AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Hanna Sitkiewicz
Ekologia, Sprawdziany i testy

Zestaw pytań z zakresu wiedzy ekologicznej

- n +

ZESTAW PYTAŃ Z ZAKRESU WIEDZY EKOLOGICZNEJ

1.Wśród czynników środowiskowych największy wpływ na strukturę i rozmieszczenie roślin na Ziemi ma:
a) woda,
b) światło,
c) temperatura,

2. Wzrost strat energii w biocenozie następuje wraz z:
a) skróceniem łańcuchów troficznych,
b) zmniejszeniem liczby poziomów troficznych,
c) zwiększeniem długości łańcuchów troficznych.

3.Poniżej głębokości 1 km w skorupie ziemskiej spotyka się:
a) płazy,
b) pierścienice,
c) bakterie.

4.Proces unieszkodliwiania związków chemicznych szkodliwych dla środowiska w wyniku działania bakterii nazywamy:
a) biodegradacją,
b) rekultywacją,
c) detoksykacją.

5.Jednym z podstawowych wskaźników zanieczyszczeń wód jest tzw. BZT5, skrót ten oznacza:
a) bardzo zanieczyszczony teren,
b) piąty stopień biologicznego zanieczyszczenia toksycznego,
c) pięciodniowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu.

6.Detergenty przyczyniają się do eutrofizacji zbiorników wodnych poprzez znaczną zawartość w swym składzie:
a) polifosforanów,
b) metali ciężkich,
c) chlorków.

7.Substancja organiczna będąca produktem rozkładu resztek roślinnych i zwierzęcych to:
a) humus,
b) torf,
c) węgiel.

8.Największym problemem w ochronie powietrza w Polsce jest emisja :
a) pyłu i fenoli,
b) metali ciężkich,
c) dwutlenku siarki i tlenków azotu.

9.W trakcie hamowania pojazdów silnikowych i ścierania okładzin hamulcowych do środowiska przedostaje się:
a) mangan i wanad,
b) ołów,
c) azbest.

10.Szczególnie niebezpieczne dla środowiska są zużyte baterie stosowane w zegarkach i kalkulatorach ze względu na zawartość:
a) ołowiu,
b) rtęci,
c) chromu.

11.Kto może naliczać kary pieniężne za zanieczyszczenia środowiska:
a) Straż Miejska,
b) Wojewoda,
c) Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

12.Roślina przystosowana do życia na silnie zasolonym podłożu to:
a) tropofit,
b) halofit,
c) mezofit.

13.Samożywna roślina rosnąca na ciele innej rośliny to:
a) epifit,
b) terofit,
c) geofit.

14.Fizjologiczna zdolność żywego organizmu do neutralizacji lub usuwania okrślonej ilości środka trującego to:
a) desulfitacja,
b) detekcja,
c) detoksykacja.

15.,,Czerwona Lista” to:
a) rejestr najbardziej groźnych substancji toksycznych,
b) zestawienie najbardziej groźnych drapieżników,
c) rejestr zagrożonych gatunków roślin i zwierząt.

16.Recykling to:
a) obieg materii w przyrodzie,
b) powtórne wykorzystanie zużytych wyrobów,
c) zasada działania tzw. Pomp cieplnych.

17.Krótkie łańcuchy troficzne spotyka się głównie:
a) w lasach jednogatunkowych strefy klimatu umiarkowanego,
b) na polach uprawnych,
c) w stepach.

18.Biologiczne oczyszczanie ścieków polega na:
a) likwidacji w ściekach wszystkich drobnoustrojów mogących spowodować zakażenie lub zarażenie chorobami,
b) usunięcie ze ścieków zanieczyszczeń organicznych oraz związków biogennych w wyniku ich mineralizacji przez drobnoustroje,
c) niszczeniu w oczyszczonych ściekach grzybów przy pomocy fungicydów.

19.Biopaliwo w polskim przemyśle motoryzacyjnym będzie produkowane z:
a) rzepaku,
b) buraków cukrowych,
c) lucerny.

20.Miano coli jest miarą zanieczyszczenia wody:
a) ludzkimi odchodami,
b) wirusami,
c) chlorkami.

21.Proces eutrofizacji polega na:
a) zubożeniu wód powierzchniowych w substancje pokarmowe,
b) nadmiernym wzbogaceniu wód w biogeny,
c) sukcesji w biogeny.

22.Symbolem Drawieńskiego Parku Narodowego jest:
a) bóbr,
b) wydra,
c) żuraw.

23.W Polsce największy udział w przemysłowych emisjach gazowych ma:
a) tlenek węgla,
b) związki fluoru,
c) dwutlenek siarki.

24.O wykorzystaniu porostów jako wskaźnika zanieczyszczenia atmosfery zadecydowała:
a) higroskopijność ich plechy,
b) duża wrażliwość na zanieczyszczenia atmosfery związkami siarki,
c) duża odporność na zanieczyszczenia atmosfery związkami siarki.

25.Podstawą piramidy troficznej są:
a) roślinożercy,
b) reducenci,
c) rośliny.

26.Freony dzięki którym rozpylane są dezodoranty, perfumy i lakiery są szkodliwe gdyż:
a) redukują ozon, stanowiący niezbędną osłonę Ziemi,
b) wydzielają dwutlenek siarki,
c) zmniejszają wilgotność powietrza.

27.Zgodnie z Ustawą z 16.10.1991r. "O ochronie przyrody" powierzchnia parku narodowego nie może być mniejsza niż:
a) 500ha,
b) 1000ha,
c) 2500ha.

28.W ścisłych rezerwatach przyrody działalność człowieka jest:
a) dopuszczalna, włącznie z działalnością gospodarczą,
b) ograniczona do niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych,
c) całkowicie niedopuszczalna.

29.Za efekt cieplarniany odpowiedzialne są głównie:
a) SO2 i CO2,
b) O3 i CO2,
c) NO2 i CO2.

30.Produkty pochodzące z gospodarstw ekologicznych mają znaczek:
a) Ekolandu,
b) Ekofunduszu,
c) Zdrowej Żywności.

31.Biogaz to gaz:
a) koksowniczy powstały w wyniku zgazowania węgla kamiennego,
b) ziemny z kopalni metanowych,
c) otrzymywany na drodze beztlenowej fermentacji substancji organicznej.

32.Bioindykacja, jest to:
a) metoda oceny warunków środowiska życia na podstawie braku lub obecności określonych organizmów wskaźnikowych,
b) nauka, zajmująca się zmiennością populacji żywych organizmów w ujęciu statystyki matematycznej,
c) metoda badań laboratoryjnych określających wpływ zanieczyszczeń środowiska na organizmy żywe.

33.Występowanie w wodzie takich organizmów jak: wypławek biały, kiełż, larwy jętek świadczy o:
a) wodzie o dużej zawartości substancji organicznych,
b) wodzie znacznie wzbogaconej w chemiczne środki ochrony roślin,
c) czystej wodzie.

34.Batalion to symbol:

a) Kampinoskiego Parku Narodowego,
b) Biebrzańskiego Parku Narodowego,
c) Poleskiego Parku Narodowego.

35.Pod względem powierzchni największym parkiem narodowym jest:
a) Bieszczadzki,
b) Słowiński,
c) Biebrzański.

Opracowanie: Hanna Sitkiewicz

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 10925


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Średnia ocena: 3.7Ilość głosów: 10

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.