Katalog

Agata Pruszczyńska
Historia, Sprawdziany i testy

Rzeczpospolita w XVII wieku - test z historii

- n +

Test z historii - Rzeczpospolita w XVII wieku

GRUPA I

1. Przyporządkuj miejsce bitew datom:
a. Kłuszyn
b. Chocim
c. Cecora
d. Kircholm
e. Oliwa
f. Beresteczko

1. 1621
2. 1627
3. 1620
4. 1610
5. 1605
6. 1651

2. Podkreśl właściwą odpowiedź:
Czy pokój Grzymułtowskiego był potwierdzeniem rozejmu w Andruszowie?
a. Tak
b. Nie

3. Wskaż zdanie fałszywe:
a. W 1635r. Władysław IV podpisał ze Szwedami rozejm w Sztumskiej Wsi;
b. Stanisław Żółkiewski zginął w bitwie pod Chocimiem;
c. W 1564r. Szwecja opanowała północną część Inflant- Estonię;
d. Obroną Inflant w wojnie ze Szwedami kierował Karol Chodkiewicz;

4. Która magnatka została żoną Dymitra I Samozwańca?
a. Gryzelda Wiśniowiwecka
b. Maryna Mniszchówna
c. Barbara Radziwiłłówna
d. Marysieńka Sobieska

5. Utrata zwierzchnictwa nad Prusami Książęcymi przez króla polskiego nastąpiło w 1657r. w wyniku:

a. Pokoju w Oliwie
b. Traktatów welawsko-bydgoskich
c. Rozejmu w Sztumskiej Wsi

6. W pactach conventach Zygmunt III Waza zobowiązał się przyłączyć do Rzeczypospolitej:
a. Ingrię
b. Estonię
c. Karelię

7. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia:
a. Pokój w Karłowicach
b. Układ w Buczaczu
c. Druga bitwa pod Chocimiem
d. Bitwa pod Wiedniem
e. Powstanie Ligi Świętej
f. Pokój w Sztumskiej Wsi

8. Wojny polsko-tureckie wykazały, że żadne z mocarstw nie ma dość siły, by podbić drugie. W 1699r. został zawarty pokój z Turcja w:
a. Karłowicach
b. Buczaczu
c. Andruszowie

9. Podkreśl właściwą odpowiedź:
Czy w 1668r. nastąpiła abdykacja Jana Kazimierza?
a. Tak
b. Nie

10. Ordynacja magnacka to:

a. Latyfundium na Ukrainie
b. System wyborów do senatu
c. Dobra zabezpieczone prawnie przed podziałem, dziedziczone przez najstarszego w rodzinie

11. Wskaż błędną odpowiedź:
W skład Ligi Świętej wchodzą:
a. Rzeczpospolita
b. Wenecja
c. Papiestwo
d. Francja
e. Austria

12. Za pomocą cyfr i liter połącz postaci, które wiązał konflikt lub współpraca:
a. Zygmunt III Waza
b. Jan Kazimierz
c. Jan III Sobieski
d. August II Mocny

1. Kara Mustafa
2. Wasyl Szujski
3. Jan Wyhowski

13. W wyniku ugody Parejasławskiej w 1654r. :
a. Utworzono Księstwo Ruskie- trzeci trzon Rzeczpospolitej
b. Zawarto rozejm z Turcją
c. Zadecydowano o przyłączeniu Ukrainy do Polski
d. Podpisano rozejm

14. Na czele powstania kozackiego, które wybuchło na Ukrainie w 1648 r. stał:
a. Stanisław Żółkiewski
b. Bohdan Chmielnicki
c. Stanisław Koniecpolski
d. Jan Sobieski

15. Wyjaśnij pojęcie lisowczycy:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

16. Przyporządkuj odpowiednie zabytki sztuki polskiemu stylowi - Barok
a. Kaplica Zygmuntowska
b. Pałac w Wilanowie
c. Ołtarz Wita Stwosza
d. Zamek królewski w Warszawie
e. Ratusz we Wrocławiu


