Katalog

Małgorzata Czornik
Zajęcia zintegrowane, Scenariusze

"Co jest najpiękniejsze na świecie" - scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II prowadzonych nową metodą aktywizującą "Story line".

- n +

"Co jest najpiękniejsze na świecie" - scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II prowadzonych nową metodą aktywizującą "Story line".

Nauczyciela możemy porównać do "szperacza", poszukiwacza nowych ciekawych rozwiązań dydaktyczno-wychowaczych. Zróżnicowany pod względem dydaktyczno-wychowawczym zespół uczniów zmusza i mobilizuje nauczyciela, wychowawcę do poszukiwań nowych rozwiązań, nowych metod pracy.

Ostatnio uczestniczyłam w bardzo interesujących warsztatach metodycznych, na których po raz pierwszy zetknęłam się z nową metodą aktywizującą "Story line". Z nutką wątpliwości słuchałam o zaletach i wykorzystaniu tej metody na zajęciach dydaktyczno-wychowawczych.

Metoda ta polega na przekazaniu uczniom prawdziwej lub fantastycznej historyjki, w której występujące zagadnienia dotyczą różnych problemów,
z którymi dzieci stykają się na co dzień.

Historyjka ta składa się z epizodów, do których nauczyciel przygotowuje odpowiedni zestaw pytań kluczowych oraz proponowane formy aktywności. Pierwszy epizod wprowadza w tematykę zagadnienia. Zadaniem tego epizodu jest zainteresowanie, zaciekawienie historyjką. Epizody środkowe wciągają w wir rozwijających się wydarzeń historyki. Epizod końcowy to etap będący rozwiązaniem jakiegoś problemu, który często bywa zaskakującym i satysfakcjonującym wszystkich uczniów.

Zaprezentowana metoda "Story line" zainteresowała mnie i postanowiłam wykorzystać ją na zajęciach dydaktycznych w swojej klasie. Samodzielnie opracowałam scenariusz zajęć, pytania kluczowe oraz proponowane formy aktywności, do realizacji której zachęcam wszystkich nauczycieli.


Zajęcia zintegrowane w klasie III prowadzone nową metodą aktywizującą "Story line"

Tytuł: Co jest najpiękniejsze na świecie. Przyjaźń wielką wartością w życiu na podstawie opowiadania pt. "Przyjaźń". Gromadzenie słownictwa wokół tematu "Prawdziwy przyjaciel ".Cechy prawdziwego przyjaciela.
Układanie przysłów o przyjaźni z rozsypanki wyrazowej. Dobre rady dla Ani. Rysowanie portretu przyjaciela kredkami świecowymi.
Drama: Spotkanie brata z Anią. Interpretacja ruchowa piosenki "Najlepiej razem".

Cele operacyjne zajęć:
Uczeń:
- wypowiada się w rozwiniętej i uporządkowanej formie;
- rozwiązuje sytuacje problemowe dotyczące przyjaźni;
- potrafi zamykać myśli zdaniem;
- umie korzystać z różnych słowników;
- samodzielnie układa przysłowia z rozsypanki wyrazowej;
- potrafi wyodrębnić cechy prawdziwego przyjaciela;
- umie wykonać portret swojego przyjaciela;
- potrafi zaśpiewać piosenkę;
- wie jaką wartością w życiu jest przyjaźń;

Metody pracy:
- problemowa
- działalności praktycznej
- drama

Formy pracy:
- zbiorowa
- grupowa
- indywidualna jednolita

Środki dydaktyczne:
- opowiadanie o przyjaźni
- słowniki
- kartoniki
- rozsypanka wyrazowa
- kaseta magnetofonowa z nagraniem piosenki "Najlepiej razem"
- blok rysunkowy ,kredki świecowe


PRZEBIEG ZAJĘĆ
EPIZOD I: ROZPACZ.
Nauczyciel opowiada historię Ani, która spóźniona wraca ze szkoły do domu.
- Aniu, dlaczego płaczesz, co się stało?
- Mamusiu później Ci wyjaśnię, a teraz chociaż Ty daj mi spokój.

PYTANIA KLUCZOWE:
1. Co mogło być powodem takiego zachowania Ani?
2. Jak Ty reagujesz w trudnych chwilach?
3. Czy łzy przynoszą nam ulgę?

