To duży plus, gdyż dla uczących się poznanie różnych aspektów językowych jest kwestią niemalże decydującą w rozwijaniu sprawności rozumienia ze słuchu.

„Alles klar” to bardzo udane przedsięwzięcie; to doskonały metodycznie, przejrzyście skonstruowany i łatwy w użyciu kurs języka niemieckiego. Podręcznik w systematyczny sposób integruje materiał leksykalny, gramatyczny, komunikacyjne funkcje języka i wszystkie umiejętności językowe.

Słownictwo jest niezwykle bogate, wprowadzane przy pomocy różnorodnych tekstów autentycznych i utrwalane dzięki ciekawym, zróżnicowanym ćwiczeniom. Autorki unikają rozwlekłości, sygnalizują wiele tematów, pozostawiając ogromną przestrzeń dla inwencji uczącego. Warto dodać, że tak szeroki zakres tematyczny odpowiada w pełni zainteresowaniom współczesnych nastolatków. Urozmaicone zajęcia z „Alles klar” stymulują zainteresowania uczniów oraz dają im okazję do wykorzystania swoich umiejętności w sposób twórczy.

Recenzowany podręcznik może służyć nie tylko jako przygotowanie do egzaminu maturalnego, ale również do pogłębienia wiadomości z historii, geografii i kultury. Omawiane zalety „Alles klar” pozwalają, zatem zarekomendować go wszystkim nauczycielom języka niemieckiego. Podręcznik ten z pewnością ułatwi i uatrakcyjni ich codzienną pracę, a przede wszystkim przyczyni się do sukcesu uczniów.

Opracowanie: Agnieszka Czarnota
nauczyciel j. niemieckiego
LO w Pińczowie

Wyświetleń: 5389


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.