GRUPA II

1. Przyporządkuj dowódcy wojskowemu bitwy, którą kierował:
a) Jan Karol Chodkiewicz
b) Jan Zamoyski
c) Stanisław Żółkiewski
d) Stanisław Koniecpolski
e) Jan Sobieski

1) Byczyna
2) Trzciana
3) Kircholm
4) Kłuszyn
5) Chocim

2. Podkreśl właściwą odpowiedź.
Czy pokój w Polanowie był potwierdzeniem rozejmu w Dywilinie?
A. tak
B. nie

3. Popraw zdania:
a. Kozacy byli zorganizowani w sposób wojskowy, a ich dowództwo mieściło się w Połtawie;
b. W 1627 roku w bitwie pod Ujściem Polacy odnieśli nad Szwedami wielkie zwycięstwo;
c. W 1672 roku Turcy zdobyli Lwów;
d. Bitwa pod Chocimiem w 1673 roku zakończyła się zwycięstwem wojsk tureckich;

4. Komu bojarzy ruscy zaproponowali tron moskiewski?
a. Zygmuntowi III Wazie
b. Janowi Kazimierzowi
c. Władysławowi Wazie
d. Władysławowi IV

5. Królem szwedzkim w dobie "potopu" był:
a. Gustaw II Adolf
b. Karol X Gustaw
c. Karol IX

6. Zygmunt III był reprezentantem linii Wazów:
a. protestanckiej
b. katolickiej
c. prawosławnej

7. Uporządkuj zgodnie z chronologia:
a. bitwa pod Trzcianą
b. bitwa pod Kłuszynem
c. bitwa pod Kircholmem
d. rozejm w Mitawie
e. pokój w Oliwie
f. rozejm w Starym Targu

8. W roku 1620 odbywa się wyprawa wojenna przeciwko Turcji, zakończona całkowitą klęską wojsk polskich w bitwie pod Cecorą. Ich dowódcą był:
a. Jan Karol Chodkiewicz
b. Stanisław Żółkiewski
c. Stanisław Koniecpolski
d. Jan Sobieski
9. Podkreśl właściwą odpowiedź.

Czy w 1619 roku nastąpiła pierwsza odsiecz Wiednia?
A. tak
B. nie

10. W XVII wieku pojawiły się jurydyki. Były to:
a. uprzywilejowane miasta królewskie;
b. dzierżawcy mennic państwowych;
c. obszary miast wyłączone spod sądownictwa miejskiego;

11. Kozacy rejestrowi to:
a. buntownicy przeciw władzy hetmańskiej;
b. Kozacy ukoronowani za swoją waleczność;
c. Kozacy na służbie królewskiej

12. Za pomocą cyfr i liter połącz postaci, które wiązał konflikt lub współpraca:
A. Jeremi Wiśniowieck
B. Stefan Czarniecki
C. Jan III Sobieski
D. August III

1. Karol X Gustaw
2. Innocenty XI
3. Bohdan Chmielnicki

13. Ugoda hadziacka przewidywała:
a. podporządkowanie Ukrainy Rzeczpospolitej;
b. uznanie przez Rzeczpospolitą niezależności Ukrainy;
c. utworzenie Księstwa Ruskiego w ramach Rzeczpospolitej;
d. objęcie przez Rosję władzy na Ukrainie;

14. W którym roku wybuchło największe w dziejach Rzeczpospolitej powstanie kozackie:
a. 1655
b. 1648
c. 1621

15. Wyjaśnij pojęcie - dymitriady:
.................................................
.................................................
.................................................
.................................................

16. Zamek Królewski w Warszawie został rozbudowany przez Zygmunta III Wazę w stylu:
a. gotyckim
b. barokowym
c. klasycystycznym

Opracowanie: Agata Pruszczyńska

Wyświetleń: 19919


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.