PROPONOWANE FORMY AKTYWNOŚCI:
1. Uczniowie w grupach ustalają powody takiego zachowania Ani.
2. Dokończ zdanie. W trudnych chwilach najczęściej......................................
3. Drama: Uczniowie stoją tyłem do środka koła. Na hasło "radość" odwracają się twarzą do środka koła i próbują wyrazić to uczucie gestem, ruchem, mimiką twarzy. Podobnie postępują w momencie hasła " smutek"
- przybierają pozę właściwą do tego stanu.


EPIZOD 2: KONFLIKT Z PRZYJACIÓŁKĄ.

Po chwili Ania nawiązuje dialog z mamą.
- Mamusiu, dlaczego ona to zrobiła?
- Nie rozumiem o kim mówisz, wyrażaj się jaśniej.
- O Marcie.
- Czy coś jej się stało?
- Nie, jest cała i zdrowa a na dodatek bardzo szczęśliwa.
- Dlaczego mówisz takim tonem o swojej przyjaciółce?

PYTANIA KLUCZOWE:
1. Jak rozumiesz słowo "Przyjaźń". Gdzie możemy znaleźć wyjaśnienie tego słowa?
2. Jakie cechy charakteru powinien według Ciebie posiadać prawdziwy przyjaciel?
3. Wykonanie portretu przyjaciela.

PROPONOWANE FORMY AKTYWNOŚCI:
1. Szukanie w dostępnych źródłach, słownikach znaczenia słowa "przyjaźń".
2. Promyczkowe uszeregowanie "Prawdziwy przyjaciel". Uczniowie na kartonikach wypisują cechy dobrego przyjaciela. Następnie tworzą "słoneczko".
3. Malowanie portretu przyjaciela.


EPIZOD III: WYJAWIENIE TAJEMNICY:
- Już nią nie jest!
- Dlaczego? Co się stało?
- Ukradła mi pracę konkursową.
- Jak to ukradła?
- Aniu, co Ty mówisz?
- Marta była ostatnią osobą, która oglądała moją pracę konkursową. Po jej wizycie praca zginęła.

PYTANIA KLUCZOWE:
1. Czy Ania miała wystarczające dowody, by oskarżyć Martę? Co poradziłabyś
Ani?
2. Jakie znasz przysłowia o przyjaźni?
3. Interpretacja ruchowa piosenki pt."Najlepiej razem".

PROPONOWANE FORMY AKTYWNOŚCI:
1. Dajemy dobre rady Ani.
2. Układanie przysłów o przyjaźni z rozsypanki wyrazowej
- Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie.
- Kto znalazł przyjaciela, skarb znalazł.
- Umiej być przyjacielem, znajdziesz przyjaciela.
3. Śpiewanie piosenki pt."Najlepiej razem".


EPIZOD IV: POWRÓT BRATA.
Po kilku godzinach z podwórka wraca uśmiechnięty Tomek, brat Ani. Demonstruje mamusi i swojej siostrzyczce lot samolotów, które sam wykonał. Jeden z nich spadł na kolana Ani. Ania chwyciła samolot i znieruchomiała.

PYTANIA KLUCZOWE:
1. Co przeraziło Anię?
2. W jaki sposób Ania powinna naprawić swój błąd?
3. Jaką ważną naukę niesie ta historia? Czego nas uczy?

PROPONOWANE FORMY AKTYWNOŚCI:
1. Drama - "Spotkanie brata z Anią".
2. Szukanie różnych rozwiązań naprawienia błędu (burza mózgów).
3. Jestem prawdziwym przyjacielem bo .............. (technika graffiti). Praca w grupach.


Bibliografia:
1. B. Czeredecka " Analiza pedagogiczna zaburzeń w zachowaniu dzieci w młodszym wieku szkolnym". Rzeszów. Wyd. WSP.
2. D. Eklert-Grabowska " Dziecko nieakceptowane w klasie szkolnej". Warszawa WSiP.
3. J. Krzyżewska "Aktywizujące metody i techniki w edukacji wczesnoszkolnej"
4. L. Muszyński "Integralne wychowanie i nauczanie w klasach I-III". Warszawa - Poznań. PWN
5. H. Sowińska "Dynamika przemian klas szkolnych". Poznań.

Opracowanie: mgr Małgorzata Czornik

Wyświetleń: 14861


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.