Katalog

Grażyna Leśniak
Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy II szkoły podstawowej

- n +

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla klasy I szkoły podstawowej

TEMATYKA ZAJĘĆ

OKRES I

1. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat minionych wakacji- wdrażanie do wypowiedzi całym zdaniem.
2. Wyróżnianie samogłosek i spółgłosek w wyrazach.
3. Porządkowanie przedmiotów wg wybranej cechy.
4. Podział wyrazów na sylaby. Liczenie sylab.
5. Przepisywanie krótkich zdań z druku. Liczenie sylab w wyrazach.
6. "Gramy w słowa"- loteryjka obrazkowa.
7. Suwaki sylabowe-wyszukiwanie samogłosek.
8. Dodawanie i odejmowanie w zakresie dziesięciu (na konkretach).
9. Czytanie wyrazów wielosylabowych i zdań prostych.
10. Ciche czytanie ze zrozumieniem krótkiego tekstu.
11. Dodawanie i odejmowanie w zakresie drugiej dziesiątki (na konkretach).
12. Kolorowanie sum i różnic w zakresie dwudziestu.
13. Rozsypanka wyrazowa. Układanie zdań.
14. Wyróżnianie spółgłosek miękkich w wyrazach i w prostym tekście.
15. Cyfry rzymskie - nazwy miesięcy.
16. Cyfry rzymskie - uzupełnianie zdań cyframi rzymskimi.
17. Liczenie w zakresie trzydziestu na liczydle.
18. Liczenie w zakresie trzydziestu w formie zabawowej.
19. Wyszukiwanie rzeczowników w zdaniach.
20. Tworzenie liczby mnogiej do podanych rzeczowników w liczbie pojedynczej.
21. Nazywanie przedmiotów na obrazkach, liczenie głosek, zapisywanie wyrazów.
22. Odczytywanie godzin i minut na zegarze.
23. Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.
24. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu.
25. Ubieranie choinki w słowa i układanie zdań z podanymi wyrazami.
26. Wyszukiwanie czasowników w podanych zdaniach.
27. Tworzenie liczby pojedynczej do liczby mnogiej czasowników.

OKRES II

1. Układanie zdań z podanych wyrazów.
2. Liczenie w zakresie trzydziestu w formie zabawowej.
3. Budowanie zdań z rozsypanki ich odczytywanie i zapis.
4. Wyszukiwanie spółgłosek miękkich w wyrazach.
5. Dodawanie i odejmowanie w zakresie pięćdziesięciu na liczydle.
6. Czytanie i rozwiązywanie zagadek o zimie.
7. Rozsypanka zdaniowa, budowanie prostych zdań.
8. Ćwiczenia w czytaniu krótkiego tekstu.
9. Przedstawianie mnożenia w zakresie trzydziestu na rysunkach.
10. Nazywanie przedmiotów na obrazkach, liczenie głosek, sylab. Zapisywanie wyrazów.
11. Odczytywanie godzin i minut na zegarze.
12. Kolejność wykonywania działań w zakresie trzydziestu (mnożenie z dodawaniem i odejmowaniem).
13. Uzupełnianie kwiatu wiosennego wyrazami związanymi z wiosną.
14. Dodawanie i odejmowanie w zakresie stu na liczydle.
15. Swobodne rozmowy na temat świąt wielkanocnych.
16. Podział wyrazów na sylaby. Wyodrębnienie samogłosek.
17. Odczytywanie i zapisywanie wyrazów wielosylabowych złożonych z sylab 4 i 5 literowych.
18. Liczenie, przeliczanie elementów w zakresie stu.
19. Wyszukiwanie w podanych zdaniach najważniejszych wyrazów - rzeczownika i czasownika.
20. Mnożenie w zakresie trzydziestu na konkretach.
21. Ćwiczenia w kształtnym pisaniu.
22. Dzielenie wyrazów na sylaby.
23. Liczenie setkami do tysiąca.
24. Liczenie setkami w zakresie tysiąca.
25. Rozwijanie zdań poprzez dodanie wyrazów.
26. Pisanie liczebników słowami w zakresie stu.
27. "Moja mama" - wypisywanie cech dotyczących wyglądu.
28. Rozmowa na temat Dnia Dziecka - co chciałbym robić?
29. Pisanie liczb w zakresie tysiąca - wyodrębnianie setek, dziesiątek, jedności.
30. Wyszukiwanie rzeczowników i czasowników w zdaniu.

Opracowanie: Grażyna Leśniak

Wyświetleń: 7574


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.