Katalog

Grażyna Olszewska
WOS, Scenariusze

"Kto wymyślił ten ustrój" - scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie

- n +

"Kto wymyślił ten ustrój" - scenariusz lekcji wiedzy o społeczeństwie

Uczniowie mają zrozumieć, że ustrój demokratyczny powstał dzięki pracy aktywnych obywateli, którzy świadomi niedoskonałości tego systemu, przez wieki pracowali nad jego ulepszaniem. Do dziś pokutuje twierdzenie, że demokracja ma wiele wad, ale że lepszego ustroju nikt dotąd nie wymyślił. Mają przekonać się, że bez obywatelskiej aktywności nie ma demokracji.

CELE:
Na zajęciach uczniowie powinni umieć:
- objaśnić ze zrozumieniem pojęcie demokracja,
- wymienić jej rodzaje, podając wady i zalety,
- przedstawić procedurę podejmowania decyzji w tym ustroju,
- pokazać różnice pomiędzy poszczególnymi etapami rozwoju tego ustroju,

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
1.Kartki z tekstami opisującymi poszczególne etapy rozwoju demokracji.
2. Plansze z napisami: DEMOKRACJA BEZPOŚREDNIA, PRZEDSTAWICIELSKA, ELEKTORALNA, KONSTYTUCYJNA.
3. Kartoniki z pytaniami dotyczącymi spraw omawianych na lekcji około 10 sztuk.
4.Arkusz oceny.

PROPOZYCJA REALIZACJI TEMATU:
1. Wprowadzenie- wybrany przez nauczyciela uczeń objaśnia pojęcia: ustrój polityczny, ekonomiczny, podaje przykłady, wyjaśnia pojęcie demokracja.
2. Podział uczniów na 4 grupy, po około 4 osoby w grupie, reszta uczniów to obserwatorzy.
3.Jeden uczeń z grupy losuje tekst opisujący rodzaj demokracji.
4. Każda grupa ma z tekstu wyłonić wady i zalety opisywanego ustroju, następnie dobrać do niego odpowiednią planszę i ustawić się w kolejności ewoluowania tego ustroju.
5. Lider każdej grupy czyta tekst, wybrani przez niego koledzy wymieniają wady i zalety wyłowione z tekstu.

POWTÓRZENIE.
1.Wybrany obserwator losuje kartonik z pytaniami, czyta pytanie i odpowiada na nie.

EWALUACJA
1.Zgodnie z załączonym arkuszem oceny.


U NAS TO JEST DOBRZE BYĆ MĘŻCZYZNĄ! WYLOSUJĄ GO NA URZĘDNIKA, NIEWAŻNE CZY MĄDRY CZY GŁUPI. MOŻE NA NASZYM PLACU BRAĆ UDZIAŁ W ZEBRANIU, DYSKUTOWAĆ, MĄDROWAĆ SIĘ A POTEM GŁOSOWAĆ. O TYM CO NALEŻY CZYNIĆ, DECYDUJE WOLA GŁOSUJĄCEJ WIĘKSZOŚCI. JEDNAK BIADA TEMU KTO SPRZECIWI SIĘ ICH WOLI, MOGĄ GO WYGNAĆ A NAWET SKAZAĆ NA ŚMIERĆ. WSZYSCY MĘŻOWIE TAM CHODZĄ I KAŻDY ZABIERA GŁOS.

JEST NAS STANOWCZO ZA DUŻO W NASZYM KRAJU I NIE MAMY TAK WIELKIEGO PLACU, NA KTÓRYM WSZYSCY MOGLIBY SIĘ ZMIEŚCIĆ. NIE MAMY TEŻ TYLE CZASU ABY KAŻDY Z NAS MÓGŁ ZABRAC GŁOS W DYSKUSJI..MUSIMY WYBRAĆ SWOJEGO PRZEDSTAWICIELA, KTÓRY ZA NAS POJEDZIE NA ZEBRANIE PRZEDSTAWICIELI Z CAŁEGO KRAJU. PRZEDSTAWICIELA WYBIERZEMY POPRZEZ GŁOSOWANIE. NASZ PRZEDSTAWICIEL PODEJMIE DECYZJĘ W NASZYM IMIENIU, ZAL MI TYLKO ŻE MOJA WŁADZA NIE BĘDZIE JUŻ TAKA JAK DAWNIEJ, MAM WRAŻENIE ŻE RZĄDZĘ TYLKO WTEDY, GDY WRZUCAM KARTKĘ DO URNY WYBORCZEJ.

JEST MI SMUTNO, PONIEWAŻ DEMOKRACJA ZAWSZE KOGOŚ KRZYWDZI. W NASZYM PARLAMENCIE BEZAPELACYJNE ZWYCIĘSTWO ODNIOSŁA PARTIA CHUDYCH, RZĄDZĄ SIĘ OKROPNIE. MAJĄ WIĘKSZOŚC, WIĘC PRZEGŁOSUJĄ KAŻDĄ USTAWĘ, OSTATNIO UCHWALILI ŻE KAŻDY GRUBAS MA ODDAĆ SWÓJ MAJĄTEK NA RZECZ CHUDYCH.GŁODUJĘ JUŻ TYDZIEŃ ALE CIĄGLE JESTEM GRUBY! POZISTAJE MI CZEKAĆ DO NASTĘPNYCH WYBORÓW I MIEĆ NADZIEJĘ ŻE MY JE WYGRAMY A WTEDY IM POKAŻEMY.

WYBRALIŚMY PARLAMENT! MAMY WIĘKSZOŚĆ! UCHWALILIŚMY KONSTYTUCJĘ, ZAGWARANTOWALIŚMY W NIEJ RÓWNE PRAWA DLA WSZYSTKICH OBYWATELI,TYM SAMYM OGRANICZYLIŚMY SWOJĄ WŁADZĘ, MNIEJSZOŚĆ KTÓRA NIE RZĄDZI PRZESZŁA DO OPOZYCJI ,JEST BEZPIECZNA I JUŻ PRACUJE NAD TYM ABY WYGRAĆ WYBORY ZA 4 LATA. MY TEŻ CHCIELIBYŚMY ZNOWU WYGRAĆ ALE CZY DUŻO OBYWATELI PÓJDZIE DO URN? TO JEST PROBLEM! OSTATNIO FREKWENCJA NIE PRZEKROCZYŁA 30%.

Propozycje pytań do powtórzenia:
1. Wyjaśnij dlaczego losowanie urzędników w Atenach było wadą tej demokracji?
2. Na czym polega demokracja przedstawicielska?
3. Dlaczego mówimy, że nie ma demokracji bez aktywnych obywateli?
4. Jaką role spełnia opozycja w kraju demokratycznym?
5. Wymień wady i zalety podejmowania decyzji przez głosowanie?

Opracowanie: Grażyna Olszewska - nauczyciel geografii i KOSS
w gimnazjum w Blachowni k/Częstochowy

Wyświetleń: 3723


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.