Katalog

Hanna Nowakowska
Język polski, Sprawdziany i testy

Literatura i kultura antyczna, Biblia - sprawdziany testowe dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego

- n +

Literatura i kultura antyczna, Biblia - sprawdziany testowe dla klasy I Liceum Ogólnokształcącego


Forma: test z podziałem na grupy A i B.

Czas trwania: 40 minut.

Materiał objęty testem:
1. literatura i kultura antyczna
2. Biblia.
3. Cele:
- sprawdzenie rozumienia podstawowych pojęć z zakresu teorii literatury (T1 pyt.1, 5, T2 pyt.1)
- sprawdzenie umiejętności zwięzłego ujmowania problemu występującego w dziele literackim (T1 pyt.2, T2 pyt.3,4)
- sprawdzenie wiedzy o poglądach filozoficznych i klasyfikacji tekstów biblijnych (T1 pyt.4, T2 pyt.2)
- sprawdzenie stopnia poprawnego posługiwania się frazeologizmami (T1 pyt.3, T2 pyt.5)
- sprawdzenie umiejętności dostrzegania inspiracyjnych funkcji Biblii (T2 pyt.6)


Test nr 1

Grupa A

1. Wyjaśnij pojęcia:
paralelizm akcji


katharsis


tragedia


2.Na czym polega wina Edypa?

3. Jakie jest znaczenie pierwotne i współczesne następujących frazeologizmów: miłość platoniczna

nić Ariadny


pięta Achillesa


4. Czyje to poglądy /nazwisko filozofa lub kierunku?
- świat materialny to słabe odbicie świata idei
- zasadą postępowania etycznego jest życie zgodne z naturą i prawami wszechświat
-naczelną zasadą świata jest apejron
-śmierć jest rozkładem atomów
-przez poznanie człowiek osiąga sprawność etyczną

5. Czy harmonia to:
Wybierz właściwą odpowiedź
a. ograniczenie roli chóru w dramacie
b. wina tragiczna
c. moment przełomowy akcji
d. ironia tragiczna


Grupa B.

1. Wyjaśnij pojęcia:
ironia tragiczna


mimesis


epos


2. Na czym polega patetyczny charakter człowieka w "Iliadzie"?
3. Jakie znaczenie pierwotne i współczesne mają następujące frazeologizmy:
stoicki spokój


róg obfitości


koń trojański


4.Czyje to poglądy /nazwisko filozofa lub kierunku?

- życie szczęśliwe, to życie wolne od przesądów religii, lęku przed bólem i śmiercią
- mądrość człowieka polega na świadomym wyborze cnoty i zupełnej obojętnością wobec afektów nierozumnych namiętności
- zło pochodzi z niewiedzy
- państwem powinni rządzić filozofowie
- człowiek jest elementem harmonii wszechświata

5. Co to jest archetyp?
Wybierz właściwą odpowiedź
a. uniwersalna prawda
b. wspólne dla całej ludzkości prawyobrażenie
c. stały motyw literacki
d. pierwsza zasada rządząca światem

Test nr 2

Grupa A

l. Zdefiniuj następujące pojęcia:
psalm


parafraza


Apokalipsa


2. Dokonaj klasyfikacji następujących tekstów biblijnych: /ST, NT, rodzaj księgi /
Pieśń nad Pieśniami
O siewcy
"Na początku…"

3. Co symbolizuje:
postać Hioba

wielki Babilon

wąż z ogrodu rajskiego

Alfa i Omega

4. Zinterpretuj:
Przypowieść o synu marnotrawnym
Hymn św. Pawła o miłości

5. Podaj znaczenie pierwotne i współczesne biblijnych związków wyrazowych:
Judasz
manna z nieba
hiobowa wieść

6.Z jakim tekstem biblijnym dostrzegasz związek w tym wierszu:
Nie myślałem, że żyć będę w tak osobliwej chwili,
Kiedy Bóg skalnych wyżyn i gromów,
Pan Zastępów, kyrios Sabaoth,
Najdotkliwiej upokorzy ludzi,
Pozwoliwszy im działać tylko zapragną,
Im zostawiając wnioski i nie mówiąc nic./.../
Drogom na betonowych słupach, miastom ze szklą i żeliwa,
Lotniskom rozleglejszym niż plemienne państwa
Nagle zabrakło zasady i rozpadły się /.../
Litery ksiąg srebrniały, chwiały się i nikły
Ręka nie mogła nakreślić znaku palmy, znaku rzeki, ni znaku ibisa /.../Grupa B.

1. Zdefiniuj następujące pojęcia:
przypowieść


Biblia


werset


2.Dokonaj klasyfikacji następujących tekstów biblijnych / ST, NT, rodzaj księgi/
"Z głębokości wołam..."


Ks. Hioba


Ks. Apokalipsy


3. Co symbolizują:
upadek pierwszych ludzi
Golgota
baranek
czterej jeźdźcy Apokalipsy

4. Zinterpretuj:
Przypowieść o dobrym Samarytaninie


Opis stworzenia świata


5.Podaj znaczenie pierwotne i współczesne następujących biblizmów:
Salomonowy wyrok
kainowe piętno
złoty cielec

6.Z jakim tekstem biblijnym dostrzegasz związek w tym wierszu:

Obejrzałam się podobno z ciekawości.
Ale oprócz ciekawości mogłam mieć inne powody.
Obejrzałam się z żalu za miską srebra.
Przez nieuwagę - wiążąc rzemyk u sandała.
Aby nie patrzeć dłużej w sprawiedliwy kark
męża mojego /.../
Z nagłej pewności, że gdybym umarła,
nawet by nie przystanął.
Z nieposłuszeństwa pokornych.
Tknięta ciszą, w nadziei, że Bóg się rozmyślił.

Opracowanie: Hanna Nowakowska

Wyświetleń: 17996


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.